Slideshow - önkormányzat

Kép: 
 

Login

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 10 vizitatori online.

RECL – Reţeaua Electronică a Comunităţilor Locale

SPAS – Serviciul Public de Asistenţă Socială

SPAC- Serviciul Public de Apă şi Canalizare

SPS – Serviciul Public de Salubrizare

SPADPP – Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat

SVSU – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Buletin de analiză microbiologică probei de apă

Buletin de analiza chimice a probei de apa 1672-16.08.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa 1736-22.08.2016

Buletin  de analiza microbiologica a probei de apa 2428-18.08.2016

Buletin  de analiza microbiologica a probei de apa 2526-25.08.2016

Buletin de analiza chimice a probei de apa-1783.29.08.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa-1784.29.08.2016

Buletin  de analiza microbiologica a probei de apa-2585.01.09.2016

Buletin  de analiza microbiologica a probei de apa-2586.01.09.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa-1853.05.09.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa-1854.05.09.2016

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa-2653.07.09.2016

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa-2654.07.09.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa-1897.12.09.2016

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa- 2726.14.09.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa 2004-26.09.2016 

Buletin de  analiza chimice a probei de apa 2005-26.09.2016

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa-2915.29.09.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa-2068-04.10.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa-2069-04.10.2016

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa - 2112-10.10.2016 

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa - 3046-13.10.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa- 2172-19.10.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa- 2173-19.10.2016

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa  3139- 21.10.2016

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa - 3140- 21.10.2016

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa- 3170-27.10.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa- 2789-24.10.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa-2273-07.11.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa-2274-07.11.2016

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa-3265-09.11.2016

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa-3266-09.11.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa-2382. 21.11.2016

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa-3427. 24.11.2016

Buletin de  analiza chimice a probei de apa-2460-05.12.2016

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa-3547-08.12.2016

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa 758-30.03.2017

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa 759-30.03.2017

Buletin de  analiza chimice a probei de apa 514-27.03.2017

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa 868-12.04.2017

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa- 1012.27.04.2017

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa 1064-04.05.2017

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa 1125-11.05.2017

Buletin de  analiza chimice a probei de apa-893.22.05.2017

Buletin de  analiza chimice a probei de apa-894.22.05.2017

Buletin analiza microbiologica a probei de apa 1306-25.05.2017

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa 1307-25.05.2017

Buletin de  analiza chimice a probei de apa 957-.06.06.2017

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa 1405-09.06.2017

Buletin de  analiza chimice a probei de apa 1179-03.07.2017

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa 1718-06. 07. 2017

Buletin de  analiza chimice a probei de apa 1244-10.07.2017

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa 1797-13.07.2017

Buletin de  analiza chimice a probei de apa 1640- 04.09.2017

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa 2305- 07.09.2017 

Buletin de  analiza chimice a probei de apa- 1668. 11.09.2017

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa- 2353.14.09.2017

Buletin de  analiza chimice a probei de apa- 1859/09.10.2017

Buletin de  analiza microbiologica a probei de apa- 2621/11.10.2017

Buletin de analiza chimice a probei de apa 2005-23. 10. 2017 

Buletin de analiza microbiologica a probei de apa 2776-25. 10. 2017

2019
2020

PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNA CIUMANI

 

                   RAPORTUL S.C. GOSPOD SERV SRL

 

       S.C. GOSPOD-SERV SRL este înfiinţată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

       Societatea funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ciumani, fiind organismul tehnic pentru acordarea serviciilor publice din comună.

       Prin această societate autorităţile publice locale asigură serviciile publice de apă, canalizare, administrarea domeniului public şi serviciul public energetic, respectiv încălzirea clădirilor publice.

      Prezentul raport, întocmit în conformitate cu art.58 alin.5) din OUG nr.109/2011 prezintă sintetic rezultatele realizate de societate în anul 2013.

      Se prezintă de asemenea programul de activitate pentru anul 2014.

 

I.            Activitatea desfăşurată de S.C. GOSPOD SERV SRL în anul 2013

Societatea în anul 2013 a exercitat activităţi pentru realizarea politicii Consiliului Local Ciumani în domeniul serviciilor publice locale, astfel:

a)    serviciului public de apă, canalizare,

b)   serviciul public de administrare a domeniului public,

c)    serviciul public energetic.

