Slideshow - önkormányzat

Kép: 
 

Belépés

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 8 vendég van a webhelyen.

Európa a polgárokért! - Európai magatartás, európai önkormányzatok szociális szerepvállalása 

Közlemény

Tanácsülés- jegyőkönyvek 2016

Tanácsülés- jegyőkönyvek 2017

2016-os helyi adók és illetékek tervezete

 

 

 

Európa a polgárokért! - Európai magatartás, európai önkormányzatok szociális szerepvállalása 

2014. január 30. és február 2. között került sor Gyergyócsomafalván, az „Európai magatartás, európai önkormányzatok szociális szerepvállalása” című konferenciára, amely résztvevői, a helyi szakemberek mellett, Gyergyócsomafalva testvértelepüléseinek delegációi voltak. A konferenciát az „Európa a polgárokért” program keretében finanszírozta az Európai Bizottság és célja a jó tapasztalatok megosztása. A konferencia során Ráckeve város bemutatta, hogyan működik településükön a Gyermekjóléti Szolgálat, Lukanénye testvértelepülés szociális rendezvényeinek hasznosságát elemezte, Erdőbénye község a Magyarországon működő Start programot, és a Szociális Mintahelyet, Dány község Családsegítő Szolgálatának működését, Heves Gondozási Központjának tevékenységét, Baktalórántháza Város Önkormányzata pedig Gyermekjóléti Szolgálatának szolgáltatásait osztotta meg a jelenlevőkkel. A házigazda, Gyergyócsomafalva Önkormányzatának munkatársai, „Családok éve Csomafalván”, illetve „Szociális pályázatok” témakörökben tartottak előadásokat. Az eseményen elhangzott, hogy a projekttel járó tudatformálás, illetve a hátrányos személyekkel való jó kapcsolat kialakítása maguk is hozzájárulnak a településen lakók szociális érzékenységének növeléséhez és ez várhatóan érezteti majd hatását egyébb civil kezdeményezésekben is. A szociális támasz népszerűsítése növeli a lakosság európai gondolkodását és részvételét a civil kezdemenyezésekben. A települések terve, szociális hálózatok létrejötte, amely biztosítja a települések egymás támogatását, egy egységes európai tudat és együttműködés létrehozását. A hálózat hozzájárul az európai szellem kialakításához, az “egységben a sokszínűség” mottó alapigazságához, mivel a települések együttműködve, szociális infrastruktúra kialakításában is partnerek lehetnek, a jó tapasztalatok, módszerek megosztása mellett. Céljunk kidolgozni egy közös szociális hálózatot, amelyeben a testvértelepülések egyenlő félként hozzájárulnak ennek működéséhez. A jövőben szorgalmazzák e rendezvény kibővítését és megerősítését. A konferencia keretében a résztvevők meglátogatták a Páli Szent Vince Napköziotthont, ami jelenleg 23 gyermeknek nyújt támaszt. A négy nap alatt, több workshopra is sor került ezen szociális témákban, ahol szakemberek dolgoznak ki jó gyakorlati lehetőségeket.

 

A cél: közös szociális hálózat működtetése

Testvértelepüléseinek küldötteit fogadta az elmúlt hétvégén Gyergyócsomafalva. Az Európai polgárokért program keretében a községek képviselői konferencián tárgyaltak a közös gondokról, célokról, kiemelten az önkormányzatok szociális szerepvállalásáról. 

A teljes cikket eléri itt.

 

Közlemény

 

 

 

Jegyzőkönyvek 2017

Tanácsülés

Január 4.

Az ülésen nincs jelen: Csata Jenő és Székely Álmos.

Az ülésvezető köszönti a tanácsosokat, ismerteti a napirendi pontokat:

 

1.Határozattervezet  a községi ivóvíz és szennyvíz közszolgálat adminisztrátorával kötött menedzsment szerződés megszüntetésének jóváhagyására, az ideiglenes adminisztrátor megbízására és a vizsgabizottság kinevezésére,

2.Határozattervezet a 2016 végén található költségvetés deficit fedezésére az előző évek költségvetésének többletéből,

3.Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.

 

1.Határozattervezet  a községi ivóvíz és szennyvíz közszolgálat adminisztrátorával kötött menedzsment szerződés megszüntetésének jóváhagyására, az ideiglenes adminisztrátor megbízására és a vizsgabizottság kinevezésére,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet. Elmondja, hogy Domokos Lóránd december 29-én kérést tett le, hogy bontsák fel a managementi szerződést.  Az első cikkely magába foglalja a szerződés felbontását valamint a közvagyoni tárgyak visszaadását. Második pont a helyettes adminisztrátor kinevezésére vonatkozik. A harmadik cikkely a vizsgáztató bizottság kinevezéséről szól.

Domokos Lóránd elmondja, hogy kérést tett le arra vonatkozóan, hogy bontsák fel a szerződést. Elmondja, hogy mit sikerült megvalósítania az elmúlt időszakban és mit nem. Márton László Szilárd megköszöni Domokos Lóránd munkáját. Korpos Levente: Sikerült-e a közintézményeket ügyét rendezni? Domokos Lóránd elmondja, hogy nem sikerült, mert úgy várták el tőle, hogy nevesítse azokat, akik ne fizessenek vizet. Márton László Szilárd megkéri, hogy nevesítse az/azokat a személyeket, akik ezt várták el tőle. Domokos Lóránd, elmondja, hogy úgy gondolja, ő erről nem dönthet egyedül. Márton László Szilárd ebben az esetben kellett volna, egy javaslattal jöjjön, amit a helyi tanács elé visznek. Csata Andrea javasolja, hogy vegyék, figyelmébe a következő adminisztrátor javaslatait, hogy ne történhessen meg ugyanez a probléma még egyszer, azért, hogy az ilyen problémákat a jövőben elkerüljék. Benedek Árpád javasolja, hogy január 13-tól bontsák fel a szerződést, ez alatt lehetőség lesz átadni Gál Attilának a leltárt és más egyéb anyagokat.

Mindenki egyetért, megszületik az 1. számú tanácshatározat.

2.Határozattervezet a 2016 végén található költségvetés deficit fedezésére az előző évek költségvetésének többletéből,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet.

 Korpos Levente: Mennyivel zártuk a tavaly évet? Márton László Szilárd: 1.329.017lejjel záruk az évet.

Korpos Levente: Mi a helyzet az Ágoston féle birtok megvásárlásával? Márton László Szilárd: A hivatal által megbízott értékbecslő jóval kisebb árat hozott ki, mint a tulajdonosok által megbízott, ez azért történhetett meg, mert az utóbbi csiki árakkal dolgozott, ami magasabb, mint a gyergyói. A tulajdonosok csak úgy bocsájtanák áruba, ha megadnák azt az összeget, amit az általunk megbízott mondott plusz a kettő közi árkülönbségnek a fele. Volt egyeztetve a prefketrúrával, de ez nem lehetséges. Csata Andrea: Vajon valaki nem adományozna?

