Slideshow - címoldal - romana

Kép: 
 

Login

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 30 vizitatori online.

A N U N Ț

A N U N Ț

 

                 Primăria comunei Ciumani organizează concursuri, în baza HG nr.611/2008, la sediul Primăriei comunei Ciumani, nr.208, județul Harghita, în data de 16.12.2016, ora 11 proba scrisă și interviul se va organiza într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

               Condițiile de participare:

Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:

-pentru Referent de specialitate, clasa II, gradul profesional asistent se cer studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă , 8 luni vechime;

-pentru Referent, clasa III, gradul profesional asistent studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat, 6 luni vechime.

             Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Ciumani în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial Partea a III-a.

           Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul Pimăriei comunei Ciumani.

           Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei comunei Ciumani și la telefon 0266-351006.

 

 

 

PRIMAR

Márton László-Szilárd