Slideshow - önkormányzat

Kép: 
 

Login

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 24 vizitatori online.

Declaratie de avere si decalaratie de interese

 ADRESA

PRIMĂRIA COMUNEI CIUMANI

537050 Ciumani, P-ța Borsos Miklós nr. 208

Județul Harghita, România

Telefon / fax: +40-266-351006, mobil: +40-733-068184

 E- mail: csomafalva@csomafalva.infoconsiliul_ciumani@yahoo.comciumani@hr.e-adm.ro , csomafalvi_polgmhiv@yahoo.com

 

 

 

Program cu publicul/ Birouri 

 

CENTRUL SOCIAL- SÖVÉR ADÉL, KIRÁLY ZSOLT

BIBLIOTECĂ- ERŐS GABRIELLA

BIROU DE INFORMAȚI-  PÉTER ESZTER

          

 

 

H O T Ă R Â R E A nr.92/2017 privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani începând cu 1 ianuarie 2018 

Anexă la HCL nr.92/2018- Tabel cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate a Primarului comunei Ciumani, valabile de la 1 ianuarie 2017

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI CIUMANI

 

Contract/Acord de muncă

 

Anunț

 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ al aparatului  de specialitate a Primarului comunei Ciumani

 

CRITERII GENERALE DE EVALUARE A PERSONALULUI din aparatul de specialitate a Primarului comunei Ciumani- Anexă nr.1 la ROI 

COD  ETIC AL ANGAJAŢILOR CARE ACORDĂ SERVICII SOCIALE ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI SOCIAL AL PRIMĂRIEI COMUNEI CIUMANI

 

Declaratie de avere si declaratie de interese

Nr.crt.

Numelesiprenumele 

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

 1.

András Csilla

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

 2.

Baróti Levente

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

 3.

Baróti Zsolt

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

 4.

Borsos Júlia

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

 5.

Dénes Ibolya

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

 6.

Király Boglárka

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

 7.

Köllő Hunor

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

 8.

Madarász Csilla              

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

 9.

Madarász Zsombor

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

 10.

Mihok Szidonia

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

 11.

Moga Melinda

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

 12.

Rokaly Aranka

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

 13.

Simon Beáta

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

 

 

Primaria