Az ülésvezető szavazás alábocsájts: mindenki egyetért.

 Megszületik a 2. számú határozat.

3.Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Márton László Szilárd: PUG

Korpos Levente javasolja, hogy a honlapra kerüljön fel a család orvosi rendelők programját.

Csata Andrea: javasolja, hogy a polgármesteri hivatalhoz tartozó épületeket-állapotát térképezzék fel és tegyenek igénylést költségvetésre a javításukra vonatkozólag. Márton László Szilárd: Mindenik épületnek van egy-egy adminisztrátora, nekik a feladatuk betenni a költségvetés igénylésbe. De meglehet őket keresni és lehet javasolni számukra az észrevételeket.

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

 

 

Tanácsülés
Január 30.
Az ülésen mindenki jelen van.
Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:
1.     Határozattervezet azon közmunkák megállapítására, amelyeket a szociális segélyre jogosultak, valamint a büntetettek végezhetnek 2017-ben,
2.    Határozattervezet  a megyei út mellett kialakítandó járda műszaki dokumentációjának jóváhagyására,
3.    Határozattervezet a 2017-2018-as Csomafalvi iskola hálózat jóváhagyására,
4.    Határozattervezet az ideiglenes fejlesztési lista jóváhagyására,
5.    Határozattervezet a 2017-es esemény lista jóváhagyására,
6.    Határozattervezet a Nemzetközi Gazdasági és Turisztikai Konferencia megszervezésének jóváhagyására,
7.    Határozattervezet a G7- Energia Kistérségi Társuláshoz való csatlakozásra,
8.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 
Márton László Szilárd kéri, hogy a hetedeik napirendi pont után vegyék fel a következőt: Határozattervezet a felújított vízház értékének módosítására.
A módosítással együtt szavazás alá bocsájtják, mindenki egyetért.
Balogh Zita jegyzőnő felolvassa a legutóbbi tanácsülés jegyzőkönyvét. 
1. Határozattervezet azon közmunkák megállapítására, amelyeket a szociális segélyre jogosultak, valamint a büntetettek végezhetnek 2017-ben,
Márton László Szilárd bemutatja a határozattervezetet. Csata Andrea: Mit értünk permanens alatt? Jánosi Borsos Attila elmondja, hogy a permanens szó arra vonatozik, hogy amikor hívják, őket akkor jönnek be, ezen kívül minden kedden jönnek, és pl. kiüresítik a kukákat. Most nehezebben ellenőrizhető mivel postán vehetik fel a pénzt.  Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 3. határozat. 
2. Határozattervezet  a megyei út mellett kialakítandó járda műszaki dokumentációjának jóváhagyására,
Márton László Szilárd összegzi a múltkori tanácsülésen felmerült kérdésekre a választ. Elmondja, hogy a járda szintén a kvótát csak a tervezés fázisában kell megadni, de mivel egyenetlen a szakasz nem lehet egy síkban kihozni. Csata Andrea: Hogyan lesz megoldva a vízelvezetés? Székely Álmos: A Kerektó utcánál, az aknánál mi lesz? Márton László Szilárd: Ez egy elég kényes rész, de a kivitelezők találnak rá megoldást. Székely Álmos: Mennyi a szélesség? Márton László Szilárd: 1m-től 2,4m-ig. Benedek Árpád: A meglévőkhöz nyúlnak-e? Márton László Szilárd: Ami 2014-ben volt felújítva az úgy marad. Korpos Levente javasolja, hogy ha van pluszban pózna, ami nem funkcionál, azokat tüntessék el. Márton László Szilárd elmondja, hogy már egyeztetett a Telekom munkatársaival, hogy foglalják bele költségvetésükbe ezek kiiktatását. Márton László Szilárd elmondja, hogy a határozattervezet tartalmazza, hogy a Megyei Tanáccsal társulni fognak. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 4. határozat. 
3. Határozattervezet a 2017-2018-as Csomafalvi iskola hálózat jóváhagyására,
Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet. Elmondja, hogy az iskolának egy jogi személye van, hozzá tartozik a kicsi iskola, a Faiskola és a Szilágyi, hozzá rendelve a leendő óvódat. Csata Andrea: Jelent-e valamilyen változást? Márton László Szilárd: Nem változtat.
Csata Andrea elmondja, hogy a bizottság összeült, és a kapott információk alapján elfogadják, a határozatterveztet.
 Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 5. határozat. 
4.    Határozattervezet az ideiglenes fejlesztési lista jóváhagyására,
Márton László Szilárd kifejti, hogy miért van szükség erre az ideiglenes fejlesztési listára. Elmondja, mik azok, amelyek felkerültek a listára, be lesznek tervezve március 31-ig.
- tűzvédelmi felszerelések vásárolása
- riasztó a Csalóka óvodára- Megyei tanács- 5-8-as iskola fűtésrendszerének felújítása- Megyei tanács- 126000 lej
- óvodaépítési terv- 43000 lej
- Boros Miklós Tér Rendezése- 
- Víztározó és kezelőbázis felújítása
- Csatornahálózat felújítása
- Mezei utak felújításának terve
- Községi utak modernizálása- 8,8 km útszakasz van, amelyek nincsenek még leaszfaltozva
- Óvoda felújítás (Volt községháza)
- közvilágítás felújítása- tervezés és megvalósítás, lehetőség van több helyről pályázni pl. LEADER-nél vagy kormányprogramból. 
- község ivóvíz és szennyvízhálózatának modernizálása-
- Járdaútépítés
-  DC 61 modernizálása
- Művelődési ház modernizálása 
- Autóvásárlás 
Székely Álmos: Közvilágítás felújítása, Dicsőben pl. napelemes van, nem lehet olyat. Márton László Szilárd: Nem kizárt dolog, de mivel lesz a G7-hez társulás azt is ki lehet használni. Csata Andrea hozzáteszi, hogy Csíkszeredában pl. télen nem működik.
Székely Álmos: Autóvásárlás. Milyen autót terveztek vásárolni? Márton László Szilárd: Most nincs lekorlátozva a vásárlás, Duster vagy Skoda Oktavia. Korpos Levente javasolja, ha lehet, akkor roncsprogramba kerüljön be amennyiben lesz rá lehetőség intézményeknek. Márton László Szilárd hozzáteszi, hogy az autóvásárlás még napirendi pontra fog kerülni. Benedek Árpád elmondja, hogy egy ellenőrzésnél több mindent megnéztek: biztosítás, útadó, üzemanyag fogyasztás stb. Csata Andrea: A betervezett összegeknél mit jelent a tanácsadás, kit takar, mert elég sok pénz van betervezve? Márton László Szilárd: Eljárásokat, aktákat készítenek elő, pályázatíró cégek, akik képviselnek minket a projekteknél, Pl. a községi utak modernizálásánál az Euro Top-al dolgoztunk. Csata Andrea: A lényeg az lenne, hogy olyanokkal dolgozzunk, akik segítik a munkánkat. A művelődési ház felújítási projektnél be kellene tenni, hogy legyen külön mosdó a közönségnek. Jánosi Borsos Attila: Van, az iskola felől kell megközelíteni. Csata Andrea: Akkor ki kell jelölni, hogy mindenki találja meg. Márton László Szilárd: Erre kell megoldást keresni, csak tisztázni kell a jelenleg fontosabb, hogy pl. valahol ruhatárat létesítsenek. Holnap egyeztetünk Csiki Tiborral, hogy legyen kijelölve.  