 Pentru atingerea acestor obiective principale, societatea a realizat următoerele activităţi:

·          supravegherea şi administrarea Staţiei de tratare a apei,

·         asigurarea funcţionării laboratorului,

·         supravegherea şi administrarea reţelei de apă şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

·         lucrări de racordare la reţeaua de apă a comunei,

·         supravegherea şi administrarea reţelei de canalizare a comunei şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

·         alte lucrări de intreţinere la staţia de tratare a apei,

·         instalarea contoarelor de apă şi verificare, sigilare apometru,

·         întreţinerea parcurilor şi locurilor publice,

·         întreţinerea clădirilor publice,

·         administrarea Centralei termice,

·         asigurarea încălzirii clădirilor publice.

 

II.         Indicatori fizici realizaţi la principalele prestaţii din activităţile de bază a societăţii în anul 2013

 

Nr.

crt.

PRESTAŢIA

U.M.

REALIZAT

1.

Supravegherea şi administrarea Staţiei de tratare a apei,

ore

permanent

2.

Asigurarea funcţionării laboratorului

ore

2028

3.

Supravegherea şi administrarea reţelei de apă şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

nr.prestaţii

32

4.

Lucrări de racordare la reţeaua de apă şi canalizare a comunei

nr.prestaţii

5

5.

Supravegherea şi administrarea reţelei de canalizare a comunei şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

nr.prestaţii

7

6.

Alte lucrări de intreţinere la staţia de tratare a apei,

nr.prestaţii

2

7.

Instalarea contoarelor de apă 

nr.prestaţii

1

8.

Verificare, sigilare apometru

nr.prestaţii

5

9.

Întreţinerea parcurilor şi locurilor publice

ore

1014

10.

Întreţinerea clădirilor publice

ore

1014

11.

Administrarea Centralei termice

ore

permanent

12.

Asigurarea încălzirii clădirilor publice.

luni

8

 

 

 Precizăm că aceste activităţi s-au desfăşurat în bune condiţii cu respectarea strictă a condiţiilor tehnice impuse de reglementările în vigoare.

 

III.       Activităţi de instruire şi atestare

În anul 2013 nu au fost asemenea activităţi.

IV.        Activitatea în domeniul investiţiilor

În anul 2013 nu au fost efectuate investiţii.

V.           Activitatea de relaţii cu publicul şi informaţii

Aceastră activitate în anul 2013 s-a realizat prin situl comunei www.csomafalva.info şi prin ziarul local Csomafalvi hirlap, care a ajuns în fiecare lună la fiecare gospodărie gratuit.

VI.        Rezultatele economico –financiare

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 a fost aprobată prin HCL nr.4/21.02.2013.

Societatea a încheiat anul bugetar 2013 cu un profit de 5045 lei, care a fost aprobată prin HCL nr.24/27 mai 2014. Profitul a fost folosit pentru acoperirea pierderilor din anul 2011.

În privinţa realizării principalilor indicatori de performanţă se poate spune că aceştia au fost realizaţi după cum urmează:

-      productivitatea muncii preliminată în unităţi fizice a fost realizată,

-      programul de achitare a creanţelor a funcţionat,

-      cheltuielile preliminate nu au fost depăşite.

În concluzie, considerăm că S.C. GOSPOD SERV SRL a realizat o activitate eficientă că veniturile realizate au putut suporta toate cheltuielile şi s-a obţinut şi un mic profit.

Totodată societatea şi-a achitat obligaţiile faţă de bugetul consolidat al statului la timp şi în cuantumul corespunzător.

VII.      Structura organizatorică, personalul

Pentru anul 2013 structura organizatorică a societăţii a fost aprobată prin HCL nr.4/21.02.2013.

 

Nr.crt.

CATEGORII DE PERSONAL

NUMĂR

1.

Personal cu studii superioare (administratorul)

1

2.

Personal cu studii medii (secretară)

1

3.

Mucitori calificaţi

10

4.

Muncitori necalificaţi

0

 

 

   Politica de personal adoptată a avut în vedere asigurarea necesarului de personal în funcţie de volumul de prestaţii solicitate de clienţi astfel ca să se evite apariţia unor decalaje mari în timp între prezentarea clienţilor şi efectuarea prestaţiilor.

   Structura personalului incadrat reflectă preocuparea societăţii de a răspunde unor cerinţe de asigurare a unui nivel mare calitativ al serviciilor oferite.

    Activitatea de contabilitate a societăţii este contractată cu D-na contabilă Borsos Krisztina.

    Activitatea de control intern managerial este desfăşurată de Comisia de monitorizare din cadrul Primăriei comunei Ciumani.

    Activitatea de audit încă nu este necesară.

    Activitatea juridică de asemenea este contrac

Servicii publice
Servicii publice
Servicii publice
Servicii publice
Servicii publice
Servicii publice
Servicii publice
Servicii publice