Slideshow - címoldal - romana

Kép: 
 

Login

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 54 vizitatori online.

Buletinul de avertizare pentru Gandacul ovazului - Lema melanopa

 

BULETIN  DE  AVERTIZARE

Nr . 289 /O/ 30.05. 2018

 

 

          Deoarece in unele culturi de cereale paioase de toamna si primavara  a aparut 

                          Gandacul ovazului - Lema melanopa ,  

 recomandam combaterea acestuia cu unul din urmatoarele produse de protectie a plantelor:

         1. Calypso 480 SC in doza de  0,08 l/ha

         2. Biscaya 240  OD in doza de 0,16 l/ha

         3. Karate Zeon in doza de -  0,15 l/ha

         4. Faster 10 CE in doza de – 0,1 l/ha

         5. Decis Mega 50 EW in doza de 0,15 l/ha

 

    Perioada optima de aplicare a tratamentului este la aparitia larvelor.

 

   Mentionam ca se pot utiliza şi alte produse de protecţie a  plantelor omologate, cu efect similar  cu conditia : sa  se găseasca în lista oficială  actualizata (Pest Expert).

 

          Alte recomandări:

 

 -  Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător !

 -  Respectaţi  cu  stricteţe  normele  de  lucru  cu  produse  de  protectie a plantelor , pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru Protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/ 2009; HG nr. 1559/2012; OG. Nr. 4/ 1995; OG nr.41/ 2007; HG 1230/2012 şi Protocolul de colaborare nr. 160400/16.05.2014 încheiat între APIA şi ANF, agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au obligaţia:

- Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de  protecţie a plantelor utilizate în exploataţie.

Fiecare utilizator de produse de protecţia plantelor trebuie să deţină şi să completeze la zi registrul de evidenţa tratamentelor fitosanitare, după efectuarea fiecărui tratament.

- Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA şi inspectorii Oficiului Fitosanitar Judeţean.

- Nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a acestor prevederi, se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.