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 6. határozat. 
5. Határozattervezet a 2017-es esemény lista jóváhagyására,
Márton László Szilárd elmondja, hogy ez a lista a hivatal által szervezett vagy társszervezett eseményeket foglalja magába, amelyeknek költségvetés vonzata van. Csata Andrea, elmondja, hogy a szakbizottság összeült és úgy vélik, hogy ez a lista hiányos mivel nem tartalmazza a civil szervezetek által tervezett eseményeket. Márton László Szilárd elmondja, hogy mivel nem tudjuk milyen lesz, a költségvetés így nem tudják még a pályázati rendszert alkalmazni. Székely Álmos: Két eseményt hiányolok, a kutyaszánhúzó versenyt és a lovas versenyt. Márton László Szilárd elmondja, hogy beszélt Kiss Attilával még tavaly év végén, és elmondta neki, hogy beszélt a Székely Panzió tulajdonosával, aki azt nyilatkozta, hogy ő többet nem tudja fogadni a versenyzőket így elmaradt. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 7. határozat.
Csata Andrea kéri a polgármestert, hogy készítse elő a pályázási rendszert a civil szervezet számára.
6. Határozattervezet a Nemzetközi Gazdasági és Turisztikai Konferencia megszervezésének jóváhagyására,
Márton László Szilárd elmondja, hogy szeretnék a tavalyit folytatni, szeretnénk részt venni a Határtalanul programban. Bemutatja az erre vonatkozó projekt tervezetet. Székely Álmos: Határtalanul program? Márton László Szilárd elmondja, hogy a magyar kormány biztosít költséget diákok számára, hogy határon túli iskolákat látogassanak meg, az lenne a találkozás célja, hogy a testvértelepülésekről jöjjenek ide iskolai csoportok. Csata Andrea: Merre lesz a tanulmányi út? Márton László Szilárd: Libán, Zetelaka, Udvarhely, Szejkefürdő, Farkaslaka. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 8. határozat.
7.    Határozattervezet a G7- Energia Kistérségi Társuláshoz való csatlakozásra,
Márton László Szilárd elmondja, hogy voltak egy tanulmányi úton ahol biogáz erőművet látogattak meg. Bővebben kifejti az ott látottakat, negatív és pozitív tapasztalatokat. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 9. határozat.
8. Határozattervezet a felújított vízház értékének módosítására.
Márton László Szilárd ismerteti a napirendi pontot. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 9. határozat.
9. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 
Márton László Szilárd:
• Meghívás Gyergyói szemle bemutató
• Borsos Miklós Tér Rendezés: Gyulafehérvár elfogadta a munkálatok licitjére kiirt dokumentációt, és lehet feltenni SEAP-ra
• PUG- elmondja, hogy ma a tervezőkkel és a hivatali kollegákkal volt ma megbeszélés az új PUG alkalmazásáról, valamint elmondja, hogy 351-es törvény értelmében minden tanácsos le kell, írja, hogy miért fogadta el vagy miért nem. Csata Andrea: Az adózás már ez alapján történt? Márton László Szilárd: Csak azután miután érvénybe lép. Aki eddig fizetett, ha majd lesz változás, akkor kiközlik számukra a változást, és ha különbözet fizetni kell, akkor is értesítik. Székely Álmos: Mi fog megjelenni az újságban? Balogh Zita ismerteti az újságban megjelenő cikket. Székely Álmos: Mi lesz a halastavakkal? Csata Jenő: Mi lesz akkor az erdőkön épült házakkal? Márton László Szilárd a pataktól számítva 5m nem beépíthető, mert az a vízügy tulajdona. 
A rendezési tervre vonatkozó tervet megszavazták, mindenki egyetért, megszületik a 10. számú tanácshatározat, 
• Adóhátralékosok helyzetét ismerteti a polgármester úr. Elmondja, hogy a jegyzőnő utánanézett a törvénykezésnek. Először ki kell közölni a tartozókkal, majd a tanács kell, hozzon egy határozatot, amely majd ki lehet közölni az listát, de csak a weboldalon. 
Székely Levente:
• Szilágy Sámson, mivel régen sokan mentek oda telelni, szeretnének a községgel kapcsolatot kialakítani. 
Székely István:
• A Gerőnél levő buszmegálló helyzetével kapcsolatosan valamit lehet-e kitalálni, mert nagyon veszélyes úgy a gyalogosokra, mint a gépjárművezetőkre, lehet-e kialakítani buszmegállót? Márton László Szilárd: Megpróbálunk megoldást keresi rá.
• A megyei sürgösség a régi mentőket felajánlotta önkéntes tűzoltó alakulatoknak, erre Csomafalva pályázott-e? Márton László Szilárd elmondja, hogy ismeri helyzetet, de nagyon rossz állapotban levő mentőautókról van szó, így nincs értelme.
• Focipályával van-e előrelépés? Márton László Szilárd: Nincs
Székely Álmos:
• Közös Korház
Csata Jenő:
• Milyen fázisban van a parcellázási terv? Márton László Szilárd: Egyelőre áll, nincs munka, de a THB ennek ellenére összeül, s ha nem működik a program, akkor két részre osztják a munkát. Csiki Csaba mi a helyzet azokkal, amik most belterületek lettek, s kellene telekkönyvezni de, nincs rá tulajdonlap, a régi tulajdonos nevére állítják ki a tulajdonlapot?
• Kutyaszánhúzó versenyt nem lehet visszahozni? Mivel úgy gondolom, hogy van rá igény, nemzetközi szintű volt.
Székely Álmos
• Zászló ügy- Márton László Szilárd elmondja, hogy még nincs kiközölve a végzés csak az 50 lejes perköltség.
Az ülést bezárják.
Lejegyezte: Király Boglárka

Rendkívüli tanácsülés

Március 16.

AZ ülésen nincs jelen: Benedek Árpád és Székely Levente

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1.     Határozattervezet egy óvoda megépítésére készült megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyására, valamint az óvoda építés szükségszerűségének és célszerűségének jóváhagyására,

2.    Határozattervezet a Polgármesteri hivatal épületének felújítására készült megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására, az épület felújítás szükségszerűségének és célszerűségének jóváhagyására,

3.    Határozattervezet községünk közvilágítási hálózatának feljavítására készült megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására,

4.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Mindenki egyetért.

