Slideshow - gazdaság

Kép: 
 

Login

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 19 vizitatori online.

 

       Economia localităţii este specifică regiunilor montane, cu caracteristici depresionare, fiind o economie rurală mixtă, formată din agricultura bazată pe cultura cartofului, pe creşterea animalelor, exploatarea păşunilor naturale a pădurilor şi prelucrarea lemnului.

Veniturile populației comunei Ciumani sunt realizate atât din agricultură cât și din salarii obținute din munca prestată la societăţile comerciale din comună.

În prezent totatul suprafeţei agricole este de 5512 ha  din care:

  • arabil 1419 ha
  • păşuni 1117 ha
  • fâneaţă 2976 ha

ceea ce reprezintă un procent de 56,94 % din suprafaţa administrativă totală a comunei Ciumani care este de 9683 ha.

       Planul de cultură a avut în vedere pe cât posibil creşterea păioaselor (cca.65 % din suprafaţă) şi într-o măsură mai mică păşitoarele (cartofi pe 35 % din suprafaţă) pentru evitarea eroziunii solului.

       Zootehnia se regăseşte mai mult în sectorul privat în gospodăriile populaţiei.Se cresc bovine,ovine, porcine şi păsări. Creşterea animalelor este o ocupaţie tradiţională a locuitorilor, păşunile şi fâneţile întinse dau posibilitatăţi favorabile producerii bazei furajere necesare. Producţia de masă verde a pajiştilor naturale (ocupă cca. 70% din terenul agricol) constituie principala sursă de hrană (nutreţul verde şi fânul provenit din acesta) pentru speciile bovine, ovine şi caprine.