Slideshow - közélet

Kép: 
 

Belépés

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 11 vendég van a webhelyen.

 

A csomafalvi oktatás első bizonyítékai az 1614-es oklevelek, melyek már említik Máthé Deák oktatómestert. Az első, egytantermes iskola az 1730-as években jött létre. Egyházi fennhatóság alatt állott és a mindenkori igazgatója a helyi plébános volt. Egy tanítóval és 60 tanulóval működött. Az oktatás, mint mindig, anyanyelven, magyarul történt. 1820-ban két tantermes iskola („Régi iskola”) épült. 1871-ben felépül egy három tantermes iskola a község északi részén (Temető utca szádában). 1847-ben három tanító oktatott. 1894-ben 589 tanköteles gyermek volt, ebből 270 járt iskolába.

1912-ben épült fel a ma is álló legrégebbi tanintézmény, a Marosparti iskola. 1929-ben egyházi támogatással készül el a Szilágyi iskola. Ekkor 8 tanító és 577 tanköteles gyermek volt. 1937-ben épült a Faiskola. 1942-től bérelt házban, majd 1966-tól saját épületben működött a Somlyóvölgyi iskola. 1952-ben kezdték építeni a mai központi I-IV. osztályos iskolát. 1964-ben 10 helyiséget átadnak az iskolának az egykori néptanács épületéből. Ekkor 35 tanerőt és 621 tanköteles gyermeket tartanak számon. 1969-ben megkezdték az iskolai sportbázis (jégkorong pálya) építését. 1982. október 10.-én avatták, az 1990-től Köllő Miklós szobrász-művész nevét viselő, városi típusú 16 tantermes új iskolát, mely ma is a csomafalvi oktatás központja. 1984-ben készült el, az eredetileg úszómedencének tervezett, korszerű tornaterem.

A csomafalvi iskola mindig is a nevelés és képzés fellegvára volt. Önálló, aktív, kezdeményező és alkotó személyiségeket nevelt. Az elmúlt évtizedekben több mint 500 főiskolát végzett diák került ki innen. A kitűnő tanulmányi eredmények, megyei és országos tantárgyversenyeken, különböző típusú vetélkedőkön elért jó helyezések, a népdal- és nyelvmű velő versenyek, felejthetetlen író-olvasó találkozók, az országos és megyei sportsikerek (jégkorong, kézilabda, stb.) mind a csomafalvi „Alma mater”, rangját, szerepét bizonyítják. 1983-91 között a csomafalvi iskola mindig külön díjazta az országos magyar irodalom és nyelv tantárgyverseny résztvevőit.

1990 után, a szabadabb légkörben, új lendületet kapott az iskola, ugyanakkor olyan problémákkal is meg kellett küzdjön, amelyek azelőtt nem léteztek (pl. anyagi gondok). Az új körülményekhez alkalmazkodva tovább folytatja hagyományos tevékenységét és a sikerek ma sem maradnak el. Jelenleg, Antal Teréz igazgató vezetése alatt 46 pedagógus tevékenykedik. Munkájuk eredményét dicsérik: a tanulmányi sikerek, győztes pályázatok, versenyek és vetélkedők százainak eredménye.

1994 óta „Tízórai” címmel iskolaújság jelenik meg folyamatosan, az iskola ad otthont Köllő Miklós szobrász-művész alkotásait bemutató fotókiállításnak és a néprajzi múzeumnak. Jelenleg 168 I-IV. osztályos, 185 V-VIII. osztályos, és 24 esti tagozatos tanuló van a csomafalvi tanintézményben. Az iskola igazgatója: Antal Teréz, aligazgató: Kopacz Pongrác.

 

Látogassa meg az iskola honlapját: www.kollomiklos.ro

Tanintézmények