1.     Határozattervezet egy óvoda megépítésére készült megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyására, valamint az óvoda építés szükségszerűségének és célszerűségének jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismerteti, a határozatterveztet: két csoportnak megfelelően alakítanánk ki Óvodát a szászfalvi részen, 1064 szám alá. Ez bele van foglalva a stratégiába is és az Általános Rendezési Tervbe is. Mivel a törvény szerint nem működhet egy épületben iskola és óvoda így ezért szükséges az építése.

Csata Andrea: Végül azt a deszkatetős lesz elfogadva? Márton László Szilárd: A cseréptetős.

Márton László Szilárd elmondja, hogy bele van foglalva a felszerelés megvásárlása is, ezzel kapcsolatban egyeztettek az iskolaigazgatóval és az óvónőkkel.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 13. számú tanácshatározat.

2.    Határozattervezet a Polgármesteri hivatal épületének felújítására készült megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására, az épület felújítás szükségszerűségének és célszerűségének jóváhagyására,

Márton László Szilárd: elmondja, hogy 4 évvel ezelőtt megbüntették a Hivatalt mivel nincs akadály mentesítve a Polgármesteri Hivatal. Mivel erre kellett egy tanulmány készíteni, ezért a Larix stúdió munkatársait felkérte, hogy készítsék el a tervet a Hivatal tetőterének beépíthetőségére, nyílászárók cseréjére, hőszigetelésre. Bemutatja a tanulmányt. Szeretnék, amennyiben lehetséges, hogy ha nyertes lesz a pályázat, akkor jó a munkálatokat egyszerre kezdeni a Borsos Miklós Térrendezéssel.

Csata Andrea: Nem lehetne szálláshelyet kialakítani? Márton László Szilárd: Nem.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 14. tanácshatározat.

3.    Határozattervezet községünk közvilágítási hálózatának feljavítására készült megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy volt itt egy Kolozsvári cég, amelynek képviselői felmérést végeztek a községben és az alapján tettek javaslatokat. Jelenleg 555 lehetőség van ahova égőt lehet tenni, 461 db világít. Javasolták a ledes égőket, 60w fő út mentén és 30w más utakon. Annak ellenére, hogy 90-nel több égő lenne felszerelve sporlást is lehetne elérni. A hivatal és a templom között manuális vezérlésű kapcsolást terveznek. A fényszórók állíthatósak, vagyis éjszaka lehet állítani, hogy bizonyos napszakokban hány százalékon működjenek. Erre a PNDL-be vagy Leaderbe szeretnék a finanszírozást megszerezni. 

Csiki Csaba: A Borsos Miklós Teret hogyan világítják? Márton László Szilárd: Az benne van a Térrendezéses pályázatban.

Korpos Levente: Interszekciókban ami nem a fő utat illeti? Márton László Szilárd: Pl. kint a kápolnánál úgy lehet megoldani, hogy egy oszlopra két fénytest kerüljön.

Csata Andrea: A fő úton egyúttal nem lehet földelni a kábeleket? Márton László Szilárd: Nem mert az már az Electricahoz tarozik.

Székely Álmos: Lehet meleg fényűeket? Márton László Szilárd: Nem lehetséges, ha jól tudom, színesek vannak.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 15. tanácshatározat.

4.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Márton László Szilárd: felolvas egy kérést, amelyben a helyi tanácsot szólítja meg néhány Alszeg utcai lakós, miszerint a területűkön áll a víz, kérdésük, hogy ki kell, az árkot a tisztítsa és mi a megoldás erre.  Jánosi Borsos Attila elmondja, hogy a voltak kint terepen ahol az érintett személyeket felkeresték megnézték az árkokat.  Korpos Levente véleményezi, hogyha a tanács kiásatja az enkét akkor sem oldódna meg a probléma, abban az esetben, hogyha vállalják, hogy 30-as csöveket kicserélik, nagyobbra akkor sikerülhet. Jánosi Borsos Attila elmondja, hogy ezt az ott lakók vállalták, hogy megoldják. Csata Jenő elmondja, hogy ameddig mindenki nem rendezi, a területét addig a helyi tanács nem tud segíteni. Orbán Vilmos: Lehet olyan, hogy van egy enke amit betömtek?Jánosi Borsos Attila: Igen, lehetséges. Székely Álmos javasolja, hogy a megoldás az lenne, hogy a lakók fogjanak össze és együtt ásassák ki. Jánosi Borsos Attila, hogy egyik lakós vállalná, hogy az egészet kitakarítja. Csak meg kell szervezni. Csata Jenő elmondja, hogy mielőtt választ írnának, azelőtt ki kell menni és megnézni. Valamint felajánlja a segítségét is.

Az ülést bezárják.

Lejegyezte: Király Boglárka

Tanácsülés

Március 20

Az ülésen mindenik tanácsos jelen van.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1.     Határozattervezet a helyi költségvetésből igényelt vissza nem térítendő támogatások rendszerének jóváhagyására,

2.    Határozattervezet a hulladékgazdálkodásra kötött koncessziós szerződés és annak módosító okiratainak jóváhagyására,

3.    Határozattervezet az új szemét összegyűjtési és elszállítási illetékek jóváhagyására,

4.    Határozattervezet a derítő állomás és gyűjtő csatorna működési költségeihez való hozzájárulásunk módosítására,

5.    Határozattervezet az iskolabusz működési szabályzatának jóváhagyására,

6.    Határozattervezet a 2017-es községi költségvetés jóváhagyására,

7.    Határozattervezet a 2017-es közbeszerzési stratégia és program jóváhagyására,

8.    Határozattervezet a polgármesteri apparátus felépítésének jóváhagyására,

9.    Határozattervezet a mezei utak feljavítására készült DALI jóváhagyására,

10.  Határozattervezet a GOSPOD SERV 2017-es költségvetésének jóváhagyására,

11.  Határozattervezet a községi utak feljavítására készült DALI jóváhagyására,

12.  Határozattervezet az adóhátralékos lista és annak nyilvánosságra hozására vonatkozólag,

13.  Határozattervezet a 2017-es vissza nem térítendő támogatások programjának jóváhagyására,

14.  Határozattervezet a 9-es Tanácshatározat mellékleteinek módosítására

 15.  Határozattervezet a község csatornázási rendszer bővítésére készült DALI jóváhagyására,

16.  Határozattervezet a Polgármesteri hivatal működési szabályzatának jóváhagyására,

17.  Határozattervezet a közvagyon módosítására,

18.  Határozattervezet a véglegesített rendezvény lista jóváhagyására

19.  Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

 

A 10. napirendi pontot kérik előre venni, hogy Gál Attila ne kelljen végigvárni a gyűlést.

Márton László Szilárd kéri, hogy vegyék ki a 6. napirendi pontot, a 13. napirendi pontot és a 7. napirendi pontból vegyék ki a program jóváhagyását.

Korpos Levente, javasolja, hogy a múlt tanácsülés jegyzőkönyvét a következő rendkívüli ülésen olvassa fel a jegyzőnő.

A módosításokkal együtt szavazás alá bocsájtja az ülésvezető a napirendi pontokat, amellyel mindenki egyetért.

 

1.Határozattervezet a GOSPOD SERV 2017-es költségvetésének jóváhagyására,

Gál Attila a GOSPOD SERV adminisztrátora, elmondja, hogy tavaly évet profittal zárták volna, hogyha a Hivatal fele nem lenne az adótartozása, amelyet még nem tudott kifizetni. Elmondja, hogy erre az évre kevesebbet terveznek, mivel csökkent a létszáma 4 fűtőre és 1 adminisztrátorra és még egy titkárnői poszt, amelyről jelenleg szülési szabadságon van. A költségvetés nagy részét a fizetések teszik ki.

Székely Levente: A kinti iskolánál a GOSPOD oldotta meg a fűtést? Gál Attila: Két és fél hónapig igen, ameddig volt a rá az iskolának költségvetése. Márton László Szilárd: A plusz négy ideiglenes állást javasolja levenni. Valamint kéri tisztázni az ÁFA mentességet. Csata Andrea: Nyáron mivel foglalkoznak? Gál Attila: Szabadságon vannak, a kötelező 25 nap mellett még kapnak szabadnapokat ünnepnapokra és az, melyeket ugyancsak nyáron töltenek le.

Tőke Eszter: Lenne lehetőség arra, hogy az időseknek besegítsenek? Gál Attila: Fel kell mérni, hogy van-e rá igény.  Csiki Csaba: A közbirtokosságnál most fognak neki az erdő/legelő tisztításnak. Lenne rá lehetőség, hogy gépet béreljenek, amivel őrleményt lehet készíteni és téli tüzelő lenne. Jánosi Borsos Attila: Volt már erről szó.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, megszületik a 24. határozat.

 

2. Határozattervezet a 2017-es vissza nem térítendő támogatások programjának jóváhagyására, 

Márton László Szilárd bemutatja a határozattervezetet, amely a szabályzat elfogadásáról szól. Kifejti a kiírásról szóló részt. Csata Andrea a szakbizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság összegyűlt és a következőket beszélték meg: mikor megvan, a végleges változat akkor fordítsák le magyarra. Lehetséges-e teljes finanszírozás? Márton László Szilárd: Nem. Csata Andrea: Egy szervezet többször pályázhat egy programra? Márton László Szilárd: Csak egyszer egy pályázatra. Székely Álmos: Mi van abban az esetben, hogyha fennmarad összeg? Márton László Szilárd: 1/3 részig pályázhat a kiírt összegre. Csata Andrea: A 28. cikkelynél bele kellene foglalni, hogy milyen hatásokat fognak okozni a községnek. Márton László Szilárd: Bele van foglalva a pontozási rendszerbe. Csata Andrea: A projekt elbíráló csapatban 5 személy van, a titkár is beletartozik? Márton László Szilárd: Nem ő külön van, mert nincs szavazati joga. Csata Andrea: Ki tartozhat ebbe a bizottságba? A szakbizottságból lehet nevesíteni? Márton László Szilárd: Nem mert választott személy nem vehet részt ebben a bizottságban. Csata Andrea: Javasolja, hogy tegyenek nagyobb pontkülönbséget a résztvevők számánál. Benedek Árpád elmond egy példát, miért nem látja helyesnek növelni a pontkülönbséget. ( Hímző körbe 20nál többen nagy hírveréssel sem fognak menni, viszont hirdetés nélkül is elmennek egy focimeccsre pl.) Csata Andrea: Hosszú távú fenntarthatóság belekerülhetne, amely a községre is hatással lenne és a szervezet számára is. Orbán Vilmos javasolja, hogy tegyenek a próbakört, és hogyha nem lesz működőképes, akkor módosítani lehet rajta. Csata Andrea: November 30. az elszámolás utolsó időpontja, de ebben az esetben mi megoldás mondjuk a decemberi januári időszakban. Márton László Szilárd: Maga a projekt december 31-ig be kell, fejeződjön és az elszámolás pedig átmehet januárra. Korpos Levente: Javasolja megnézni a Communitas alapítvány oldalát ezzel a ki téttel kapcsolatban.

Márton László Szilárd javasolja, hogy az 8-as fejezet 56. artikulusa módosítsák azzal, hogy január 15 legyen az utolsó elszámolási határidő figyelembe véve az 54. artikulust. Koros Levente: Mennyi kell, legyen az önrész? Márton László Szilárd: 10%. Csata Andrea: Működésre lehet pályázni? Márton László Szilárd: Nem.

Módosítással együtt szavazás alá bocsájtja az ülésvezető, mindenki egyetért. Megszületik a 16. számú határozat.

3.Határozattervezet a hulladékgazdálkodásra kötött koncessziós szerződés és annak módosító okiratainak jóváhagyására,

Márton László Szilárd bemutatja a megkötött szerződést és a mellékleteket. 325 lej/ tonna, miután megváltozott a törvény 80 lej pluszba kellett hozzátenni így 405lejért viszik el a nem válogatott háztartási hulladékot.

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 17. számú határozat.

4. Határozattervezet az új szemét összegyűjtési és elszállítási illetékek jóváhagyására,

Márton László Szilárd: 3459-en szerepelnek nyilvántartásban, akik szemét elszállítási díjat kell kifizetni. Kivéve ebből a számból a 66 év felettieket, nagy családosokat, szociális segélyben részesülők. Felolvas egy javaslatot, amelyben kérik, hogy csökkentsék a cégeknél az összeget. Tőke Eszter: Ezzel nem növeljük a határba kivitt szemetes helyek számát. Márton László Szilárd: Gondoltunk erre és megfogjuk oldani ennek a megfigyelését.

Benedek Árpád: Lehetne, hogy 12 lejt fizessen a közbirtokosság.  Csata Andrea: A matrica nem fog lejönni? Márton László Szilárd: Nem jön le, minőségi matricát fogunk vásárolni. Korpos Levente: Elég jól működik, hogy a közterületen levő kukákat segítséggel ki szokta rakni valamelyik kapuhoz. Ebben az esetben mi lesz? Márton László Szilárd: Ez a hivatalon belül meg van oldva.

Márton László Szilárd: Elmondja, nem az a célunk, hogy ellehetetlenítsük a cégek működését, de a környező településekhez viszonyítva itt a legolcsóbb a szemét elszállítási díj.

A polgármester úr javasolja, hogy legyenek utcafórumok, mely által a közelebb kerülhetnek az emberekhez és meg tudják hallgatni kérdéseiket. Tűzesetből származó hulladék elszállítása ingyenes. Abban az esetben, hogyha valaki külföldön tartózkodik, vagy egyetemista annak igazolnia kell, hogy nem lakik a községben huzamosabb ideig.

 

A módosításokkal együtt szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 18. számú határozat.

5.  Határozattervezet a derítő állomás és gyűjtő csatorna működési költségeihez való hozzájárulásunk módosítására,

Márton László Szilárd bemutatja a33/2002 határozatot, amelynek az 5. cikkelye módosulna, Lakosság arányosan kellett volna hozzájárulnia, mivel Csomafalva használta a legtöbbet és Újfalu csak alig így egyharmados költséget vállalna a település magára. Csiki Csaba: Jelenleg mennyit változtat a költségen? Márton László Szilárd: Nem módosít az összegen.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 19. számú határozat.

6. Határozattervezet az iskolabusz működési szabályzatának jóváhagyására

Márton László Szilárd bemutatja, a határozattervezetet elmondja, hogy feladatkörébe tartozik a gyerekek és a speciális nevelésben részesülő gyerekek szállítására Gyergyószentmiklósra. A busz mehet iskolaidőn kívül, külföldre is. Korpos Levente: Teljes körű biztosítás szükséges? Jegyzőnő: Igen. Korpos Levente: Csak tanítókat és gyerekeket szállíthat? Jegyzőnő: Több helyen utánanéztem a program arról szól, hogy csak tanítókat és gyerekeket szállíthat. Benedek Árpád: A másik iskolabusszal mi van? Márton László Szilárd: Az iskola tulajdonában van, velük kell egyeztetni erről, hogy lehet-e protokollt kötni, pl. a focisok szállítására.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 20. számú határozat.

7. a 2017-es közbeszerzési stratégia bemutatására, program jóváhagyására

Márton László Szilárd bemutatja a stratégiát, elmondja, hogy ezzel megbíztak egy céget. Inkább a direkt közbeszerzésekre tér ki. Elmondja, hogy hogyan működik a SEAP, három esetben lehet eltekinteni az onnan való vásárlásról: nincs fent a SEAP-on, nem működik vagy olcsóbban lehet máshol vásárolni. Továbbiakban kifejti a közbeszerzési eljárásokat. Köllő Gábor: A törvény megjelenése előtt, ha már volt kötve szerződés, akkor azokkal mi a helyzet? Márton László Szilárd: A szerződés lejártáig érvényes utána nem lehet act adictionallal hosszabbítani. Köllő Gábor: És abban az esetben, ha szerződés addig szól, amíg az egyik fél fel nem mondja. Márton László Szilárd: Akkor addig tart.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 21. számú határozat.

8.    Határozattervezet a polgármesteri apparátus felépítésének jóváhagyására,

Balogh Zita jegyzőnő ismerteti a felépítést. A SPAC-nál bemutatja Gál Attila majd a következő gyűlésen. A jegyzőhöz tartozik: a szociális osztály: 2 szociális munkás, az anyakönyvvezető, adminisztrátor a Szociális Központhoz, plusz még egy poszt az egészségügyi asszisztens, Területrendezés- urbanisztikus, mezőgazdasági osztály 4 poszt, ebből 3 betöltve, adóosztály: három poszt egyből van betöltve, kasszás

Polgármester: könyvelőség, fejlesztési és közbeszerzési osztály, turisztikai osztály, projektcsapat, belső auditnak külön ügyosztálya van.

Alpolgármester: közszolgálatok ügyszolgálatai: adminisztrátor, takarító és kézbesítő, polgárvédelmi osztály, söför.

Csata Andrea: Miért nincs betöltve a mezőgazdasági osztálynál a 4. poszt? Sokat segítene egy hozzáértő személy.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 22. számú határozat.

9.    Határozattervezet a mezei utak feljavítására készült DALI jóváhagyására

Márton László Szilár elmondja, hogy 10 mezei út maradt betervezett 1 milló eruróba, így hogyha nyer a pályázat, akkor nem kell önrésszel beszállni, ebbe bele vannak foglalva a nem várt költségek.   10 mezei út: Fülöpútja, Sötétrét, Szegelet, Festettkereszfa, Hosszúvész, Nagymezőn az árok melletti, Szentmiklósi út, Déllő, Völgy2. Kiesett a Mohos, mert sokat vitt a pontszámokon lefele, egy olyan ígérettel, hogy elkészíttetjük a tervet és következő évben felújításra kerülne. Sokáig állt a kérdés, hogy mi van az ANIFOS árkos részekkel. Mivel van egy rész, amely az Ő tulajdonuk, de be kell telekkönyveztetni a hivatalnak. Ez utóbbi folyamat el van indítva. Majd ki lesz függesztve közszemlére is.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 23. számú határozat.

11.  Határozattervezet a községi utak feljavítására készült DALI jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismertet néhány kritériumrendszert, ami a pályázást illeti. 23 utcáról van szó: Czirjákkert, Alsókakas, Orbánok, Mohos, Kulcsár utca, Új utca, Magyari utca, Farkasdomb, Piac utca, Madarászok és Új negyed, Lukácsok utca, Nagy Eger, Kis1 és Kis2, Völgy, Földeklábja, Hosszúvész, Rokalyok utcája, Kakas, Habák, Temető utca. Kis Eger utcában betonút van, arra kerülne egy elasztikus anyag, ami később nem engedi, hogy megrepedezzen az aszfalt, majd erre rá az aszfalt. A Temető utcában, járda van tervezve, hidak és hídfők. A parkoló résznél jó lenne aszfalt vagy térkő, ellenben a MPP által kialakított parkoló fejlesztésére nem lehet pályázni, mert magánterület, csak közvagyonban levő helyre lehet. Csata Jenő: A Temetőnél van egy átfolyás. Márton László Szilárd: Odáig nem lehet elmenni, mert az már nem belterület. Székely Álmos: Aszfalt minőség? Márton László Szilárd: Jó minőségű, 2 rétegű.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 25. határozat.

12.  Határozattervezet az adóhátralékos lista és annak nyilvánosságra hozására vonatkozólag,

Márton László Szilárd elmondja az eljárást: először kiközlik az érintettekkel, hogy amennyiben fizetnek, nem kerülnek ki a kifüggesztett listára. Javasolják, hogy jogi személyek esetében 500 lej a legkisebb magán személyeknél 100 lej. Korpos Levente: Javasolja Magán személynek 250 lej, fizikai személy 1000. Orbán Vilmos: Magán személynek 50 lej. Korpos Levente visszavonja a javaslatát. Csata Jenő javasolja, hogy a kiközlésekbe bele kell foglalni a felosztást.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja az 50 lejes határt. 10en mellette, 1 tartózkodik

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja lej a legkisebb magán személyeknél 100 lej. 2-en mellette

Benedek Árpád: Ennek értelmében a hivatal/tanács perelhető-e? Márton László Szilárd: Törvény kötelez erre. Felolvassa az erre vonatkozó törvényt.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 26. számú határozat.

13.  Határozattervezet a 9-es Tanácshatározat mellékleteinek módosítására (G 7 Energia Kistérségi Társulás alapító okiratának és Működési szabályzatának módosított változata) 

Márton László Szilárd elmondja, hogy miben áll a módosított változás.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető 12-en mellette, 1 tartózkodik, megszületik a 27. számú határozat.

14.  Határozattervezet a község csatornázási rendszer bővítésére készült DALI jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy két részen terveznek bővíteni: Versvirági belterületi zónánál, Loki erdőzóna résznél. Ennek szükségessége: kötelezte a környezetvédelem. A lecsatlakozás határáig meg kell, épüljenek. Benne van a két átemelő pompa cseréje is a pályázatban. A Habák utcájánál át lesz helyezve. Még kettő lesz létesítve: a tűzoltó szertárnál, és Maros híd alatti résznél. Csata Andrea: A piaci részhez nem lehet bevinni a vizet? Márton László Szilárd: Nem, mert vannak ott tisztázatlan helyek. Erről még volt szó régebb tanácsülésen. Benedek Árpád: Nagyon nehéz lesz megoldani, mert át kell vinni a vízen.

Székely Álmos: Nem lesz az főgerinc vezetés kibélelése pl. a fő úton?

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 28. számú határozat.

15.  Határozattervezet a Polgármesteri hivatal működési szabályzatának jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy a bemutatott organigrammához kapcsolódik, az itt megjelenő posztok munkaköri leírásokhoz tartozó feladtok.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 29. számú határozat.

16.  Különfélék és aktuális problémák megvitatása

Domokos Árpád: a tanyához vezető út kihez tartozik? Bele lehet foglalni a mezei utas pályázatba? Márton László Szilárd: Mivel külterülethez tartozik így nem

Csata Andrea: A SPAC költségvetése mikor kerül napirendi pontra. Márton László Szilárd: Remélhetőleg a következő tanácsülésen. Csata Andrea: Valamikor meg kellene beszélni, hogy kik legyenek a kedvezményezettek. Márton László Szilárd: Közvetítem a kérést Gál Attila fele, aki elő kell terjessze a határozattervezetet.

Csiki Csaba: Gerőnél nem lehetne kirakatni egy buszmenetrendet? Alpolgármester vállalja, hogy megbeszéli a szállítási cég vezetőjével. Csata Jenő megoldást kellene találni arra, hogy az autóbusz az erre kirendelt helyen álljon meg. Köllő Gábor: Fel kell hívni a figyelmét az oda parkoló gépjárművezető tulajdonosainak.

Jánosi Borsos Attila: Bemutatja a méréseket, amelyeket az Alszeg utcában végeztek egy kérésre. Márton László Szilárd elmondja, hogy ez a probléma nem újszerű, régen is vizenyős hely volt.

Csata Jenő: Parcellázási tervekkel van-e dolgozva? Márton László Szilárd: Nincs. Csata Jenő: Miért? Márton László Szilárd: Mert ki akarjuk licitáltatni és ahhoz kell a költségvetés. Továbbá kifejti a jelenlegi helyzetet.

Márton László Szilárd: Borsos Miklós Térrendezés licitje másodszorra ki lett írva.

Zászló ügy: az 50 lejes perköltséget kell kifizetni. Ezúton felhívják a polgármester úr figyelmét, hogy van egy határozat miszerint ki kell függesztenie a zászlót.

 

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

 1/2013 - privind aprobarea prelungirii perioadei pentru care se solicită Scrisorea de Garanție din partea FNGCIMM-SA-IFN pentru  proiectul  integrat: dezvoltarea marketingului turistic în comuna Ciumani, Acțiunea 1: Centru local de informare și promovare turistică, Acțiunea 2: Panou de informare turistică

2/2013 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Ciumani, pentru anul 2013

3/2013 - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2012 din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

4/2013 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigrama, bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2013 al S.C. GOSPOD SERV S.R.L.

5/2013 - privind aprobarea regulamentului „Reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului” în comuna Ciumani

6/2013 - privind desemnarea Cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul comunei Ciumani

7/2013 - privind revocarea Hotărârii nr.66/2012, privind aprobarea contractului de superficie, care are ca scop asigurarea terenului necesar instalării rezervoarelor de apă

8/2013 - privind aprobarea Planului de acţiune şi lucrări de interes local pe anul 2013

9/2013 - privind aprobarea Planului Urbanistic General

10/2013 - privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ciumani, actualizat

11/2013 - privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2013 şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor

12/2013 - privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei Ciumani, judeţul Harghita”

14/2013 - privind justificarea denumirii şcolilor din proiectele „Consolidare, reabilitare, extindere la şcoala generală Nr. 4 „Köllő Miklós, Consolidare, reabilitare la şcoala generală nr. 3 Köllő Miklós, Reabilitarea reţelei electrice şi reparaţii capitale interioare la şcoala generală Köllő Mikós, inclusiv dotarea acestora în sat Ciumani, comuna Ciumani, jud. Harghita"

 15/ 2013 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.58/2012 și aprobarea Documentului de poziție privind implementarea proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”, a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Planului anual de evoluţie a tarifelor și taxelor pentru proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”

16/ 2013 - privind însuşirea modificării survenite în Lista de inventar al bunurilor care aparţin domeniului public  al comunei Ciumani, județul Harghita

17/ 2013 - privind însuşirea modificării survenite în Lista de inventar al bunurilor care aparţin domeniului public  al comunei Ciumani, județul Harghita

18/2013 - privind aprobarea noului Regulament de organizarea a păşunatului pe teritoriul administrativ al comunei Ciumani

19/2013 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2013 al Comunei Ciumani

20/2013 - privind aprobarea prelungirii perioadei pentru care se solicită Scrisorea de Garanție din partea FNGCIMM-SA-IFN pentru  proiectul  integrat: dezvoltarea marketingului turistic în comuna Ciumani, Acțiunea 1: Centru local de informare și promovare turistică, Acțiunea 2: Panou de informare turistică

21/2013 - privind aprobarea convenţiei şi contractului încheiat cu Condiliul Judeţean Harghita pentru suportarea unei cote părţi din costul anual pentru un copil instituţionalizat, respectiv pentru o persoană instituţionalizată

22/2013 privind acordul de principiu în vederea participării Consiliului Local al Comunei Ciumani în calitate de membru fondator în cadrul “Asociaţiei Regio Spital Gheorgheni” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop

23/2013 privind aprobarea contractului de prestări servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi intelectuale din comuna Ciumani

24/2013 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani pe anul 2013

25/2013  privind aprobarea organizării evenimentelor social-culturale şi sportive ce se vor organiza în anul 2013 în comuna Ciumani

26/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al lovalitatii Ciumani

27/2013 privind aprobarea  Programului achiziţiilor publice  al anului 2013 completată

28/2013 privind revocarea Hotărârii nr.6/2013, privind desemnarea Cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul comunei Ciumani

29/2013 privind aprobarea contractului de colaborare servicii sociale pentru copii aflaţi în dificultate din comuna Ciumani

30/2013 privind aprobarea contractului de prestari servicii pentru transportul si neutralizarea deseurilor animaliere

31/2013 privind aprobarea ocupării unor terenuri din domeniul public al comunei Ciumani pe timpul derulării  lucrărilor "Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei Ciumani, judeţul Harghita”

32 /2013 privind aprobarea participării comunei Ciumani în proiectul “Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol  in format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software in judetul Harghita” din cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” şi a cheltuielilor legate de proiect

33/2013 privind participarea Consiliului Local al Comunei Ciumani în calitate de membru fondator la înființarea “Asociaţiei Regio Spital Gheorgheni” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop

34/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Lucrări de construcţii pentru reabilitarea drumurilor forestiere din comuna Ciumani"

35/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Construire Centru social"

36/2011 privind aprobarea situaţiei financiare S.C. GOSPODSERV S.R.L. Ciumani şi repartizarea profitului net

37/2013 privind aprobarea contractelor ce se vor încheia pentru acordarea de servicii sociale de către Caritas Alba Iulia

38/2013 privind aprobarea contului de execuţie bugetară al anului 2012 a comunei Ciumani

39/2013 privind  acordarea în anul 2013 a Titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Ciumani

40/2013 privind aprobarea Regulamentului privind  condiţiile de autorizare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestări servicii şi a  diverselor activităţi desfăşurate pe domeniul public din comuna Ciumani

41/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Consolidare, reabilitare, extindere la Şcoala Generală nr.4 „Kollo Miklos” Ciumani, judeţul Harghita"

42/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Consolidare, reabilitare, extindere la Şcoala Generală nr.3 „Kollo Miklos” Ciumani, judeţul Harghita"

43/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Lucrări privind reabilitarea reţelei electrice şi reparaţii capitale interioare la şcoala generală „Kollo Miklos” Ciumani, judeţul Harghita"

44/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Modernizarea drumului comunal DC 61, km 1+923 / 2+600 în comuna Ciumani, judeţul Harghita"

45/2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2013 a Consiliului Local Ciumani

46/2013 privind aprobarea  Programului achiziţiilor publice  al anului 2013 completată

47/2013 privind aprobarea ocupării unor terenuri din domeniul public al comunei Ciumani pe timpul derulării  lucrărilor "Reabilitarea reţelei stradale,reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă  a comunei Ciumani, judeţul Harghita”

48/2013 privind încredințarea    supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea   lucrărilor "Reabilitarea reţelei stradale,reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă  a comunei Ciumani, judeţul Harghita”

49/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de apă şi canalizare a comunei Ciumani şi instituirea unor măsuri obligatorii la acest serviciu

50/2013  privind cumpărarea unui imobil, situat în comuna Ciumani la postata Nyirkert

51/2013 privind aprobarea prelungirii perioadei pentru care se solicită Scrisorea de Garanție din partea FNGCIMM-SA-IFN pentru  proiectul  integrat: dezvoltarea marketingului turistic în comuna Ciumani, Acțiunea 1: Centru local de informare și promovare turistică, Acțiunea 2: Panou de informare turistică

52/2013 privind aprobarea ocupării unor terenuri din domeniul public al comunei Ciumani pe timpul derulării  lucrărilor „Reabilitarea drumurilor forestiere din comuna Ciumani”

53/2013 privind aprobarea solicitării Scrisorii de Garanție din partea FNGCIMM-SA-IFN pentru  proiectul  „Reabilitarea drumurilor forestiere din comuna Ciumani”

54/2013 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2013 a Consiliului Local Ciumani

55/2013 privind revocarea Hotărârii nr.33/2013, privind participarea Consiliului Local al Comunei Ciumani în calitate de membru fondator la înființarea “Asociaţiei Regio Spital Gheorgheni” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop

56/2013 privind aprobarea documentaţiei tehnice al lucrărilor "Lucrări de construire atelier de prelucrare a fructelor în comuna Ciumani”

57/2013 privind aprobarea noului Regulament privind circulaţia pe drumurile publice din administraţia Consiliului Local Ciumani al vehicelelor care se înregistrează la Primăria comunei Ciumani

58/2013 privind aprobarea ocupării unor terenuri din domeniul public al comunei Ciumani pe timpul derulării  lucrărilor „Modernizare drum comunal DC 61, km 0+870 / 2+600 în comuna Ciumani, judeţul Harghita"

59/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Prelungirea sistemului de apă potabilă pe drumul DC 61, de la km 1+820 până la km 3+887”

60/2013 privind aprobarea Regulamentului privind  organizarea şi desfăşurarea activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în comuna Ciumani

61/2013 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al  comunei Ciumani

62/2012 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Racorduri individuale la reţeaua de canalizare menajeră comuna Ciumani, judeţul Harghita”

63/2013 privind vânzarea a 4800 to piatră spartă andezit

64/2013 privind aprobarea ocupării unor terenuri din domeniul public al comunei Ciumani pe timpul derulării  lucrărilor „Prelungirea sistemului de apă potabilă pe drumul DC 61, de la km 1+820 până la km 3+887”

65/2013 privind acceptarea donaţiei făcute de Composesoratul Ciumani către comuna Ciumani, reprezentând suma de 25.000 lei cu destinaţia de "Lucrări de construire atelier de prelucrare a fructelor în comuna Ciumani”

66/2013 privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2013 a Consiliului Local Ciumani

67/2013 privind aprobarea prelungirii contractelor de muncă încheiate pe perioadă determinată pentru asigurarea personalului calificat ca ghid de turism pentru funcţionarea Centrului Local de informare şi promovare turistică în cadrul proiectului „Proiect  integrat dezvoltarea marketingului turistic în comuna Ciumani”

68 /2013 privind aprobarea solicitării Scrisorii de Garanție din partea FNGCIMM-SA-IFN pentru  proiectul „Reabilitarea reţelei stradale, reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă, construire centru social şi dotarea căminului cultural “Borsos Miklós” – Comuna Ciumani, judeţul Harghita”

69/2013 privind aprobarea planului de interventie pentru managementul situatiilor de urgenta din comuna Ciumani

70/2013 privind cumpărarea unui imobil, situat în comuna Ciumani la postata Nyirkert

71/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Ciumani, pentru anul 2014

72/2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2013 a Consiliului Local Ciumani

73/2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2013 a Consiliului Local Ciumani 

74/2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2013 a Consiliului Local Ciumani

Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális