Slideshow - önkormányzat

Kép: 
 

Belépés

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 50 vendég van a webhelyen.

TABEL cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate a Primarului comunei Ciumani Anexă la HCL nr. 72/2018. 

 

Költésgvetés módósítás május 14. 

Költségvetés módósítás március 26.

Költségvetés 2018- 1 (Határozat 8/2018)

Költségvetés 2018- 2 (Melléklet1)

Költségvetés 2018- 3 (Melléklet2)

Költségvetés 2018- 4 (Mellékelt3)

Költségvetés 2018- 5 (Melléklet4)

Költségvetés 2018- 6 (Melléklet5)

Európa a polgárokért! - Európai magatartás, európai önkormányzatok szociális szerepvállalása 

Közlemény

Tanácsülés- jegyőkönyvek 2016

Tanácsülés- jegyőkönyvek 2017

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2017 a Comunei Ciumani  

STAT DE FUNCŢII valabil de la 1 iulie 2017

Salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate a Primarului comunei Ciumani, valabile începând cu 1 iulie 2017- Anexă la HCL nr.64/2017

Testvérvárosi találkozó Ráckevén- Egymástól tanulva – az Európai Unió megújítása

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Európa a polgárokért! - Európai magatartás, európai önkormányzatok szociális szerepvállalása 

2014. január 30. és február 2. között került sor Gyergyócsomafalván, az „Európai magatartás, európai önkormányzatok szociális szerepvállalása” című konferenciára, amely résztvevői, a helyi szakemberek mellett, Gyergyócsomafalva testvértelepüléseinek delegációi voltak. A konferenciát az „Európa a polgárokért” program keretében finanszírozta az Európai Bizottság és célja a jó tapasztalatok megosztása. A konferencia során Ráckeve város bemutatta, hogyan működik településükön a Gyermekjóléti Szolgálat, Lukanénye testvértelepülés szociális rendezvényeinek hasznosságát elemezte, Erdőbénye község a Magyarországon működő Start programot, és a Szociális Mintahelyet, Dány község Családsegítő Szolgálatának működését, Heves Gondozási Központjának tevékenységét, Baktalórántháza Város Önkormányzata pedig Gyermekjóléti Szolgálatának szolgáltatásait osztotta meg a jelenlevőkkel. A házigazda, Gyergyócsomafalva Önkormányzatának munkatársai, „Családok éve Csomafalván”, illetve „Szociális pályázatok” témakörökben tartottak előadásokat. Az eseményen elhangzott, hogy a projekttel járó tudatformálás, illetve a hátrányos személyekkel való jó kapcsolat kialakítása maguk is hozzájárulnak a településen lakók szociális érzékenységének növeléséhez és ez várhatóan érezteti majd hatását egyébb civil kezdeményezésekben is. A szociális támasz népszerűsítése növeli a lakosság európai gondolkodását és részvételét a civil kezdemenyezésekben. A települések terve, szociális hálózatok létrejötte, amely biztosítja a települések egymás támogatását, egy egységes európai tudat és együttműködés létrehozását. A hálózat hozzájárul az európai szellem kialakításához, az “egységben a sokszínűség” mottó alapigazságához, mivel a települések együttműködve, szociális infrastruktúra kialakításában is partnerek lehetnek, a jó tapasztalatok, módszerek megosztása mellett. Céljunk kidolgozni egy közös szociális hálózatot, amelyeben a testvértelepülések egyenlő félként hozzájárulnak ennek működéséhez. A jövőben szorgalmazzák e rendezvény kibővítését és megerősítését. A konferencia keretében a résztvevők meglátogatták a Páli Szent Vince Napköziotthont, ami jelenleg 23 gyermeknek nyújt támaszt. A négy nap alatt, több workshopra is sor került ezen szociális témákban, ahol szakemberek dolgoznak ki jó gyakorlati lehetőségeket.

 

A cél: közös szociális hálózat működtetése

Testvértelepüléseinek küldötteit fogadta az elmúlt hétvégén Gyergyócsomafalva. Az Európai polgárokért program keretében a községek képviselői konferencián tárgyaltak a közös gondokról, célokról, kiemelten az önkormányzatok szociális szerepvállalásáról. 

A teljes cikket eléri itt.

 

Közlemény

 

 

 

Jegyzőkönyvek 2017

Tanácsülés

Január 4.

Az ülésen nincs jelen: Csata Jenő és Székely Álmos.

Az ülésvezető köszönti a tanácsosokat, ismerteti a napirendi pontokat:

 

1.Határozattervezet  a községi ivóvíz és szennyvíz közszolgálat adminisztrátorával kötött menedzsment szerződés megszüntetésének jóváhagyására, az ideiglenes adminisztrátor megbízására és a vizsgabizottság kinevezésére,

2.Határozattervezet a 2016 végén található költségvetés deficit fedezésére az előző évek költségvetésének többletéből,

3.Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.

 

1.Határozattervezet  a községi ivóvíz és szennyvíz közszolgálat adminisztrátorával kötött menedzsment szerződés megszüntetésének jóváhagyására, az ideiglenes adminisztrátor megbízására és a vizsgabizottság kinevezésére,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet. Elmondja, hogy Domokos Lóránd december 29-én kérést tett le, hogy bontsák fel a managementi szerződést.  Az első cikkely magába foglalja a szerződés felbontását valamint a közvagyoni tárgyak visszaadását. Második pont a helyettes adminisztrátor kinevezésére vonatkozik. A harmadik cikkely a vizsgáztató bizottság kinevezéséről szól.

Domokos Lóránd elmondja, hogy kérést tett le arra vonatkozóan, hogy bontsák fel a szerződést. Elmondja, hogy mit sikerült megvalósítania az elmúlt időszakban és mit nem. Márton László Szilárd megköszöni Domokos Lóránd munkáját. Korpos Levente: Sikerült-e a közintézményeket ügyét rendezni? Domokos Lóránd elmondja, hogy nem sikerült, mert úgy várták el tőle, hogy nevesítse azokat, akik ne fizessenek vizet. Márton László Szilárd megkéri, hogy nevesítse az/azokat a személyeket, akik ezt várták el tőle. Domokos Lóránd, elmondja, hogy úgy gondolja, ő erről nem dönthet egyedül. Márton László Szilárd ebben az esetben kellett volna, egy javaslattal jöjjön, amit a helyi tanács elé visznek. Csata Andrea javasolja, hogy vegyék, figyelmébe a következő adminisztrátor javaslatait, hogy ne történhessen meg ugyanez a probléma még egyszer, azért, hogy az ilyen problémákat a jövőben elkerüljék. Benedek Árpád javasolja, hogy január 13-tól bontsák fel a szerződést, ez alatt lehetőség lesz átadni Gál Attilának a leltárt és más egyéb anyagokat.

Mindenki egyetért, megszületik az 1. számú tanácshatározat.

2.Határozattervezet a 2016 végén található költségvetés deficit fedezésére az előző évek költségvetésének többletéből,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet.

 Korpos Levente: Mennyivel zártuk a tavaly évet? Márton László Szilárd: 1.329.017lejjel záruk az évet.

Korpos Levente: Mi a helyzet az Ágoston féle birtok megvásárlásával? Márton László Szilárd: A hivatal által megbízott értékbecslő jóval kisebb árat hozott ki, mint a tulajdonosok által megbízott, ez azért történhetett meg, mert az utóbbi csiki árakkal dolgozott, ami magasabb, mint a gyergyói. A tulajdonosok csak úgy bocsájtanák áruba, ha megadnák azt az összeget, amit az általunk megbízott mondott plusz a kettő közi árkülönbségnek a fele. Volt egyeztetve a prefketrúrával, de ez nem lehetséges. Csata Andrea: Vajon valaki nem adományozna?

Az ülésvezető szavazás alábocsájts: mindenki egyetért.

 Megszületik a 2. számú határozat.

3.Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Márton László Szilárd: PUG

Korpos Levente javasolja, hogy a honlapra kerüljön fel a család orvosi rendelők programját.

Csata Andrea: javasolja, hogy a polgármesteri hivatalhoz tartozó épületeket-állapotát térképezzék fel és tegyenek igénylést költségvetésre a javításukra vonatkozólag. Márton László Szilárd: Mindenik épületnek van egy-egy adminisztrátora, nekik a feladatuk betenni a költségvetés igénylésbe. De meglehet őket keresni és lehet javasolni számukra az észrevételeket.

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

 

 

Tanácsülés
Január 30.

Az ülésen mindenki jelen van.
Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:
1.     Határozattervezet azon közmunkák megállapítására, amelyeket a szociális segélyre jogosultak, valamint a büntetettek végezhetnek 2017-ben,
2.    Határozattervezet  a megyei út mellett kialakítandó járda műszaki dokumentációjának jóváhagyására,
3.    Határozattervezet a 2017-2018-as Csomafalvi iskola hálózat jóváhagyására,
4.    Határozattervezet az ideiglenes fejlesztési lista jóváhagyására,
5.    Határozattervezet a 2017-es esemény lista jóváhagyására,
6.    Határozattervezet a Nemzetközi Gazdasági és Turisztikai Konferencia megszervezésének jóváhagyására,
7.    Határozattervezet a G7- Energia Kistérségi Társuláshoz való csatlakozásra,
8.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 
Márton László Szilárd kéri, hogy a hetedeik napirendi pont után vegyék fel a következőt: Határozattervezet a felújított vízház értékének módosítására.
A módosítással együtt szavazás alá bocsájtják, mindenki egyetért.
Balogh Zita jegyzőnő felolvassa a legutóbbi tanácsülés jegyzőkönyvét. 
1. Határozattervezet azon közmunkák megállapítására, amelyeket a szociális segélyre jogosultak, valamint a büntetettek végezhetnek 2017-ben,
Márton László Szilárd bemutatja a határozattervezetet. Csata Andrea: Mit értünk permanens alatt? Jánosi Borsos Attila elmondja, hogy a permanens szó arra vonatozik, hogy amikor hívják, őket akkor jönnek be, ezen kívül minden kedden jönnek, és pl. kiüresítik a kukákat. Most nehezebben ellenőrizhető mivel postán vehetik fel a pénzt.  Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 3. határozat. 
2. Határozattervezet  a megyei út mellett kialakítandó járda műszaki dokumentációjának jóváhagyására,
Márton László Szilárd összegzi a múltkori tanácsülésen felmerült kérdésekre a választ. Elmondja, hogy a járda szintén a kvótát csak a tervezés fázisában kell megadni, de mivel egyenetlen a szakasz nem lehet egy síkban kihozni. Csata Andrea: Hogyan lesz megoldva a vízelvezetés? Székely Álmos: A Kerektó utcánál, az aknánál mi lesz? Márton László Szilárd: Ez egy elég kényes rész, de a kivitelezők találnak rá megoldást. Székely Álmos: Mennyi a szélesség? Márton László Szilárd: 1m-től 2,4m-ig. Benedek Árpád: A meglévőkhöz nyúlnak-e? Márton László Szilárd: Ami 2014-ben volt felújítva az úgy marad. Korpos Levente javasolja, hogy ha van pluszban pózna, ami nem funkcionál, azokat tüntessék el. Márton László Szilárd elmondja, hogy már egyeztetett a Telekom munkatársaival, hogy foglalják bele költségvetésükbe ezek kiiktatását. Márton László Szilárd elmondja, hogy a határozattervezet tartalmazza, hogy a Megyei Tanáccsal társulni fognak. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 4. határozat. 
3. Határozattervezet a 2017-2018-as Csomafalvi iskola hálózat jóváhagyására,
Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet. Elmondja, hogy az iskolának egy jogi személye van, hozzá tartozik a kicsi iskola, a Faiskola és a Szilágyi, hozzá rendelve a leendő óvódat. Csata Andrea: Jelent-e valamilyen változást? Márton László Szilárd: Nem változtat.
Csata Andrea elmondja, hogy a bizottság összeült, és a kapott információk alapján elfogadják, a határozatterveztet.
 Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 5. határozat. 
4.    Határozattervezet az ideiglenes fejlesztési lista jóváhagyására,
Márton László Szilárd kifejti, hogy miért van szükség erre az ideiglenes fejlesztési listára. Elmondja, mik azok, amelyek felkerültek a listára, be lesznek tervezve március 31-ig.
- tűzvédelmi felszerelések vásárolása
- riasztó a Csalóka óvodára- Megyei tanács- 5-8-as iskola fűtésrendszerének felújítása- Megyei tanács- 126000 lej
- óvodaépítési terv- 43000 lej
- Boros Miklós Tér Rendezése- 
- Víztározó és kezelőbázis felújítása
- Csatornahálózat felújítása
- Mezei utak felújításának terve
- Községi utak modernizálása- 8,8 km útszakasz van, amelyek nincsenek még leaszfaltozva
- Óvoda felújítás (Volt községháza)
- közvilágítás felújítása- tervezés és megvalósítás, lehetőség van több helyről pályázni pl. LEADER-nél vagy kormányprogramból. 
- község ivóvíz és szennyvízhálózatának modernizálása-
- Járdaútépítés
-  DC 61 modernizálása
- Művelődési ház modernizálása 
- Autóvásárlás 
Székely Álmos: Közvilágítás felújítása, Dicsőben pl. napelemes van, nem lehet olyat. Márton László Szilárd: Nem kizárt dolog, de mivel lesz a G7-hez társulás azt is ki lehet használni. Csata Andrea hozzáteszi, hogy Csíkszeredában pl. télen nem működik.
Székely Álmos: Autóvásárlás. Milyen autót terveztek vásárolni? Márton László Szilárd: Most nincs lekorlátozva a vásárlás, Duster vagy Skoda Oktavia. Korpos Levente javasolja, ha lehet, akkor roncsprogramba kerüljön be amennyiben lesz rá lehetőség intézményeknek. Márton László Szilárd hozzáteszi, hogy az autóvásárlás még napirendi pontra fog kerülni. Benedek Árpád elmondja, hogy egy ellenőrzésnél több mindent megnéztek: biztosítás, útadó, üzemanyag fogyasztás stb. Csata Andrea: A betervezett összegeknél mit jelent a tanácsadás, kit takar, mert elég sok pénz van betervezve? Márton László Szilárd: Eljárásokat, aktákat készítenek elő, pályázatíró cégek, akik képviselnek minket a projekteknél, Pl. a községi utak modernizálásánál az Euro Top-al dolgoztunk. Csata Andrea: A lényeg az lenne, hogy olyanokkal dolgozzunk, akik segítik a munkánkat. A művelődési ház felújítási projektnél be kellene tenni, hogy legyen külön mosdó a közönségnek. Jánosi Borsos Attila: Van, az iskola felől kell megközelíteni. Csata Andrea: Akkor ki kell jelölni, hogy mindenki találja meg. Márton László Szilárd: Erre kell megoldást keresni, csak tisztázni kell a jelenleg fontosabb, hogy pl. valahol ruhatárat létesítsenek. Holnap egyeztetünk Csiki Tiborral, hogy legyen kijelölve.  
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 6. határozat. 
5. Határozattervezet a 2017-es esemény lista jóváhagyására,
Márton László Szilárd elmondja, hogy ez a lista a hivatal által szervezett vagy társszervezett eseményeket foglalja magába, amelyeknek költségvetés vonzata van. Csata Andrea, elmondja, hogy a szakbizottság összeült és úgy vélik, hogy ez a lista hiányos mivel nem tartalmazza a civil szervezetek által tervezett eseményeket. Márton László Szilárd elmondja, hogy mivel nem tudjuk milyen lesz, a költségvetés így nem tudják még a pályázati rendszert alkalmazni. Székely Álmos: Két eseményt hiányolok, a kutyaszánhúzó versenyt és a lovas versenyt. Márton László Szilárd elmondja, hogy beszélt Kiss Attilával még tavaly év végén, és elmondta neki, hogy beszélt a Székely Panzió tulajdonosával, aki azt nyilatkozta, hogy ő többet nem tudja fogadni a versenyzőket így elmaradt. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 7. határozat.
Csata Andrea kéri a polgármestert, hogy készítse elő a pályázási rendszert a civil szervezet számára.
6. Határozattervezet a Nemzetközi Gazdasági és Turisztikai Konferencia megszervezésének jóváhagyására,
Márton László Szilárd elmondja, hogy szeretnék a tavalyit folytatni, szeretnénk részt venni a Határtalanul programban. Bemutatja az erre vonatkozó projekt tervezetet. Székely Álmos: Határtalanul program? Márton László Szilárd elmondja, hogy a magyar kormány biztosít költséget diákok számára, hogy határon túli iskolákat látogassanak meg, az lenne a találkozás célja, hogy a testvértelepülésekről jöjjenek ide iskolai csoportok. Csata Andrea: Merre lesz a tanulmányi út? Márton László Szilárd: Libán, Zetelaka, Udvarhely, Szejkefürdő, Farkaslaka. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 8. határozat.
7.    Határozattervezet a G7- Energia Kistérségi Társuláshoz való csatlakozásra,
Márton László Szilárd elmondja, hogy voltak egy tanulmányi úton ahol biogáz erőművet látogattak meg. Bővebben kifejti az ott látottakat, negatív és pozitív tapasztalatokat. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 9. határozat.
8. Határozattervezet a felújított vízház értékének módosítására.
Márton László Szilárd ismerteti a napirendi pontot. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 9. határozat.
9. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 
Márton László Szilárd:
• Meghívás Gyergyói szemle bemutató
• Borsos Miklós Tér Rendezés: Gyulafehérvár elfogadta a munkálatok licitjére kiirt dokumentációt, és lehet feltenni SEAP-ra
• PUG- elmondja, hogy ma a tervezőkkel és a hivatali kollegákkal volt ma megbeszélés az új PUG alkalmazásáról, valamint elmondja, hogy 351-es törvény értelmében minden tanácsos le kell, írja, hogy miért fogadta el vagy miért nem. Csata Andrea: Az adózás már ez alapján történt? Márton László Szilárd: Csak azután miután érvénybe lép. Aki eddig fizetett, ha majd lesz változás, akkor kiközlik számukra a változást, és ha különbözet fizetni kell, akkor is értesítik. Székely Álmos: Mi fog megjelenni az újságban? Balogh Zita ismerteti az újságban megjelenő cikket. Székely Álmos: Mi lesz a halastavakkal? Csata Jenő: Mi lesz akkor az erdőkön épült házakkal? Márton László Szilárd a pataktól számítva 5m nem beépíthető, mert az a vízügy tulajdona. 
A rendezési tervre vonatkozó tervet megszavazták, mindenki egyetért, megszületik a 10. számú tanácshatározat, 
• Adóhátralékosok helyzetét ismerteti a polgármester úr. Elmondja, hogy a jegyzőnő utánanézett a törvénykezésnek. Először ki kell közölni a tartozókkal, majd a tanács kell, hozzon egy határozatot, amely majd ki lehet közölni az listát, de csak a weboldalon. 
Székely Levente:
• Szilágy Sámson, mivel régen sokan mentek oda telelni, szeretnének a községgel kapcsolatot kialakítani. 
Székely István:
• A Gerőnél levő buszmegálló helyzetével kapcsolatosan valamit lehet-e kitalálni, mert nagyon veszélyes úgy a gyalogosokra, mint a gépjárművezetőkre, lehet-e kialakítani buszmegállót? Márton László Szilárd: Megpróbálunk megoldást keresi rá.
• A megyei sürgösség a régi mentőket felajánlotta önkéntes tűzoltó alakulatoknak, erre Csomafalva pályázott-e? Márton László Szilárd elmondja, hogy ismeri helyzetet, de nagyon rossz állapotban levő mentőautókról van szó, így nincs értelme.
• Focipályával van-e előrelépés? Márton László Szilárd: Nincs
Székely Álmos:
• Közös Korház
Csata Jenő:
• Milyen fázisban van a parcellázási terv? Márton László Szilárd: Egyelőre áll, nincs munka, de a THB ennek ellenére összeül, s ha nem működik a program, akkor két részre osztják a munkát. Csiki Csaba mi a helyzet azokkal, amik most belterületek lettek, s kellene telekkönyvezni de, nincs rá tulajdonlap, a régi tulajdonos nevére állítják ki a tulajdonlapot?
• Kutyaszánhúzó versenyt nem lehet visszahozni? Mivel úgy gondolom, hogy van rá igény, nemzetközi szintű volt.
Székely Álmos
• Zászló ügy- Márton László Szilárd elmondja, hogy még nincs kiközölve a végzés csak az 50 lejes perköltség.
Az ülést bezárják.
Lejegyezte: Király Boglárka

Rendkívüli tanácsülés

Március 16.

AZ ülésen nincs jelen: Benedek Árpád és Székely Levente

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1.     Határozattervezet egy óvoda megépítésére készült megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyására, valamint az óvoda építés szükségszerűségének és célszerűségének jóváhagyására,

2.    Határozattervezet a Polgármesteri hivatal épületének felújítására készült megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására, az épület felújítás szükségszerűségének és célszerűségének jóváhagyására,

3.    Határozattervezet községünk közvilágítási hálózatának feljavítására készült megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására,

4.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Mindenki egyetért.

1.     Határozattervezet egy óvoda megépítésére készült megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyására, valamint az óvoda építés szükségszerűségének és célszerűségének jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismerteti, a határozatterveztet: két csoportnak megfelelően alakítanánk ki Óvodát a szászfalvi részen, 1064 szám alá. Ez bele van foglalva a stratégiába is és az Általános Rendezési Tervbe is. Mivel a törvény szerint nem működhet egy épületben iskola és óvoda így ezért szükséges az építése.

Csata Andrea: Végül azt a deszkatetős lesz elfogadva? Márton László Szilárd: A cseréptetős.

Márton László Szilárd elmondja, hogy bele van foglalva a felszerelés megvásárlása is, ezzel kapcsolatban egyeztettek az iskolaigazgatóval és az óvónőkkel.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 13. számú tanácshatározat.

2.    Határozattervezet a Polgármesteri hivatal épületének felújítására készült megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására, az épület felújítás szükségszerűségének és célszerűségének jóváhagyására,

Márton László Szilárd: elmondja, hogy 4 évvel ezelőtt megbüntették a Hivatalt mivel nincs akadály mentesítve a Polgármesteri Hivatal. Mivel erre kellett egy tanulmány készíteni, ezért a Larix stúdió munkatársait felkérte, hogy készítsék el a tervet a Hivatal tetőterének beépíthetőségére, nyílászárók cseréjére, hőszigetelésre. Bemutatja a tanulmányt. Szeretnék, amennyiben lehetséges, hogy ha nyertes lesz a pályázat, akkor jó a munkálatokat egyszerre kezdeni a Borsos Miklós Térrendezéssel.

Csata Andrea: Nem lehetne szálláshelyet kialakítani? Márton László Szilárd: Nem.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 14. tanácshatározat.

3.    Határozattervezet községünk közvilágítási hálózatának feljavítására készült megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy volt itt egy Kolozsvári cég, amelynek képviselői felmérést végeztek a községben és az alapján tettek javaslatokat. Jelenleg 555 lehetőség van ahova égőt lehet tenni, 461 db világít. Javasolták a ledes égőket, 60w fő út mentén és 30w más utakon. Annak ellenére, hogy 90-nel több égő lenne felszerelve sporlást is lehetne elérni. A hivatal és a templom között manuális vezérlésű kapcsolást terveznek. A fényszórók állíthatósak, vagyis éjszaka lehet állítani, hogy bizonyos napszakokban hány százalékon működjenek. Erre a PNDL-be vagy Leaderbe szeretnék a finanszírozást megszerezni. 

Csiki Csaba: A Borsos Miklós Teret hogyan világítják? Márton László Szilárd: Az benne van a Térrendezéses pályázatban.

Korpos Levente: Interszekciókban ami nem a fő utat illeti? Márton László Szilárd: Pl. kint a kápolnánál úgy lehet megoldani, hogy egy oszlopra két fénytest kerüljön.

Csata Andrea: A fő úton egyúttal nem lehet földelni a kábeleket? Márton László Szilárd: Nem mert az már az Electricahoz tarozik.

Székely Álmos: Lehet meleg fényűeket? Márton László Szilárd: Nem lehetséges, ha jól tudom, színesek vannak.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 15. tanácshatározat.

4.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Márton László Szilárd: felolvas egy kérést, amelyben a helyi tanácsot szólítja meg néhány Alszeg utcai lakós, miszerint a területűkön áll a víz, kérdésük, hogy ki kell, az árkot a tisztítsa és mi a megoldás erre.  Jánosi Borsos Attila elmondja, hogy a voltak kint terepen ahol az érintett személyeket felkeresték megnézték az árkokat.  Korpos Levente véleményezi, hogyha a tanács kiásatja az enkét akkor sem oldódna meg a probléma, abban az esetben, hogyha vállalják, hogy 30-as csöveket kicserélik, nagyobbra akkor sikerülhet. Jánosi Borsos Attila elmondja, hogy ezt az ott lakók vállalták, hogy megoldják. Csata Jenő elmondja, hogy ameddig mindenki nem rendezi, a területét addig a helyi tanács nem tud segíteni. Orbán Vilmos: Lehet olyan, hogy van egy enke amit betömtek?Jánosi Borsos Attila: Igen, lehetséges. Székely Álmos javasolja, hogy a megoldás az lenne, hogy a lakók fogjanak össze és együtt ásassák ki. Jánosi Borsos Attila, hogy egyik lakós vállalná, hogy az egészet kitakarítja. Csak meg kell szervezni. Csata Jenő elmondja, hogy mielőtt választ írnának, azelőtt ki kell menni és megnézni. Valamint felajánlja a segítségét is.

Az ülést bezárják.

Lejegyezte: Király Boglárka

Tanácsülés

Március 20

Az ülésen mindenik tanácsos jelen van.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1.     Határozattervezet a helyi költségvetésből igényelt vissza nem térítendő támogatások rendszerének jóváhagyására,

2.    Határozattervezet a hulladékgazdálkodásra kötött koncessziós szerződés és annak módosító okiratainak jóváhagyására,

3.    Határozattervezet az új szemét összegyűjtési és elszállítási illetékek jóváhagyására,

4.    Határozattervezet a derítő állomás és gyűjtő csatorna működési költségeihez való hozzájárulásunk módosítására,

5.    Határozattervezet az iskolabusz működési szabályzatának jóváhagyására,

6.    Határozattervezet a 2017-es községi költségvetés jóváhagyására,

7.    Határozattervezet a 2017-es közbeszerzési stratégia és program jóváhagyására,

8.    Határozattervezet a polgármesteri apparátus felépítésének jóváhagyására,

9.    Határozattervezet a mezei utak feljavítására készült DALI jóváhagyására,

10.  Határozattervezet a GOSPOD SERV 2017-es költségvetésének jóváhagyására,

11.  Határozattervezet a községi utak feljavítására készült DALI jóváhagyására,

12.  Határozattervezet az adóhátralékos lista és annak nyilvánosságra hozására vonatkozólag,

13.  Határozattervezet a 2017-es vissza nem térítendő támogatások programjának jóváhagyására,

14.  Határozattervezet a 9-es Tanácshatározat mellékleteinek módosítására

 15.  Határozattervezet a község csatornázási rendszer bővítésére készült DALI jóváhagyására,

16.  Határozattervezet a Polgármesteri hivatal működési szabályzatának jóváhagyására,

17.  Határozattervezet a közvagyon módosítására,

18.  Határozattervezet a véglegesített rendezvény lista jóváhagyására

19.  Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

 

A 10. napirendi pontot kérik előre venni, hogy Gál Attila ne kelljen végigvárni a gyűlést.

Márton László Szilárd kéri, hogy vegyék ki a 6. napirendi pontot, a 13. napirendi pontot és a 7. napirendi pontból vegyék ki a program jóváhagyását.

Korpos Levente, javasolja, hogy a múlt tanácsülés jegyzőkönyvét a következő rendkívüli ülésen olvassa fel a jegyzőnő.

A módosításokkal együtt szavazás alá bocsájtja az ülésvezető a napirendi pontokat, amellyel mindenki egyetért.

 

1.Határozattervezet a GOSPOD SERV 2017-es költségvetésének jóváhagyására,

Gál Attila a GOSPOD SERV adminisztrátora, elmondja, hogy tavaly évet profittal zárták volna, hogyha a Hivatal fele nem lenne az adótartozása, amelyet még nem tudott kifizetni. Elmondja, hogy erre az évre kevesebbet terveznek, mivel csökkent a létszáma 4 fűtőre és 1 adminisztrátorra és még egy titkárnői poszt, amelyről jelenleg szülési szabadságon van. A költségvetés nagy részét a fizetések teszik ki.

Székely Levente: A kinti iskolánál a GOSPOD oldotta meg a fűtést? Gál Attila: Két és fél hónapig igen, ameddig volt a rá az iskolának költségvetése. Márton László Szilárd: A plusz négy ideiglenes állást javasolja levenni. Valamint kéri tisztázni az ÁFA mentességet. Csata Andrea: Nyáron mivel foglalkoznak? Gál Attila: Szabadságon vannak, a kötelező 25 nap mellett még kapnak szabadnapokat ünnepnapokra és az, melyeket ugyancsak nyáron töltenek le.

Tőke Eszter: Lenne lehetőség arra, hogy az időseknek besegítsenek? Gál Attila: Fel kell mérni, hogy van-e rá igény.  Csiki Csaba: A közbirtokosságnál most fognak neki az erdő/legelő tisztításnak. Lenne rá lehetőség, hogy gépet béreljenek, amivel őrleményt lehet készíteni és téli tüzelő lenne. Jánosi Borsos Attila: Volt már erről szó.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, megszületik a 24. határozat.

 

2. Határozattervezet a 2017-es vissza nem térítendő támogatások programjának jóváhagyására, 

Márton László Szilárd bemutatja a határozattervezetet, amely a szabályzat elfogadásáról szól. Kifejti a kiírásról szóló részt. Csata Andrea a szakbizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság összegyűlt és a következőket beszélték meg: mikor megvan, a végleges változat akkor fordítsák le magyarra. Lehetséges-e teljes finanszírozás? Márton László Szilárd: Nem. Csata Andrea: Egy szervezet többször pályázhat egy programra? Márton László Szilárd: Csak egyszer egy pályázatra. Székely Álmos: Mi van abban az esetben, hogyha fennmarad összeg? Márton László Szilárd: 1/3 részig pályázhat a kiírt összegre. Csata Andrea: A 28. cikkelynél bele kellene foglalni, hogy milyen hatásokat fognak okozni a községnek. Márton László Szilárd: Bele van foglalva a pontozási rendszerbe. Csata Andrea: A projekt elbíráló csapatban 5 személy van, a titkár is beletartozik? Márton László Szilárd: Nem ő külön van, mert nincs szavazati joga. Csata Andrea: Ki tartozhat ebbe a bizottságba? A szakbizottságból lehet nevesíteni? Márton László Szilárd: Nem mert választott személy nem vehet részt ebben a bizottságban. Csata Andrea: Javasolja, hogy tegyenek nagyobb pontkülönbséget a résztvevők számánál. Benedek Árpád elmond egy példát, miért nem látja helyesnek növelni a pontkülönbséget. ( Hímző körbe 20nál többen nagy hírveréssel sem fognak menni, viszont hirdetés nélkül is elmennek egy focimeccsre pl.) Csata Andrea: Hosszú távú fenntarthatóság belekerülhetne, amely a községre is hatással lenne és a szervezet számára is. Orbán Vilmos javasolja, hogy tegyenek a próbakört, és hogyha nem lesz működőképes, akkor módosítani lehet rajta. Csata Andrea: November 30. az elszámolás utolsó időpontja, de ebben az esetben mi megoldás mondjuk a decemberi januári időszakban. Márton László Szilárd: Maga a projekt december 31-ig be kell, fejeződjön és az elszámolás pedig átmehet januárra. Korpos Levente: Javasolja megnézni a Communitas alapítvány oldalát ezzel a ki téttel kapcsolatban.

Márton László Szilárd javasolja, hogy az 8-as fejezet 56. artikulusa módosítsák azzal, hogy január 15 legyen az utolsó elszámolási határidő figyelembe véve az 54. artikulust. Koros Levente: Mennyi kell, legyen az önrész? Márton László Szilárd: 10%. Csata Andrea: Működésre lehet pályázni? Márton László Szilárd: Nem.

Módosítással együtt szavazás alá bocsájtja az ülésvezető, mindenki egyetért. Megszületik a 16. számú határozat.

3.Határozattervezet a hulladékgazdálkodásra kötött koncessziós szerződés és annak módosító okiratainak jóváhagyására,

Márton László Szilárd bemutatja a megkötött szerződést és a mellékleteket. 325 lej/ tonna, miután megváltozott a törvény 80 lej pluszba kellett hozzátenni így 405lejért viszik el a nem válogatott háztartási hulladékot.

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 17. számú határozat.

4. Határozattervezet az új szemét összegyűjtési és elszállítási illetékek jóváhagyására,

Márton László Szilárd: 3459-en szerepelnek nyilvántartásban, akik szemét elszállítási díjat kell kifizetni. Kivéve ebből a számból a 66 év felettieket, nagy családosokat, szociális segélyben részesülők. Felolvas egy javaslatot, amelyben kérik, hogy csökkentsék a cégeknél az összeget. Tőke Eszter: Ezzel nem növeljük a határba kivitt szemetes helyek számát. Márton László Szilárd: Gondoltunk erre és megfogjuk oldani ennek a megfigyelését.

Benedek Árpád: Lehetne, hogy 12 lejt fizessen a közbirtokosság.  Csata Andrea: A matrica nem fog lejönni? Márton László Szilárd: Nem jön le, minőségi matricát fogunk vásárolni. Korpos Levente: Elég jól működik, hogy a közterületen levő kukákat segítséggel ki szokta rakni valamelyik kapuhoz. Ebben az esetben mi lesz? Márton László Szilárd: Ez a hivatalon belül meg van oldva.

Márton László Szilárd: Elmondja, nem az a célunk, hogy ellehetetlenítsük a cégek működését, de a környező településekhez viszonyítva itt a legolcsóbb a szemét elszállítási díj.

A polgármester úr javasolja, hogy legyenek utcafórumok, mely által a közelebb kerülhetnek az emberekhez és meg tudják hallgatni kérdéseiket. Tűzesetből származó hulladék elszállítása ingyenes. Abban az esetben, hogyha valaki külföldön tartózkodik, vagy egyetemista annak igazolnia kell, hogy nem lakik a községben huzamosabb ideig.

 

A módosításokkal együtt szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 18. számú határozat.

5.  Határozattervezet a derítő állomás és gyűjtő csatorna működési költségeihez való hozzájárulásunk módosítására,

Márton László Szilárd bemutatja a33/2002 határozatot, amelynek az 5. cikkelye módosulna, Lakosság arányosan kellett volna hozzájárulnia, mivel Csomafalva használta a legtöbbet és Újfalu csak alig így egyharmados költséget vállalna a település magára. Csiki Csaba: Jelenleg mennyit változtat a költségen? Márton László Szilárd: Nem módosít az összegen.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 19. számú határozat.

6. Határozattervezet az iskolabusz működési szabályzatának jóváhagyására

Márton László Szilárd bemutatja, a határozattervezetet elmondja, hogy feladatkörébe tartozik a gyerekek és a speciális nevelésben részesülő gyerekek szállítására Gyergyószentmiklósra. A busz mehet iskolaidőn kívül, külföldre is. Korpos Levente: Teljes körű biztosítás szükséges? Jegyzőnő: Igen. Korpos Levente: Csak tanítókat és gyerekeket szállíthat? Jegyzőnő: Több helyen utánanéztem a program arról szól, hogy csak tanítókat és gyerekeket szállíthat. Benedek Árpád: A másik iskolabusszal mi van? Márton László Szilárd: Az iskola tulajdonában van, velük kell egyeztetni erről, hogy lehet-e protokollt kötni, pl. a focisok szállítására.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 20. számú határozat.

7. a 2017-es közbeszerzési stratégia bemutatására, program jóváhagyására

Márton László Szilárd bemutatja a stratégiát, elmondja, hogy ezzel megbíztak egy céget. Inkább a direkt közbeszerzésekre tér ki. Elmondja, hogy hogyan működik a SEAP, három esetben lehet eltekinteni az onnan való vásárlásról: nincs fent a SEAP-on, nem működik vagy olcsóbban lehet máshol vásárolni. Továbbiakban kifejti a közbeszerzési eljárásokat. Köllő Gábor: A törvény megjelenése előtt, ha már volt kötve szerződés, akkor azokkal mi a helyzet? Márton László Szilárd: A szerződés lejártáig érvényes utána nem lehet act adictionallal hosszabbítani. Köllő Gábor: És abban az esetben, ha szerződés addig szól, amíg az egyik fél fel nem mondja. Márton László Szilárd: Akkor addig tart.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 21. számú határozat.

8.    Határozattervezet a polgármesteri apparátus felépítésének jóváhagyására,

Balogh Zita jegyzőnő ismerteti a felépítést. A SPAC-nál bemutatja Gál Attila majd a következő gyűlésen. A jegyzőhöz tartozik: a szociális osztály: 2 szociális munkás, az anyakönyvvezető, adminisztrátor a Szociális Központhoz, plusz még egy poszt az egészségügyi asszisztens, Területrendezés- urbanisztikus, mezőgazdasági osztály 4 poszt, ebből 3 betöltve, adóosztály: három poszt egyből van betöltve, kasszás

Polgármester: könyvelőség, fejlesztési és közbeszerzési osztály, turisztikai osztály, projektcsapat, belső auditnak külön ügyosztálya van.

Alpolgármester: közszolgálatok ügyszolgálatai: adminisztrátor, takarító és kézbesítő, polgárvédelmi osztály, söför.

Csata Andrea: Miért nincs betöltve a mezőgazdasági osztálynál a 4. poszt? Sokat segítene egy hozzáértő személy.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 22. számú határozat.

9.    Határozattervezet a mezei utak feljavítására készült DALI jóváhagyására

Márton László Szilár elmondja, hogy 10 mezei út maradt betervezett 1 milló eruróba, így hogyha nyer a pályázat, akkor nem kell önrésszel beszállni, ebbe bele vannak foglalva a nem várt költségek.   10 mezei út: Fülöpútja, Sötétrét, Szegelet, Festettkereszfa, Hosszúvész, Nagymezőn az árok melletti, Szentmiklósi út, Déllő, Völgy2. Kiesett a Mohos, mert sokat vitt a pontszámokon lefele, egy olyan ígérettel, hogy elkészíttetjük a tervet és következő évben felújításra kerülne. Sokáig állt a kérdés, hogy mi van az ANIFOS árkos részekkel. Mivel van egy rész, amely az Ő tulajdonuk, de be kell telekkönyveztetni a hivatalnak. Ez utóbbi folyamat el van indítva. Majd ki lesz függesztve közszemlére is.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 23. számú határozat.

11.  Határozattervezet a községi utak feljavítására készült DALI jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismertet néhány kritériumrendszert, ami a pályázást illeti. 23 utcáról van szó: Czirjákkert, Alsókakas, Orbánok, Mohos, Kulcsár utca, Új utca, Magyari utca, Farkasdomb, Piac utca, Madarászok és Új negyed, Lukácsok utca, Nagy Eger, Kis1 és Kis2, Völgy, Földeklábja, Hosszúvész, Rokalyok utcája, Kakas, Habák, Temető utca. Kis Eger utcában betonút van, arra kerülne egy elasztikus anyag, ami később nem engedi, hogy megrepedezzen az aszfalt, majd erre rá az aszfalt. A Temető utcában, járda van tervezve, hidak és hídfők. A parkoló résznél jó lenne aszfalt vagy térkő, ellenben a MPP által kialakított parkoló fejlesztésére nem lehet pályázni, mert magánterület, csak közvagyonban levő helyre lehet. Csata Jenő: A Temetőnél van egy átfolyás. Márton László Szilárd: Odáig nem lehet elmenni, mert az már nem belterület. Székely Álmos: Aszfalt minőség? Márton László Szilárd: Jó minőségű, 2 rétegű.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 25. határozat.

12.  Határozattervezet az adóhátralékos lista és annak nyilvánosságra hozására vonatkozólag,

Márton László Szilárd elmondja az eljárást: először kiközlik az érintettekkel, hogy amennyiben fizetnek, nem kerülnek ki a kifüggesztett listára. Javasolják, hogy jogi személyek esetében 500 lej a legkisebb magán személyeknél 100 lej. Korpos Levente: Javasolja Magán személynek 250 lej, fizikai személy 1000. Orbán Vilmos: Magán személynek 50 lej. Korpos Levente visszavonja a javaslatát. Csata Jenő javasolja, hogy a kiközlésekbe bele kell foglalni a felosztást.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja az 50 lejes határt. 10en mellette, 1 tartózkodik

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja lej a legkisebb magán személyeknél 100 lej. 2-en mellette

Benedek Árpád: Ennek értelmében a hivatal/tanács perelhető-e? Márton László Szilárd: Törvény kötelez erre. Felolvassa az erre vonatkozó törvényt.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 26. számú határozat.

13.  Határozattervezet a 9-es Tanácshatározat mellékleteinek módosítására (G 7 Energia Kistérségi Társulás alapító okiratának és Működési szabályzatának módosított változata) 

Márton László Szilárd elmondja, hogy miben áll a módosított változás.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető 12-en mellette, 1 tartózkodik, megszületik a 27. számú határozat.

14.  Határozattervezet a község csatornázási rendszer bővítésére készült DALI jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy két részen terveznek bővíteni: Versvirági belterületi zónánál, Loki erdőzóna résznél. Ennek szükségessége: kötelezte a környezetvédelem. A lecsatlakozás határáig meg kell, épüljenek. Benne van a két átemelő pompa cseréje is a pályázatban. A Habák utcájánál át lesz helyezve. Még kettő lesz létesítve: a tűzoltó szertárnál, és Maros híd alatti résznél. Csata Andrea: A piaci részhez nem lehet bevinni a vizet? Márton László Szilárd: Nem, mert vannak ott tisztázatlan helyek. Erről még volt szó régebb tanácsülésen. Benedek Árpád: Nagyon nehéz lesz megoldani, mert át kell vinni a vízen.

Székely Álmos: Nem lesz az főgerinc vezetés kibélelése pl. a fő úton?

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 28. számú határozat.

15.  Határozattervezet a Polgármesteri hivatal működési szabályzatának jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy a bemutatott organigrammához kapcsolódik, az itt megjelenő posztok munkaköri leírásokhoz tartozó feladtok.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 29. számú határozat.

16.  Különfélék és aktuális problémák megvitatása

Domokos Árpád: a tanyához vezető út kihez tartozik? Bele lehet foglalni a mezei utas pályázatba? Márton László Szilárd: Mivel külterülethez tartozik így nem

Csata Andrea: A SPAC költségvetése mikor kerül napirendi pontra. Márton László Szilárd: Remélhetőleg a következő tanácsülésen. Csata Andrea: Valamikor meg kellene beszélni, hogy kik legyenek a kedvezményezettek. Márton László Szilárd: Közvetítem a kérést Gál Attila fele, aki elő kell terjessze a határozattervezetet.

Csiki Csaba: Gerőnél nem lehetne kirakatni egy buszmenetrendet? Alpolgármester vállalja, hogy megbeszéli a szállítási cég vezetőjével. Csata Jenő megoldást kellene találni arra, hogy az autóbusz az erre kirendelt helyen álljon meg. Köllő Gábor: Fel kell hívni a figyelmét az oda parkoló gépjárművezető tulajdonosainak.

Jánosi Borsos Attila: Bemutatja a méréseket, amelyeket az Alszeg utcában végeztek egy kérésre. Márton László Szilárd elmondja, hogy ez a probléma nem újszerű, régen is vizenyős hely volt.

Csata Jenő: Parcellázási tervekkel van-e dolgozva? Márton László Szilárd: Nincs. Csata Jenő: Miért? Márton László Szilárd: Mert ki akarjuk licitáltatni és ahhoz kell a költségvetés. Továbbá kifejti a jelenlegi helyzetet.

Márton László Szilárd: Borsos Miklós Térrendezés licitje másodszorra ki lett írva.

Zászló ügy: az 50 lejes perköltséget kell kifizetni. Ezúton felhívják a polgármester úr figyelmét, hogy van egy határozat miszerint ki kell függesztenie a zászlót.

 

Az ülést bezárják.

Lejegyezte: Király Boglárka

 

Tanácsülés

Március 23.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1. Határozattervezet a 2017-es községi költségvetés jóváhagyására,

2. Határozattervezet a 2017-es közbeszerzési program jóváhagyására,

3. Határozattervezet a mezei utak feljavítását célzó pályázati dokumentáció és feltételeinek jóváhagyására,

4. Határozattervezet a községi utcák modernizálását célzó pályázati dokumentáció és feltételeinek jóváhagyására,

5. Határozattervezet a 2017-es vissza nem térítendő támogatások programjának jóváhagyására,

6. Határozattervezet a közvagyon módosítására,

7. Határozattervezet a véglegesített rendezvény lista jóváhagyására

8. Határozattervezet a Víz és csatornázási Közszolgálat 2017-es költségvetésének valamint személyzeti felépítésének jóváhagyására,

9. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Márton László Szilárd javasolja előrehozni a 8. napirendi pontot. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.

 

1.      

Határozattervezet a Víz és csatornázási Közszolgálat 2017-es költségvetésének valamint személyzeti felépítésének jóváhagyására,

Gál Attila bemutatja a 2017-es évre tervezett költségvetést a Víz és csatornázási Közszolgálatnak a bevétel és a kiadások részen. A költség nagyobb tétele a bérek és bérek utáni adók teszik ki, valamit ide jönnek egyéb kiadások, mint a villanyáram, víz vizsgálatok. Bemutatja szerkezeti organigrammát is, egy adminisztrátor, 2 órával könyvelőnő, kasszásnő, egy laboros és 6 munkás a vízháznál.

Székely Levente: Vannak-e órák pl. a hivatalnál? Gál Attila: Már meg vannak rendelve és az elkövetkezőkben fel is lesznek szerelve. Próbálunk megoldást keresni arra, hogy pl. az iskola, hogyan fizessen. Valamint arra ösztönzi a lakosságot, hogy a lemaradásokat rendezze, valamint arra is, hogy rendszeresen fizessék be azokat. Különben kénytelenek leszünk, kikötni valakit a rendszerből, mint a villanynál. Székely István: Hogy áll a veszteség? Gál Attila: Nem veszik el csak nem számolt vízmennyiség van, durván kb. 30-40%. Köllő Gábor megjegyzi, hogyha vízóra lesz rakva, akkor remélhetőleg jobban oda fognak figyelni a fogyasztásra is. Székely Álmos: Víz ár mikor módosul? Gál Attila: Hétfőn megyek Csíkba egyeztetni az illetékesekkel és még meg kell várni egy választ Bukarestből. Remélhetőleg áprilisba a tanács elé tud kerülni. Székely Álmos: Mennyi lenne? Gál Attila: Kb. 2,10 lej. Korpos Levente: Mennyi a szennyvíz? Gál Attila: 80 bani. Márton László Szilárd elmondja, hogy még így a legolcsóbb vízár lenne a környéken. Hozzáteszi, hogy 2008 óta nem volt víz ármódosulás. Szeretné, ha sikerülne fórumokat szervezni és lakosságnak véleményét is meghallgatni. Székely Levente: Javasolja, hogy jó lenne számolni egy főre eső fogyasztást és arra támogatást adni, viszont hogyha ezt túllépnék, akkor az intézmény saját magának kell megoldaniuk. Korpos Levente elmondja a Faiskola példáját, hogy ott jóval kevesebb a fogyasztás akár egy nagy családi háznál. A napközit pl. nem lehet alapul venni, hiszen egy 8-tól 17-óráig vannak. Székely Álmos: Végleges az állásod Attila? Gál Attila: Igen. Székely Álmos: És a kettő egyszerre vihető? Jogilag? Gál Attila: Igen, a jegyzőnővel, ezzel kapcsolatosan volt egyeztetve.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Megszületik a 36. számú tanácshatározat.

2.      

Határozattervezet a 2017-es közbeszerzési program jóváhagyására

Márton László Szilárd, elmondja, hogy annak ellenére, jól zártuk a tavaly évet, mégis szűkös évnek nézünk elébe. Bemutatja a költségvetés tervezetet a tervezett jövedelmeknél: jövedelemadó visszaosztásnál, épület és telek adók, ÁFA visszaosztás, szociális kiadások, tanügyi kifizetések, járműadók, bérleti adók, eladások, büntetések, hulladékgazdálkodás, fűtéstámogatás, Uniós Pályázatok. Csata Andrea: A két cégtől nincs bevétel? Márton László Szilád: A GOSPOD nem cég, és a profit még nem volt visszaosztva. A polgármester úr bemutatja a költségek részt: hivatali adminisztrációs költségek ide tartoznak a fűtésköltségek, delegációk, képzések, leltári tárgyak, tisztítószerek, iskolabusz és autó fenntartási költségek, posta, internet, községi hírlap, telekkönyvezések, programok, riasztó, közvagyon felértékelés, orvosi vizsga, hirdetések, ügyvédi költségek, házbontás, rendezvények, programok stb. Korpos Levente: Kóbor kutyákkal mi van? Jánosi- Borsos Attila: Jelenleg lappangási időszak van. Tűzoltók költségei. Tanügy költségei. Saját jövedelmek: személyzeti, költségek, ingázás, fásszínjavítás, napközi élelem. Könyvtár, kultúra-fűtés, villany, működtetési költség, táncházak, csomafalvi napok, sport. Csata Andrea: A sportnál kevésnek találom a visszanemtérítendő támogatások összegét. Márton László Szilárd: Igényfelmérés történt ezért lett 1500 lej betervezve. Székely Levente: A fűtést pl. a kultúránál lehet-e mérni? Márton László Szilárd: Légköbméter szerint igen. Még kiadások: Szociális Központ költségei, otthoni beteggondozás, Idősek klubja, Esély program, Napsugár az esőben. ADI hozzájárulások, a Vidékfejlesztési egyesületnél növekedett ár, ismerteti az általuk küldött átiratot. Korpos Levente kifejti véleményét, a tájházas kalákával kapcsolatosan, de úgy gondolja, hogy jó lenne szakemberekkel végeztetni. Márton László Szilárd elmondja, hogy Köllő Miklós elkészíti a felújítási tervet, de bízik az idősebb csomafalvi szakemberekben. Be van tervezve a óvodaépítés, Borsos Miklós Tér rendezés, közösségi konyhához háromfázis bevezetése. Székely Álmos: Járt-e ide az Egyesületen kívül más is? Márton László Szilárd: Nem tudunk róla, de meg lehet még újságban hirdetni. Csata Andrea: Fórumokon szó esett arról, hogy jó lenne azon a részen azt a hidat feljavítani, nem tudom, hogy a vízügyhöz tartozik-e valamint igény lenne oda egy játszótérre. Márton László Szilárd: A kövezett utak modernizáláshoz is be van tervezve. Játszótér létesítésre jelenleg nem tudunk a költségvetést tervezni. Székely Levente: Megyei tanácstól van hír a járdáról? Láttuk a cikket Alfaluról. Márton László Szilárd: Azok a tavalyra vonatkoznak, a mi pályázatunk idénre vonatkozik. Székely Álmos: Gombászó kaláka mit takar? Márton László Szilárd: Gombafajták ismertetése. Csata Andrea: Miért van olyan sok betervezve a fára? Márton László Szilárd: Az a fűtő anyagra vonatkozik.  Bemutatja a polgármester úr a beruházási listát pl. Óvodaépítés, iskola fűtésrendszerének felújítása stb. Ismerteti a saját jövedelmeket is a bevételek részen: víz, piacdíj, faértékesítés. Kiadások részen: piacrendezés, egyéb költségek protokoll, erdészet SPAC támogatás.

Csata Andrea: A képzések mit takar? Márton László Szilárd: Külső képzések, már volt egy képzésen a belső auditor Vásárhelyen, és a katasztrófavédelmi felelős Alfaluban. Csata Andrea: Feliratok tervezők? Márton László Szilárd: Az irodákban a nagy naptárak, és az irodák újra számozása, megjelenítve az ott dolgozó kollégák neveit, mivel nevek változtak ott.

Beruházások: 82000 lej van tervezve autó vársárlásra, területvásárlásra pedig 70000 lej. Megvásárolni a rendőrség háta mögött levő telket ahol egységes tárolókat lehetne létesíteni és azt kiadni bérbe.

Csata Andrea: Javasolja, hogy ott azon a téren legyen a piac. Márton László Szilárd: inkább parkolót kellene létesíteni. Korpos Levnte: Ott székely kapu van, azzal mi lenne. Domokos Árpád: Pályázat van a felújítására.

Kockázatelemzésre lett betervezve összeg.  Image filmkészítés 12000 lej, hangulatkeltő, turistacsalogató filmre gondoltunk. Csata Andrea: Piackiépítésre szánt összeg? Márton László Szilárd: Megvalósíthatósági tervezet készítése. Székely Levente: Elmondja Veresegyház példáját a piackiépítéssel kapcsolatosan. Csata Andrea: Elmondja, hogy praktikusnak találna ide létesíteni a piacot, mert ha az idősek mennek piacra, akkor itt tudják fizetni a számláikat. Márton László Szilárd hozzáteszi, hogy erre, mint lehetőség vissza lehet térni még meg kell nézni a telek adottságait. Korpos Levente javasolja, hogy emelkedjen az összeg a visszanemtérítendő támogatások résznél az iskola résznél, abból a meggondolásból, hogy mennek gyerekek országos versenyekre és őket jutalmazni.

Domokos Árpád felajánl új könyveket az iskolának valamint a községi könyvtárnak. Az itt levő 1500 lejt átcsoportosítjuk az anyagi részhez, ezzel társszervezőként beszáll a hivatal a népdalversenybe és a mesemondó versenybe május holnap folyamán. Benedek Árpád: Internetet lehetne köttetni a sportbázishoz? Márton László Szilárd: Megoldható. Korpos Levente: Mozdulj rá! Versenyre nem lehet összeget betervezni.? Márton László Szilárd: Lehet. Elmondja, hogy fejezetenkénti módosításoknál nem szükséges költségvetésmódosítás, belsőleg meg lehet oldani. Korpos Levente: Jogilag mennyire bonyolult? Márton László Szilárd: Nem bonyolult.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  Megszületik a 30. számú tanácshatározat.

3.      

Határozattervezet a mezei utak feljavítását célzó pályázati dokumentáció és feltételeinek jóváhagyására,

Márton László Szilárd bemutatja határozattervezetet. Elmondja, hogy a felújításra tervezett utak mentén található mezőgazdasági területek tulajdonosait nevesíteni kell, azért, hogy bizonyítani tudják, hogy ott használnak magán vállalkozások területeket (Ii-k).

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  Megszületik a 3. számú tanácshatározat.

4.      

Határozattervezet a községi utcák modernizálását célzó pályázati dokumentáció és feltételeinek jóváhagyására,

Márton László Szilárd bemutatja határozattervezetet. Elmondja, hogy középületeket szolgálnak ki, 29 gazdasági egységet, 3.. lakóházat.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  Megszületik a 32. számú tanácshatározat.

5.      

Határozattervezet a 2017-es vissza nem térítendő támogatások programjának jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet és mellékleteit. A

Bemutatja az erre szánt összegeket. Csata Andrea: A pin pang verseny nincs belefoglalva? Márton László Szilárd: Abban csak partner a hivatal.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  Megszületik a 33. számú tanácshatározat.

 

6.      

Határozattervezet a közvagyon módosítására

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet és mellékleteit. Felsorolja a módosított adatokat, mint a községi mind a mezei utakra vonatkozóan.  Kéri, hogy vegyék le a Sárospatakot, mert az nincs felmérve valamint kérik, hogy tegyék be a Piac utcát.  Székely Levente: 1907- az közvagyonba bejegyzett évet jelöli? Márton László Szilárd: Ebben az évben vált le a község fiskálisan Újfalutól.

Az ülésvezető a módosítással együtt szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  Megszületik a 34. számú tanácshatározat.

7.      

Határozattervezet a véglegesített rendezvény lista jóváhagyására

Márton László Szilárd elmondja, hogy ezzel a határozattal érvényét veszti az ideiglenes rendezvény lista. Bemutatja a rendezvény listát és a hozzá rendelt és a hozzá rendelt összegeket. Székely Álmos: A két új rendezvény mit takar? Márton László Szilárd: Az egyik célja, hogy a fiatalok az idősebb generációtól pl. hímezni tanuljon. Székely Álmos: A citerakészítést nem lehetne ebbe bevonni?

Az ülésvezető a módosítással együtt szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  Megszületik a 35. számú tanácshatározat.

 

9. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

 

Márton László Szilárd:

·        

Csata Jenő tanácsos úr kérdésére a válasz. 183,30 ha-ra van meg a parcellázási terv.

A büntetések elévülésének intézménye utána néztek olvastak, és hogyha nincs követve, akkor évülhet el.

·        

Ismerteti, hogy 41000 lej hátralék jött be idén az adókból.

·        

Javasolja előkészíteni egy tanácshatározatot azzal kapcsolatosan, hogy akinek a hulladékgazdálkodásnál tartozása van az vásárolhat-e matricát vagy sem. Csata Andrea: Zsákot lehet vásárolni matrica nélkül? Márton László Szilárd: Nem. Márton László Szilárd: Javasolja, hogy akinek tartozása van, nem vásárolhat matricát és két hét türelmi időt kaphatnak. Korpos Levente javasolja, hogy ne legyen olyan engedmény arra vonatkozóan, hogy valaki kijelenti neki nincs szemete és nem vesz matricát. Márton László Szilárd akkor lehet alkalmazni, környezetvédelmi büntetést. A temetőnél levő szemét rettenetes. Valami megoldást kell keresni erre. Javasolja, hogy az Egyháztanács elé terjesszék.  

Székely István: A régi szemétbánya kinek a területe, mert tele van az is szeméttel. Márton László Szilárd: A községé. Székely István: nem csak szemetes, hanem tele van, kórokkal jó lenne valahogy megoldani annak a helynek a rendezését. Székely István javasolja kiközölni a következményeit annak, aki kiviszi a határba a szemetet. Csata Andrea: A tavaszi nagytakarítás, lomtalanítás, hogy lesz megoldva? Jánosi Borsos Attila: Ugyanúgy, mint tavaly meg tudjuk oldani, a traktorral. Az elektromos hulladékért a hivatal nem tud fizetni, de május folyamán remélhetőleg, jön egy cég, akivel elvitetné a lakosságnak még fizetni is tudnának érte.

Székely Álmos: A pályázatból kimaradt utakkal lehet valamit kezdeni? Márton László Szilárd: Igen, kalákában gondolkodunk, a Mohosban és a régi erdészházzal szemben levő utcát. Székely Álmos vázolja a Kerektó utca helyzetét. Márton László Szilárd javasolja, hogy készítsenek leltárt/ elemzést a mezei utaknál valamint hozzáteszi, hogy az épületbontásból származó betondarabokat is oda lehetne vinni, valamit a kaláka mozgalomban is lehet gondolkodni, hiszen volt betervezve a költségvetésből.

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

 

Tanácsülés

május 15.

Az ülésen nincs jelen: Benedek Árpád és Domokos Árpád.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1.     Határozattervezet a Polgárvédelmi Közszolgálat újra alakításáról és új működési szabályzatának jóváhagyásáról,

2.    Határozattervezet a 2o17-es teljesítmény kritérium rendszer megállapítására a Víz és csatornázási Közszolgálat adminisztrátora részére

3.    Határozattervezet a községi erdőből lebélyegzett fa értékesítésére,

4.    Határozattervezet a Szociális Közszolgálat új működési szabályzatának jóváhagyására, 5.    Határozattervezet a 2o16-os év költségvetésének végrehajtásáról készült pénzügyi jelentés jóváhagyására,

6.    Határozattervezet a 2o17-es év első negyedévének pénzügyi mozgásáról készült jelentés jóváhagyására,

7.    Határozattervezet jogi tanácsadás és ügyvédi képviseletre kötött szerződés jóváhagyására,

8.    Határozattervezet egy személygépkocsi megvásárlására,

9.    Határozattervezet a TOYOTA kisbusz adomány elfogadására,

10.  Határozattervezet a Polgármesteri hivatal tulajdonában levő járművek és gépek üzemanyag fogyasztási normáinak jóváhagyására,

11.  Határozattervezet egy közvagyoni tétel pontosítására.

12.  A helyi Rendőrség tevékenység beszámolója 2o16-2o17-re,

13.  Kérések és különfélék.

Márton László Szilárd javasol egy módosítást, a 12. napirendi pontot vegyék előre, mivel jelen van Tinca Nicusor rendőr.

A módosítással együtt elfogadják a napirendi pontokat.

1.      

A helyi Rendőrség tevékenység beszámolója 2016-2017-re

Tinca Nicusor elmondja, hogy jelenleg négyen dolgoznak a helyi rendőrségnél. Ismerteti a 2016-2017- es években történteket, lopások, családon belüli erőszak, randalírozás stb. részen. Javasolja több helyre szereljenek fel biztonsági kamerákat.

Márton László Szilárd, megköszöni a parancsnok úrnak a munkáját és az együttműködést valamint elmondja, hogy igény lenne több helységet bekamerázni. A diszkó ügyére visszatér. Az alpolágmester úr elmondja, hogy a együtt a rendőrrel szerveztek egy nagyobb körű ellenőrészt, de a kitűzött időpontban a diszkó elmaradt. Márton László Szilárd: melyik az a szerv aki bezárathatja a diszkót? T. N. A rendőrség nem. Elmondja, hogy nem a helyiekkel van a baj hanem jönnek más településekről akik általában a gondot okozzák. Jánosi Borsos Attila: A működéséhez csak a szomszédok belegyezése és a helyi tanács engedélye hiányzik.

2.      

  Határozattervezet a Polgárvédelmi Közszolgálat újra alakításáról és új működési szabályzatának jóváhagyásáról,

Balogh Zita jegyzőnő elmondja, hogy új besorolást kaptak így új működési szabályzatra van szükség. Illetve van hivatásos sofőr és a sikeres akkreditációhoz András Sándor képzésen vett részt, erre is szükség van ahhoz, hogy ISU elfogadja.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 39. számú tanácshatározat.

3.      

 Határozattervezet a 2o17-es teljesítmény kritérium rendszer megállapítására a Víz és csatornázási Közszolgálat adminisztrátora részére

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet, elmondja, hogy egyes megbízott feladatokat meddig kell, elvégezzen, egyeztetve azt az adminisztrátorral.

Csata Jenő ismerteti az április 25-i pénzügyi jelentését a Víz és csatornázási Közszolgálat adminisztrátora részéről, ebbe belefoglalja, hogy 58 személyt szólítottak fel, hogy törlesszék tartozásukat. Székely Levente: Sikerült-e a hiányosságot, veszteséget tisztázni? Balogh Zita: Igen a múlt tanácsülésen erről szó esett. Jánosi Borsos Attila: Az adminisztrátor volt Bukarestben a vízármódosítással kapcsolatosan. Jánosi Borsos Attila javasolja, hogy a szakbizottság üljön össze Gál Attilával.  Korpos Levente javasolja, hogy a kritérium rendszer 8. pontjánál módosítsák, a dátumot május 28-ra. Székely Levente javasolja, hogy ne legyen ez a módosítva.

Székely Álmos javasolja, hogy egyszer hallgassuk, meg Attilát s csak azután döntsünk erről.

Korpos Levente javasolja, hogy minden két hónapban mikor jön a pénzügyi beszámolóival akkor jöjjön el.

Székely Álmos javasolja, hogy legyen elnapolva a napirendi pont és hallgassák meg erről Gál Attilát. Korpos Levente visszavonja javaslatát.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető a határozattervezet elnapolását. Mindenki egyetért.

4.      

   Határozattervezet a községi erdőből lebélyegzett fa értékesítésére

Márton László Szilárd bemutatja a határozattervezetet. Székely Levente: AZ erdész adja meg az árakat. Márton László Szilárd: Igen. Székely Álmos: Nincs benne, hogy hány százalékát kell kifizetnie. Márton László Szilárd: Amíg nem fizet, nem bélyegezhet. Székely Álmos: Milyen fa? Márton László Szilárd: Még nem jártam ki nem tudom megmondani. Korpos Levente: Ez széltörés? Márton László Szilárd: Nem. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 40. számú tanácshatározat.

5.    Határozattervezet a Szociális Közszolgálat új működési szabályzatának jóváhagyására,

Márton László Szilárd, bemutatja a határozatterveztet elmondja, hogy a Szociális Központ működési szabályzata úgy lett összeállítva, hogy a egyezzen a 2009-ben kötött szerződésben vállaltakkal. Csiki Csaba: AZ egyházzal így megmarad az együttműködés? Márton László Szilárd: Igen.  Elmondja, hogy amióta új kolleganő van, azóta fellendült az élet.

6.Határozattervezet a 2o16-os év költségvetésének végrehajtásáról készült pénzügyi jelentés jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismerteti a jelentést.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 42. számú tanácshatározat.

7. Határozattervezet a 2o17-es év első negyedévének pénzügyi mozgásáról készült jelentés jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy amikor elfogadták a költségvetést és akkor a könyvelőnővel közösen még fel kellett osztaniuk negyedévekre. Hozzáteszi próbálják a tervezettekhez tartani magukat.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 43. számú tanácshatározat.

8. .    Határozattervezet jogi tanácsadás és ügyvédi képviseletre kötött szerződés jóváhagyására,

A polgármester úr elmondja, hogy az 54. kapitólusba lett elfogadva az erre szánt összeg. Székely Álmos: Milyen perekben képvisel az ügyvédnő? Márton László Szilárd: 4 a THB, három a község, egy pedig a helyi tanács, de itt tévedés merült fel, mert a községet kellett volna perelniük a vadkár elbírálásában. Székely Álmos javasolja, hogy a Csala Ferenc kérését tárgyalják meg itt, mert úgy gondolja, hogy ide tartozik.

Balogh Zita jegyzőnő elmondja, hogy a THB nem külön jogi személy, nincs jövedelme, nincs költségvetése, nem alárendeltje a Helyi Tanácsnak ezért a község nem fizetheti ki a perköltséget.

Márton László Szilárd kiegészíti a jegyzőnőt, hogy joghézagról van ebben az esetben.

Csata Andrea: Polgármester úr megfelelőnek találod-e ezt az ügyvédnőt? Márton László Szilárd: Igen, az említett ügyet viszont nem ezzel az ügyvédnővel vesztettük el.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja hatan mellette, öten ellene (három ellene, kettő tartózkodás). Ezt a tanácshatározatot nem fogadja el a helyi tanács.

9.   Határozattervezet egy személygépkocsi megvásárlására,

Márton László Szilárd, elmondja, hogy szeretnének autót vásárolni a Hivatal részére. Székely Álmos: Milyen autót van tervben? Márton László Szilárd: Amit a közbeszerzés engedélyez. 18 ezer euró, TVA-val, 1,6-ig. Székely Álmos: Mi lesz az XPX-el? ? Márton László Szilárd: Megkapja a SPAC.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 44. számú tanácshatározat.

10.    Határozattervezet a TOYOTA kisbusz adomány elfogadására,

Ahhoz, hogy be lehessen íratni szükséges ez a határozat. Ezzel együtt a vele járó költségeket is elfogadják.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 45. számú tanácshatározat.

11. Határozattervezet a Polgármesteri hivatal tulajdonában levő járművek és gépek üzemanyag fogyasztási normáinak jóváhagyására,

A polgármester úr bemutatja a határozattervezetet.

 Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 46. számú tanácshatározat.

12. Határozattervezet egy közvagyoni tétel pontosítására.

Balogh Zita jegyzőnő ismerteti a határozattervezetet. Mivel pályázni szeretnének ezért tisztázni kellett a Fülöp útjának az adatait.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 47. számú tanácshatározat.

Korpos Levente: Hogy áll a mezei utas pályázat? Márton László Szilárd: Múlt héten voltak terepellenőrzésen.

13.  Kérések és különfélék.

Választ fogalmaznak a Csala Ferenc féle kérésre, a Jelenlegi törvények értelmében a helyi költségvetésből a tanács nem fizetheti a perköltséget, mivel nem tartozik a hatáskörébe.

Csata Andrea: falunapi rendezvénybe bele tud-e kapcsolódni egy általa javasolt program.

Székely Fesztivál részvétel

Csata Andrea: A rendőrség épülete kinek a tulajdonában van. Márton László Szilárd: A rendőrségé.

Korpos Levente: Ki nyerte a pénzügyi előadói állást. Márton László Szilárd: Pop Szidónia.

Korpos Levente: Térrendezés? Márton László Szilárd: Már több közbeszerzési ajánlati elemzésen túl vannak.

Székely Álmos Borsos József ügye. Földlopásra megoldást kellene találni.

Balogh Zita, elmondja a határpásztorság rendszerét.

Székely Álmos: Parcellázási tervek.

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

 

Rendkívüli tanácsülés

május 22

 

Az ülésen nincs jelen: Székely Álmos és Benedek Árpád.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

 

1.     Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának megállapított teljesítmény kritériumok jóváhagyására, 

2.    Határozattervezet jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások kiszerződésére, 

3.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása.  

 

Mindenki egyetért.

1.     Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának megállapított teljesítmény kritériumok jóváhagyására, 

Jelen van Gál Attila a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátora. Elmondja, hogy a működési engedélyhez szükséges Avizok már be vannak szerezve. Márton László Szilárd elmondja, hogy a múlt alkalommal már volt ismertetve, inkább az lenne a fontos, hogy a tanácsos urak és hölgyek feltegyék kérdéseiket. Márton László Szilárd javasolja, hogy minden második hónapban esedékes pénzügyi beszámolót iktatás után küldjék ki a pénzügyi gazdasági komiszió elnökének. Csata Andrea: fel lettek szerelve a vízórák, hogyan látod most a helyzetet? Aki nem rakta eddig le a kérést addig a csatlakozásra annak idén nem lehet bekötni a vizet? Gál Attila: Esedékes egy költségvetés módosítás, amelyre szükség van ahhoz, hogy tervet lehessen készíteni, vízórákat vásárolni. Tőke Eszter: Pluszba nem lehet berakni? Márton László Szilárd: Nem, mert ehhez kell egy rajz, csatlakozási engedély stb. Korpos Levente: Mi lesz azokkal a kérésekkel, amelyek 28. után jöttek be? Gál Attila: Mivel nincs, még költségvetés számolva ezért még azokat bele lehet foglalni. Korpos Levente: Ki birálja el a kéréseket? Mindenkinek bekötik? Gál Attila: Mindenkinek bekötik. Kopros Levente: Van-e helyszínrajz? Gál Attila: Van. Gál Attila: Jelen helyzetet úgy látom, hogy egy új rendszeren nem lehet veszteség. Ismerteti a polgármester úr egyik javaslatát, hogy hogyan lehetne mérni a veszteséget.

Csata Andrea: A polgármesteri hivatal fog fizetni? Márton László Szilárd: Ha kell akkor fog fizetni.

Tőke Eszter: A borvizesek kapnak így kedvezményt? Hogy lehetne őket segíteni? Márton László Szilárd: A kedvezményrendszert külön kell napirendi pontként tárgyalni, javasolhat a szakbizottság is. Csata Jenő: Akkor meg szeretnénk kérni, hogy következő tanácsülésre készítsd el a kedvezményrendszerre vonatkozó javaslatot. Orbán Vilmos: Hogy látod, elő lehet készíteni ezt? Gál Attila: Szerintem meg kellene ezt az évet várni és év végén megnézni.

Korpos Levente: A lakossággal nincs kötve szerződés? Gál Attila meg akarom várni az új vízárat és azután kötnének a SPAC- al, mert jelenleg a hivatallal van szerződésük . Korpos Levente: Miután meglesz, a vízár mikorra tudod vállalni, hogy a lakosság új szerződés lesz kötve ezzel kapcsolatba. Gál Attila: Ha a nyomdázási költség belefér a költségvetésbe akkor amiután megvan az új vízár akkor kb. egy hónap. Korpos Levente javasolja, hogy a legyen az új vízártól 3 hónapra. Márton László Szilárd: Miután megvan, az új vízár a tanács el kell, fogadja azt és akkor azzal együtt lehet a kritériumrendszert módosítani.

Korpos Levente javasolja, hogy kerüljön be az módosító javaslat, amely szerint amint megvan az új vízár attól számítva legyen 3 hónap a szerződéskötésre a lakossággal.  Szavazás alá bocsájtja: 2 mellette és 7 ellene és 2 tartózkodás.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, a határozattervezetet mindenki egyetért. Megszületik a 48. számú határozat.

2.    Határozattervezet jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások kiszerződésére, 

Márton László Szilárd ismerteti a tanácshatározattervezet-et, elmondja miért szükséges a jogi képviselet és tanácsadás. Elmondja, hogy a költségvetésben 14400 lej van jóváhagyva. Csata Andrea: Elmondja, hogy szükség van jogászra, csak hogy jó lenne olyan személlyel kötni szerződést, aki számunkra megfelel.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, a határozattervezetet egy tartózkodás, 10 mellette.

Megszületik a 49. számú határozat.

3.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása.  

Csala Ferencz kérésére a választ ismerteti a polgármester. Korpos Levente javasolja, hogy kerüljön, bele csak abban az esetbe járhat el ha a helyi tanácsot kötelezi a törvény. Székely Levente javasolja, hogy az április 20-i választ is csatolják hozzá.

Csata Jenő: Volt már rá példa, hogy a komisszió kellett-e perköltséget fizetnie. Márton László Szilárd: Nem.

Csata Jenő: Sport terén a focipályával van-e fejlemény? Korpos Levente: Személyesen nem tudok róla.

Csata Andrea: javasolja, hogy a kicsi iskola udvarán létesítsenek egy minifocipályát mivel elég korlátozottak a lehetőségek azon az udvaron. Márton László Szilárd elmondja, hogy az iskolaudvarral nem rendelkezhetnek. Egyelőre igényfelmérés van, lehet letenni igénylést, de egyeztetni kell az iskolával, ezt pl. a szakbizottság teheti meg.

Korpos Levente: Mi a helyzet a műfüves pálya pályázatával? Márton László Szilárd: Elmondja, hogy találkozott a megyei futball federáció elnökével, de kihangsúlyozta, hogy ez elsősorban városoknak, municipiumoknak szól.

Székely Levente: Járdára kaptunk választ? Márton László Szilárd: E hó 25-én tárgyalja a megyei tanács a járdaépítési projektet.

Korpos Levente: Zászló ügye.

Korpos Levente és Székely Levente javasolja, hogy a zászlók kerüljenek vissza.  A helyi tanács felszólítja a polgármestert, hogy járjon el azon tanácshatározat értelmében, amely kimondja, hogy a település és az adományba kapott zászlót függessze ki.

Az ülést bezárják.

Lejegyezte: Király Bolgárka

 

Tanácsülés

Június 22

Az ülésen nincs jelen: Benedek Árpád és Molnár Eszter.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat.

 1. Határozattervezet rendkívüli szemétadó megállapítására,
 2. Határozattervezet a Hargita Megyei integrált szemétgazdálkodási közszolgálat működési szabályzatának jóváhagyására,
 3. Határozattervezet a 18. Falunapok, valamint Csomafalva fennállásának 450. Évfordulójára rendezett ünnepély megszervezésére,
 4. Határozattervezet a GOSPOD SERV KFT 2016-os pénzügyi mérlegének jóváhagyására,
 5. Határozattervezet a GOSPOD SERV KFT 2016-os Tevékenység beszámolójának, valamint a 2017-es Tevékenység tervének jóváhagyására,
 6. Határozattervezet közvagyon módosításra,
 7. Határozattervezet a Díszpolgári cím odaítélésére,
 8. Határozattervezet a Polgárvédelmi közszolgálat személyzeti felépítésének és működési szabályzatának módosítására,
 9. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Mivel jelen van a GOSPOD SERV adminisztrátora Gála Attila kérik, hogy kerüljenek előre az őt érintő napirendi pontok. A módosítással együtt szavazás alá bocsájtja az ülésvezető a napirendi pontokat. M

Mindenki egyetért.

1.      

 Határozattervezet a GOSPOD SERV KFT 2016-os pénzügyi mérlegének jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet. Július vége van határidőnek kitűzve, hogy a polgármester és a GOSPOD SERV adminisztrátorával együtt kidolgoznak egy akciótervet az adósság ügyének tisztázásra, megoldására.

Székely Álmos: Ez az összeg folyamatosan növekszik? Gál Attila: Még nem, de félévtől jön rá a kamat, ezért mihamarabb megoldást kell rá találni. Korpos Levente: Erről az egyességről fog-e tudni a helyi tanács? Márton László Szilárd: Ha nem fog kelleni rá tanácshatározat akkor is tájékoztatni kell a helyi tanácsot.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik az 50. számú tanácshatározat.

2.      

Határozattervezet a GOSPOD SERV KFT 2016-os Tevékenység beszámolójának, valamint a 2017-es Tevékenység tervének jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet. Gál Attila Adminisztrátor elmondja, hogy a tavaly évbe leredukálódott az alkalmazottak tevékenysége is a fűtésre és olykor traktoristát biztosított a cég a Hivatal részére. Elmondja, hogy a céget Borsos Krisztina könyvelte és felülvizsgálatot pedig Péter Krisztina végezte.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik az 51. számú tanácshatározat.

3.      

Határozattervezet rendkívüli szemétadó megállapítására,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet

Székely Álmos kéri, hogy a következő lapszámba írjanak, egy cikket ahol megjelennek a szomszédos települések összegei, mint elrettentő példa.

Székely Álmos kéri, hogy ezt a tanácshatározat-tervezetet halasszák el.

Márton László Szilárd javasolja, hogy augusztus 1 legyen, a határidő illetve a speciális díj megállapítására a kiközlés történjem meg az újságban, utcafórumon.

A módosításokkal együtt az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, 9-en mellette, 2-en tartózkodnak. , Megszületik az 52. számú tanácshatározat

4.      

Határozattervezet a Hargita Megyei integrált szemétgazdálkodási közszolgálat működési szabályzatának jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet, amely alapján Jánosi Borsos Attilát kinevezi a Helyi Tanács.

Csata Andrea: Mi elfogadtunk egy árat itt más jelenik meg. Jánosi Borsos Attila: Egységes ár lesz.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető a napirendi pont elhalasztását. Mindenki egyetért.

5.      

Határozattervezet a 18. Falunapok, valamint Csomafalva fennállásának 450. Évfordulójára rendezett ünnepély megszervezésére,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet. Az első cikkely az időtartamot foglalja magába, második a szervezőket, a harmadik cikkelyben megbízzák az alpolgármester a Piactér koordinálásával.

Ezt követően a polgármester ismerteti a programot. Elmondja, a testvértelepülések visszajelzéseit a részvétellel kapcsolatosan.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető, mindenki egyetért.

6.      

Határozattervezet közvagyon módosításra,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet. 1122 négyzetmétert adott a telkéből az iskolának és ezt kell befoglalni a közvagyonba, és előkerült egy akta. Illetve a Szentmiklósi utcánál és a Setét rétnél van módosítás pontos mérések alapján.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető, mindenki egyetért.

7.      

Határozattervezet a Díszpolgári cím odaítélésére,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet A polgármester ismerteti a határozattervezetet. Díszpolgári címre 3 javaslat érkezett be: BMMA részéről a tavalyról átjött javaslatot ismerteti a polgármester,  Szotyori Melinda laudációját olvassa fel, illetve a jelölés indoklását is. Több magánszemély,a  Katolikus Plébánia, a BMMA, a Helyi székely Tanács ft. Dr. Czirják Árpádot pápai prelátust jelöli a címre. A polgármester úr felolvassa a laudációt és a jelölés indoklását. Köllő Margit jelölésének indoklását is ismerteti.

Jánosi Borsos Attila, nem szavaz a harmadfokú rokonság miatt.

Titkos szavazás alapján történik a szavazás. Csata Jenő a bizottság elnöke ismerteti, az eredményt dr. Czirják Árpádot szavazzák meg az idei év díszpolgárának. 10 szavazat.

Megszületik az 55. számú tanácshatározat.

Csata Andrea: Javasolja Kosuthán Magdolna óvónőt, a munkájáért, kollegáival való kapcsolataiért. Márton László Szilárd elmondja, hogy ő a Csomafalváért díjat a Vaszi Miklósnak a leköszönő tűzoltóparancsnoknak adja.

Korpos Levenete szerint, ha javasolnak, akkor jó lenne Mihálydeák István és Szőcs Lajos is bekerüljön, kevés eltéréssel mentek nyugdíjba.

Szavazás alá bocsátja az ülésvezető, 10 en mellette, egy tartózkodik.

8.      

 Határozattervezet a Polgárvédelmi közszolgálat személyzeti felépítésének és működési szabályzatának módosítására,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet. Szükséges erdőtűzvédelmi csoport is, így ennek apropóján lett a módosítás illetve Vaszi Miklós helyét Köllő Pongrác vette át. A jóváhagyás megszerzésével a Polgárvédelmi felelős lett megbízva.

Szavazás alá bocsátja az ülésvezető, mindenki egyetért, megszületik az 56. számú tanácshatározat.

9.      

Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Márton László Szilárd: Átírat az iskolától. Nevesítjük Köllő Gábort és Székely Leventét.

Csata Andrea:

·        

Egyre szaporodó lopások. Javasolja, hogy nézzék meg a költségvetést, hogy lehetne-e kamerákat felszerelni. Márton László Szilárd: Már volt szó erről, hogy a második félévtől tervezik ezt, illetve nagyobb gond esetén meg lehet bízni ezzel egy szakcéget.

·        

Kicsi iskola ügye: víz folyik, le kellene valamerre vezetni.  Az udvar mivel kövezve van ehelyett jó lenne valami mást megoldani. A farakást is kellene valamerre elhelyezni. Márton László Szilárd elmondja, hogy az iskola külön álló intézmény saját költségvetéssel, vannak karbantartói stb. Az iskola igazgatósága kellene prioritizálja és kiközölje azt a helyi tanács fele, mert az önkormányzat nem tud direktbe erre pénzt költeni. Korpos Levente az iskola tud erről és úgy gondolják, hogy az lenne a megoldás egy UNIOS pályázati körforgásba kellene bekerülni. Jánosi Borsos Attila: Most tudja meg a szennyvíz problémát.

·        

Álláshirdetés? Márton László Szilárd elmondja, hogy az ott dolgozó személy felmondott. Csata Andrea elmondja, hogy nem látja az itt dolgozók tevékenységét, vagy a rendszert magát, de ha belefér a költségvetésbe, akkor javasolná, hogy vegyenek fel egy falugondnokot.

Csata Jenő a helyi RMDSZ nevében kéri a vezetőséget, hogy biztosítsanak helyet a focipályának a Töltésen és már szeretnének előrelépni a július hónap folyamán.

Csata Jenő kéri, hogy a Dáviddombtól Gerőig a kátyúkat javítsák ki. Márton László Szilárd a 2014-ben javított, utak garanciálisak és beszéltek a cég vezetővel és amint lesz aszfaltozós munkájuk erre is sort kerítenek.

Székely Álmos: Borsos József ügye. Márton László Szilárd elmondja, hogy nem a hivatal hatáskörébe tartozik.

Csata Jenő: Földmérésekkel hogy haladnak? Márton László Szilárd: 150 ezer lejt kapott a helyi tanács és keresik azt a céget aki ezt el tudja vállalni, jövő héten megy Csikba a szerződést aláírni és a közbeszerzési procedúrát elindítani.

Korpos Levente: A székelyzászló mikor lesz kirakva. Márton László Szilárd: Az ünnepre ki lesz rakva.

Márton László Szilárd:

·        

Borsos Miklós Tér Rendezése: A licit befejeződött. Elfogadták Brassóban is és Gyulafehérváron is. Holnap írják alá a szerződéseket a kivitelező cégekkel. Egy csikiszeredai, egy brassói és egy csomafalvi céggel.

·        

Tótfalusi delegáció

·        

Volt ellenőrzés a szennyvizes projektnél

·        

Járda projekt, megkaptuk az avizt a Telecomtól.

Korpos Levente elmondja, hogy voltak gyűlésbe óvónőkkel, polgármesterrel és bemutatták a tervet, amely véleménye szerint sokkal letisztultabb volt.

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

 

Rendkívüli tanácsülés

Július 4.

 

Az ülésen nincs jelen: Benedek Árpád és Molnár Eszter.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1.Határozattervezet az új vízár és a csatornázási díj jóváhagyására,

2.Határozattervezet az aktualizált közvagyoni leltár jóváhagyására

3.Határozattervezet a térrendezési munkálatokhoz szükséges építkezési felügyelővel kötött szerződés jóváhagyására,

4.Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

 

Mindenki egyetért.

1.   

Határozattervezet az új vízár és a csatornázási díj jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismerteti a cikkelyeket pontonként. 1,9 lej a víz, a csatornázási díj 0,35 lej. Számlázáskor a csatornázási díjhoz hozzáadódik 0,75 lej a derítés díja. Ez az összeg csak a szeptemberi számlázásnál jelenne meg. Jelen van a SPAC adminisztrátora is aki bővebben kifejti, hogy 2008 óta nem volt vízármódosítás. Tisztázza, hogy már szeptemberi számla az új összeggel lesz kiküldve. 

Orbán Vilmos: Nem lehetne kéthavonta órákat leolvasni? Gáll Attila: Egy évben kétszer olvassák a vízórát: ősszel és tavasszal. Kéthavonta számláznak és a két leolvasásnak a differenciáját kell fizetniük. Hosszú távú tervben benne van, hogy olyan szerkezetet szereljenek fel a vízórákra, amelyek megkönnyítenék a vízórák leolvasását.

A négyes cikkelynél módosítanánk, hogy július hónap folyamán leolvasnánk a vízórákat. Régi összeggel kiszámlázzák és majd ősszel, az új árral történne a számlázás. Székely Álmos: Az állattartó gazdák kedvezményével mi a helyzet? Márton László Szilárd: Ezt jól ki kell dolgozni, mert nyáron sok a fogyasztás, de az állatok nagy része regelőn van. Csata Jenő elmondja a saját példáját, két vízórával rendelkezik. Gáll Attila elmondja, hogy a szakhatóságnál van normatíva arra vonatkozóan, hogy melyik állat mennyit iszik. Domokos Árpád elmondja, hogy például a tehenek 30-60 liter közt fogyasztanak vizet, azt sem mindegy, hús marha vagy tejelő, így jól át kell gondolni. Gáll Attila a legjobb megoldás a két vízóra. Orbán Vilmos egyetért Gál Attilával és Csata Jenővel, akik a két vízórát javasolják. Székely Álmos: Azok a családok, akiktől a borvizet hordják kapnak-e kedvezményt? Gáll Attila: Ennek nem volt jogi támasza, nem volt tanácshatározat. Ha valaki akarja, akkor lehet javaslatot benyújtani ezzel kapcsolatosan. Márton László Szilárd javasolja, hogy egy másik alkalommal legyen megbeszélve, ez a tanácshatározat csak arról szól, hogy megnövekszik a vízár. A kedvezményrendszer megállapítására javaslatot kell tenni. A jegyzőnő elmondja, hogy erre nincsen jogi alap. A törvény szabályozza ezt, csak azok a kategóriák lehetnek kedvezményezettek, akik a más nemű adóknál is kapnak kedvezményt. Gáll Attila elmondja, hogy az a célja, ami víz kimegy, az legyen kifizetve, hogy működőképes legyen a közszolgálat, mert fizetéseket kell adni és fenn kell tartani a közszolgálatot.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért, megszületik az 58. számú tanácshatározat.

2.Határozattervezet az aktualizált közvagyoni leltár jóváhagyására

Márton László Szilárd elmondja, hogy július 10-ig, ha felküldik a módosított közvagyoni részeket, akkor el lesz fogadva az. Bemutatja a részleteiben a közvagyoni listát aktuális értékekkel.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért, megszületik a számú tanácshatározat.

3.Határozattervezet a térrendezési munkálatokhoz szükséges építkezési felügyelővel kötött szerződés jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy kell kötni egy szerződést, akik a műszaki ellenőrei legyenek a munkálatoknak, pontosabban munkafelügyelők. Velük már dolgoztak, ezért esett rájuk a választás. Korpos Levente: Még melyik projektnél voltak az említett személyek megbízva? Márton László Szilárd: A rendelőnél és az erdei útnál.

Székely Álmos: Mikor fognak neki? Márton László Szilárd: Most várják Gyulafehérvár parancsát a banki jóváhagyásra. Azután lehet kiadni a kezdési parancsot.

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért, megszületik az 59. számú tanácshatározat.

4.Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Márton László Szilárd elmondja, hogy megkereste Török Áron azzal a kéréssel, hogy ha elfogadják a felértékelő árát, akkor megvásárolja-e a Hivatal. Elvi döntést kér a polgármester, hogy belegyeznek-e a megvásárlásba vagy sem. Mindenki egyetért.

Márton László Szilárd elmondja az lakossági fórumon történteteket. Hozzáteszi, hogy jó lenne megvásárolni a rendőrség melletti telket ahol egységes tárolókat lehetne kialakítani és az épületben lehetne kialakítani az archívumot. Csata Andrea elmondja, hogy ha lett volna lehetőség megnézni a tervet, akkor lehet, ezt ki lehetne küszöbölni, mondjuk a játszótérhez. Márton László Szilárd elmondja, hogy a tűzvédelem miatt nem lehet másképp megoldani ezt.

Korpos Levente: Van-e arra esély/ lehetőség, a rendőrséget elköltöztetni? Márton László Szilárd: Nem merült eddig fel ez a kérdés.

Márton László Szilárd: köszönetnyilvánítás a községi napokon való részvételért, munkáért.

Csata Andrea javaslatai a szervezéssel kapcsolatosan, étkezésekre odafigyelni.

Székely István kifejti észrevételét a Hírlap különkiadásával kapcsolatosan, hogy ki maradtak belőle a hokisok.

Székely Álmos javasolja, hogy később legyen a kezdése a Szabadtéri előadásoknak a jövőre való tekintettel. Kifejti véleményét a névváltással kapcsolatosan, szerinte lehetne egy szebb nevet találni.

Korpos Levente javasolja, hogy legyen egy kérdőív, amiben javaslatokat tehetnek úgy az itthoniak, mint a vendégeink.

Székely Álmos elmondja, hogy Temető utcában van egy csűr amit lebontottak és a ház előtti székely kapu is omladozó félben van.

Márton László Szilárd ismerteti az idei meghívásokat a testvértelepülésekre.

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

 

Tanácsülés

július 24

Domokos Árpád elnökölése alatt elkezdődik a 2017-07-24-i tanácsülés a gyergyócsomafalvi polgármesteri hivatal tanácstermében. Jelen van:  Márton László Szilárd, Jánosi Borsos Attila,Székely Álmos, Székely István, Csata Andrea, Köllő Gábor, Korpos Levente, Domokos Árpád

Elnök úr ismerteti a napirendi pontokat, határozattervezeteket.

Elsőként megbeszélésre kerül a Víz szennyvíz közszolgálatok kapcsán

Gál atilla ismerteti, előterjeszti a SPAC költségvetés módos0tásánakteveit.

CSA. A vízárának növekedésének módosításáról kérdez.

GA. a kintlévőségek behajtása és az emelésből befolyó összegek fedezik az emeléseket,a költségvetés módos0tás értékét.

Mindenki egyet ért.

Következő napirendi pont:  SPAC Személyzet fizetésének megállapítása:

GA ismerteti a személyzeti felépítést és a funkciókhoz tartozó fizetések megállapításának algoritmusát. A fizetési besorolásokat grádokat, beszámolva régiségeket.

OV. A fizetések méretéről kérdez, mennyi a kézhez kapott összeg, biztos fedezni lehet a fizetéseket, lesz-e rá pénz?

GA. Válaszol.

OV. Ha egy probléma van tudod-e mozgósítani a személyzetet munkaidő végezte után, vagy te kell elhárítsd

GA. Ez a probléma régen fenn ált de ma már nem, mindig van valaki aki

CSA. A kasszás fizetése miért nagy és ha a végzettsége ugyan akkora mint a többieknek.

GA. A kasszásnak nagy a felelőssége

SZÁ: Két munkásnak Nem lehet egyforma a fizetése? Mi a különbség a fizetések különbségénél.

GA. A szakirányú végzettségek esetében magasabb,

CSJ. Az Admin fizetése mennyi a könyvelőé és a munkásoké-?

SzÁ. A nettó lehet a minimálbérnél kevesebb.

GA. Eggyik fizetés sem ment az átlag minimálbér alá.

K.L. Hány Kalifikált munkás van:

GA. 6 ember. 3-3

Megvitatás alá kerül a besorolások grádok besorolásának módja. Kit hogyan, miért melyik grádba.

 

CSJ. Azt kifogásolja, hogy ne legyen később pár hónap múlva az hogy újra jönni a tanácshoz hogy nem tudunk fizetést adni. Ha ezt most jóváhagyjuk azt meg kell oldani

Mindenki elfogadja a napirendi pontot, a határozattervezetet.

 

Következő napirendi pont:

 

Polgármester ismerteti a költségvetés módosítási igényeket.

1 Hivatali munkások bérezésének megállapításának kapcsán

2. Hulladékgazdálkodás kapcsán

3. ált kataszteri bevezetés, ingyenes telekkönyvezés kapcsán

 

Mindenki egyetért

 

Polgármesteri apparátus Személyzetének módosítása.

MLSZ. Ismerteti a módosításokat.

SZÁ: Ha valaki közben végzetséget szerez lehet-e módosítani?

MLSZ: Lehet

 

 

Polgármesteri apparátus fizetésének megállapítása.

MLSZ. Ismerteti a határozattervezetet.

CSJ. Mi történik akkor, ha a falunak, sok embernek az a véleménye hogy egy személy nem végzi  jól a munkájukat?

MLSZ. Elém kell terjeszteni a problémát és én mint a vezető megoldom ellenőrzöm a panaszt.

SZÁ. Ha jön a panasz, és jogos a panasz vissza vehető-e a fizetés?

MLSZ. Nem mert, egy kategóriában több személy van és ha a kategória fizetését megvonja akkor a másikoknak is vonódna.

SZÁ. Ki lehet-e dolgozni egy pontozási rendszert a jutalmazásra.

 

MLSZ. Erre adja a törvény az 5 százalékos prémium lehetőségét.

CSA. Javasolja, hogy a közönség kapcsolattal foglalkozó személyzet

Mindenki egyet ért a határozattervezettel.

 

Következő napirendi pont:

Havi tanácsosi díj megállapítása.

MLSZ ismerteti a törvény adta lehetőségeket. A polgármesteri fizetés 10 százaléka.

Sz.Á. Több pénzből többet lehet felajánlani. a könnyen jött pénzből.

Hány szakbizottsági illetve tanácsülésen kell részt venni.

Mindenki egyet ért és elfogadja a határozatot

 

 

Határozattervezet a víztöltő üzem zonális rendezési tervének jóváhagyására.

MLSZ. Ismerteti a határozattervezetet.

CSA: Készült-e vízminőség tanulmány?Hogy lehet engedély  ha nem készítettek tanulmányt.

JBA. Biztos van

CSA. Nem volt más kérés a Zonális rendezési tervhez külsős kérés?

BZ. MLSZ. Nem érkezett kérés.

Mindenki egyet ért a határozattervezettel.

 

Következő napirendi pont.

A multifunkcionális egészség központ. Egyes helységeinek bérbeadása.

MLSZ Ismerteti a napirendi pontontot.

Mindenki egyet ért és elfogadja a napirendi pontot.

 

 

 

Különfélék:

CSJ. Focipálya kapcsán lépések történtek-e?

MLSZ. Még nem.

MLSZ. Elkezdődött a térfelújítási munkálat. Minden kedden munkamegbeszélés.

Mocorgók tábor, és a Nyaraljunk itthon tábor kapcsán a táborzárókon meg lehet jelenni a tanács részéről.

MLSZ: PNDR-s pályázati összegek ismertetése.

D.Á. 5 évre bérbe kérik a blokkosok, most meg lesz véve vagy bérbe kell adni.

MLSZ. Meg akarjuk vásárolni következő tanácsülésen napirendi pont lesz. Nem megy egyik napról a másikra. Kell még egy tanácshatározat, amivel jóváhagyja az alkut és utána jön a vásárlás.

MLSz. A delegációk szeretnének-e pótolni a község ajándékába a Lukanényei községnek.

: Hova kerül a felszedett anyag a térről?

JBA. Mezei utakra és oda ahova kérik.

OV. Felakasztós kukákat ki kell pucolja?

OV. A szemetet ne a patakba öntsék nem lehet kiirn a TV-be.

Sz.Á. a falu felkamerázása lehetséges-e?

A Piactérre a villanyt le kell vinni.

A Disco miatt nem lehetett aludni, csendzavarás volt.

MLSZ.Nincs engedélyezve a diszko és átirattal értesítjük a rendőrséget nyugottan járjaka el.

CSJ. szászfalban kátyúzás és az erdei út javítása

MLSZ.A tárgyalások folyamatban vannak.

KL. A Szemeteszsákot veszik-e?

KL: Tóthfalu  számára a sékelykapuval mi lesz?

JBA. AZ igény meg van és a kivitelezés megtörténik.

KL. Meg lehet-e hirdetni a projektet a helyi polgármesteri hivatalhoz?

KL. Meghívja a tanácsosokat a HMT által finanszírozott

CSA. Az előző jegyzőkönyvet elküldeni a tanácsosokat ha valaki véleményezni akar.

CSA: Tanácsülésen lehet-e javaslatokat tenni a projektekkel kapcsolatban.

JBA. Csata Jenő árul egy területet nem jó az focipályának?

Donokos Árpád elnök úr berekeszti az ülést

 

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte Simon Beáta

 

 

Rendkívüli tanácsülés

Szeptember 27.

 

Az ülésen nincs jelen: Molnár Eszter.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1.     Határozattervezet a Térrendezéshez szükséges garancialevél meghosszabbításának jóváhagyására,

2.    Határozattervezet a Tájház kialakításához szükséges DALI jóváhagyására,

3.    Határozattervezet a Tájház kialakítására elkészített projekt implementálásának jóváhagyására,

4.    Határozattervezet költségvetés módosításra,

5.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető.

1.     Határozattervezet a Térrendezéshez szükséges garancialevél meghosszabbításának jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy másfél hete voltak Gyulafehérváron, hosszabbítási igénylést kell letenni annak értelmében 2018. március 30-ig, fejeződjön be a projektimplementálás. Az utolsó három hónap az elszámolásra vonatkozik. A munkálati szerződést két ok miatt is kell hosszabbítani: a Telecom és az Electrica miatt is, mert nem voltak kijelölve a kábelek. Voltak geo források kijelölve és munka közben derült ki, hogy még van egy részt, amit alapozni kellett illetve az időjárás is hátráltatta a munkavégzés folyamatát. Székely Álmos: Hátul az aszfalt végleges? Még észrevételez néhány problémát.

Márton László Szilárd elmondja, hogy a munka befejeztével készül el a recepció és az csak akkor lesz aláírva, ha a munkafelügyelő is rendben találja.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért.  Megszületik a 74. számú tanácshatározat.

 

Márton László Szilárd elmondja, hogy a 517 szám alatt levő régi faházat feljavítani szeretnék, most lehetőség adódott LEADER-hez pályázni erre a célra. Elmondja, hogy volt egy beszélgetés szakemberek között Köllő Miklós, dr. Szőcs Levente valamint jelen volt a Szociális Központ munkatársa is.

Jelen van a Larix studio munkatársa Köllő Miklós.

Köllő Miklós tervező elmondja, hogy a század elei házról van szó. Elmondja, hogy kézült egy statikai szakvélemény és egy energetikai audit, amelyet megtekinthetnek a dokumentációba.  Elmondja, hogy belső szigetelést javasolnak és fűtést pedig kandallóval oldanák meg. A pályázatban sok pontot ér a szellőző kialakítása. A felmérések szerint padlót nem lehet megmenteni.  Annyi a meredekebb változtatás, hogy két a szoba közti elválasztást üvegfallal történne. A terem otthont adhatna i több személynek pl. konferencia teremnek 20 főnek kb., lehetne mesterségeket bemutatni illetve lehetne egy híd a fiatal és az idősebb generációk között. A tervező úr elmondja, hogy több mint 300 ezer lej AFA-val az össz munkálat, sok olyan aprólékos munka van mi hosszabb időtartamú, pl. cserepek tisztítása.

Orbán Vilmos: A külső fele teljesen így marad? Köllő Miklós: Igen így marad. Javasolja, hogy hagyományos gyümölcsfákat ültessenek valamilyen rendezvény kapcsán.

Benedek Árpád: A pályázathoz kell önrész? Márton László Szilárd: A pályázat 100% támogatottságú, önrész csak akkor kell, ha a költségek meghaladják a megengedettet. Már vannak, olyan részek ahol meghaladják, de minimális. Benedek Árpád: Fontos annyira a fűtés? Köllő Miklós: Igen, mert Romániának van egy vállalása 2020-ig csak szép házak épülhetnek. Szerencsére lehet javítani a hő veszteségen, pl. az ablakoknál lehet sokat nyerni. Szeretnének cúglikat. Illetve hamar be lehet melegíteni. Infrapanel van tervezve. Úgy kell, működjön, hogy ha két hétig nem mennek, arrafele akkor is lehessen híretlen is bemelegíteni. Székely Levente: A terv kéri, hogy legyen ebbe külön mosdó? Nem lenne jó a másik helyiség. Köllő Miklós: Kell is, viszont jó ha van benne, mert így függetlenedni tud a Központtól. A tervben úgy szerepel, hogy lesz egy kis protokoll helység is.

2.    Határozattervezet a Tájház kialakításához szükséges DALI jóváhagyására,

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért.  Megszületik a75. számú tanácshatározat.

3.    Határozattervezet a Tájház kialakítására elkészített projekt implementálásának jóváhagyására,

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért.  Megszületik a 76. számú tanácshatározat.

4.    Határozattervezet költségvetés módosításra,

Márton László Szilárd elmondja, hogy a -9000lej az otthoni beteggondozók kifizetésénél kell kivenni. 1500 lej belső kiigazítás az Iskolánál. 12000 lej, pedig a filmezésre olt tervezve, át lett csoportosítva a falunapra.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért.  Megszületik a 77. számú tanácshatározat.

5.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Jánosi Borsos Attila:

o  

Ráckevei delegáció

o  

Ismerteti Gál Attila a SPAC ügyintézőjének kérését, mi szerint kéri a működési engedély megszerzéséhez megszabott szeptember 30-i határidő módosítását október 31-re, mert a dokumentáció jelenleg 70%-ban van készen. Benedek Árpád elmondja példáját, hogy Ő személy szerint elfogadja a kérést, mert ő is késett. Korpos Levente: Miért kell bejönni szerződést kötni, miért nem mentek ki házhoz szerződést kötni. Köllő Gábor elmondja, hogy meg volt hirdetve mindenkinek lehetősége volt bejönni, elintézni.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért a hosszabbításkéréssel. 

Márton László Szilárd:

Márton László Szilárd, elmondja, hogy bejegyezésre került a GyerVíz. Javasolja, hogy mint község csatlakozzanak az egy harmad résszel és a derítésre kerülő vízre kelljen fizetni, Ez hozza magával a gerincvezeték feljavítását. Indulásként településenként 3000 lejt kell betenni, a részesedés lakosság arányos és egységes árazás lesz. Csata Andrea: Meg lehet-e oldani, hogy csak szennyvízzel csatlakozzunk. Márton László Szilárd: Igen lehet. A veszteségeket, azt mindenki saját maga kell, rendezze a saját részén. Csata Andrea: Nincs mérve, hogy mennyi víz jön be. Márton László Szilárd: Minden nap mérve van. A polgármester arra kéri a jelenlevőket, hogy gondolják át és jövő hétvégéig várja a javaslatokat elküldeni e-mailben.

Autóvásárlás: SKODA OKTAVIA-t nézett, ami funkcionális lenne. Dustert is viszont az terepjáró és nem szeretné, hogy ugyanúgy legyen, mint a Logannal, hogy mindenhová azzal menjenek. Benedek Árpád sem javasolja, hogy Dustert vásároljanak.

Óvoda: a dokumentáció bent van Bukarestben, a visszajelzést várják, hogy lehet-e nekifogni a közbeszerzési eljárásnak.

Villanyhálózatnál ugyan az a helyzet, mint az óvodánál.

Vízház felújítás: a cég, aki a munkát végezte csődeljárás alá került, így a munkát abbahagyták tavaly ősszel. Vagy szerződésbontás lesz, vagy megvárják, hogy mi lesz jövő tavasszal, amikor ki tudna jönni és folytatni a munkát.

Gazdanap.

Lovasnapi meghívás

Csata Jenő 

Javasolja fekvőrendőr kihelyezését az óvoda és a Drink közti részen. Márton László Szilárd: Ha igény van, rá akkor egy levelet kell megfogalmazni a Megyei Tanács és az útügy fele. Van lehetőség olyanra is, hogy télre felszedhető legyen.  Székely Álmos egyetért. Jánosi Borsos Attila elmondja, hogy tudomása szerint kérést kell benyújtani. Benedek Árpád elmondja Nyárádremete példáját.

Székely Levente:

Járdaépítés. Márton László Szilárd elmondja, hogy van egy bizottság ahol ellenőrizték, néhány módosítani való dolog volt, viszont vannak, olyan helyek ahol belelóg a magántulajdon. Vannak olyan személyek, akik pozitívan állnak hozzá vannak, akik nem.

Korpos Levente: Megyei tanácsnál van-e már kiírás Sport Egyesületeknek. Jegyzőnő: Igen.

Székely Álmos: Nagykorúsító ünnepség. Lesz-e? Márton László Szilárd: Igen.

Csata Jenő Székely Álmostól: Szilfással  való egyeztetésre mikor fog sor kerülni. Székely Álmos: Jelen kell, legyen a vezetőtanács, a Közbirtokosság, jövő hétre megpróbálja összehívni.

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

 

Tanácsülés

október 30

Az ülésen nincs jelen: Domokos Árpád.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat.

1.    Határozattervezet az első III. negyedév pénzügyi beszámolójának jóváhagyására,

2.    Határozattervezet költségvetés módosításra,   

3.    Határozattervezet a Köllő Miklós Általános Iskola Igazgatónőjével megkötendő adminisztrálási szerződés jóváhagyására,

4.    Határozattervezet a  „Barangolás Székelyföldön” című program megvalósításához szükséges együttműködési szerződés jóváhagyására,

5.    Határozattervezet költségvetés módosítására a Gospod Serv KFT-nél

6.    Különfélék és aktuális problémák 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.

1.    Határozattervezet az első III. negyedév pénzügyi beszámolójának jóváhagyására,

Márton László Szilárd polgármester ismerteti a III. negyedév megvalósításait bevételek, kiadások stb. terén.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, megszületik a 78.  számú tanácshatározat.

2.    Határozattervezet költségvetés módosításra,   

Márton László Szilárd polgármester ismerteti a költésvetés módosító javaslatokat, kiadások, jövedelmek stb. terén.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, megszületik 79.  számú tanácshatározat.

3. Határozattervezet a Köllő Miklós Általános Iskola Igazgatónőjével megkötendő adminisztrálási szerződés jóváhagyására,

Márton László Szilárd polgármester bemutatja a managementszerződést, amelyet évente kell kötni.

Bendek Árpád: Ha az iskolaigazgatónővel kötünk szerződést, ő miért nincs jelen? Márton László Szilárd: mert itt csak a a modellszerződés kerül jóváhagyásra. Benedek Árpád: Iskolára vonatkozólak kérdezi, hogy vajon érdemes pénzt, időt és energiát fektetni a hokipálya karbantartására, lenne aki pl. testnevelés órát tartson ott.   Jánosi Borsos Attila javasolja, hogy együtt keressék meg az igazgatónőt.

Márton László Szilárd elmondja, hogy nem a hatásköre ez az igazgatónőnek, mint igénylő jelenthet meg az iskola.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, megszületik  80. számú tanácshatározat.

4.    Határozattervezet a  „Barangolás Székelyföldön” című program megvalósításához szükséges együttműködési szerződés jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy partnerként veszünk rész ebben a projektben, az ide tartozó feladatunk, hogy biztosítjuk az iskolabuszt és a sofőrt. Korpos Levente: Milyen időszakra vonatkozik? Márton László Szilárd: Aláírástól november 30-ig.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, megszületik  81. számú tanácshatározat.

5. Határozattervezet költségvetés módosítására a Gospod Serv KFT-nél

Jelen van, az adminisztrátor Gál Attila elmondja a költségvetés módosítás nagyjából a személyzeti költségeket illeti. Hozzáteszi, hogy azért időszerű a fizetések emelése, mert már elkezdődött a fűtési szezon. Székely Álmos: A Hivatal alkalmazottaihoz képest milyen százalékú emelés? Gál Attila: Kb. 40%. Korpos Levente: Van-e valami megoldás az adótartozásra? Gál Attila: Még nincs, pereskedést javasolják, de még nem tudják, mi lenne a legmegfelelőbb megoldás erre.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, megszületik  82. számú tanácshatározat.

6.    Különfélék és aktuális problémák 

Székely Álmos- borvízkút tulajdonosait képviseli. Elmondja, hogy októberben kijöttek a számlák hívták őt Csiki István és Madarász Imre Akik szintén borvízkút tulajdonosok, Lehetnek-e kedvezményezettek. Gál Attila elmondja, hogy neki, mint szolgáltatónak az a legelső célja, hogy minél több vizet tudjon eladni. Többször esett szó arról, hogy javaslatot lehet letenni egy kedvezményrendszer kidolgozására. Székely Álmos ismerteti több tanácsülés jegyzőkönyvét ezzel kapcsolatosan. Jegyzőnő: elmondja, hogy utánanézett a törvényeknek, hogy csak azoknak lehet a közszolgálatoknál adni kedvezményt, akik a fő adóknál is kapnak. És a közkutaknál rendszeresen kell a vizet vizsgáltatni illetve a internetre is fel kell kerüljenek a vizsgálati eredmények. Volt egy vizsgálat a borvíz kutaknál, amely alapján a szennyezettek a vizek.

Márton László Szilárd: Törvényesen a kedvezményrendszert nem lehet ebben az esetben megadni. Csomafalva borvizes mivoltát megóvni kellene, csak megoldást kellene rá találni, hogy hogyan.

Székely Álmos: Nem új keletű dolog ez már, inkább a gesztussal van a baj és a kiközléssel.

Csata Andrea: Úgy gondolja, nagy szívességet tesznek ezek a családok a községnek, mert lehet, sok  család válláról leveszi a terhet, hogy erre is nem kell költsenek. Javasolja, ha más megoldás nincs, akkor a tanácsosi tiszteletdíjból fizessék ki.

Orbán Vilmos javasolja, hogy üljenek össze egy másik időpontban és keressenek rá megoldást.

Benedek Árpád: Elmondja, hogy a törvény amennyiben tiltja a kedvezményrendszer kialakítását ezért a Helyi Tanács nem hajthat végre törvénytelenséget. Kell valahol lennie egy törvénynek amivel orvosolni lehetne a kialakult problémát.

Székely Álmos, elmondja, hogy nem kedvezményt kérnek a kutak tulajdonosai, hanem valamiféle gesztussal viszonozza ezt a helyi tanács. És egyáltalán nem ért azzal egyet, hogy tanácsosi tiszteletdíjból legyen ez kifizetve. Nem erre van szükség.

Csata Jenő: Nincs valamilyen pályázati lehetőség? Köllő Gábor: Mint fizikai személy nem pályázhat.

Korpos Levente: Mi van abban az esetben, ha kiküldi a közszolgálat a számlát és nem fizetik ki? Gál Attila: Idéntől ez nem működik, két értesítés után elindulnak az ásógéppel.

Székely István: Hány százalékos most a veszteség? Gál Attila: Most olyan 15- 20%.

Márton László Szilárd kifejti, hogy egy másik gesztust kell találni, hogy értékelve van az, hogy idegen emberek előtt kinyitják a kaput a tulajdonosok. Csak meg kell találni ezt a gesztust.

Székely Álmos kéri, hogy zárják ezt a beszélgetést le. Nem az összeg kifizetésével van a probléma, hanem a gesztussal. Kell találni egy gesztust és várja, hogy sor kerüljön erre a beszélgetésre.

Csata Andrea kéri Gál Attilától, hogy javasoljon egy pontos időpontot, hogy mikor fogják megbeszélni a kedvezményezetteket. Gál Attila: Nem személyeskedni akar, hanem a törvényeket betartani. Az adminisztrátor november elejét javasolja.  

Benedek Árpád elmondja saját esetét a vízadó kifizetésével kapcsolatosan. Márton László Szilárd tisztázza a helyzetet.

Benedek Árpád: elmondja, hogy a határban és a mezőben egyre több a szemét. Erre vajon mi lenne a megoldás.

Székely Levente javasolja, hogy pl. a Szászfaluban, faluszélekre kihelyezni a egy konténert, hogy aki viszi ki az erdőre a szemetet hátha meggondolja és abba beledobná. Benedek Árpád akkor inkább valahova pl. a Lokra kellene kivinni, mert odáig nem viszik ki. Ezek nem mellékesen medve biztosak kell, legyenek.

Csata Jenő elmond egy példát a szemétadóval és elszállításával kapcsolatosan. Elmondja Alfalu példáját ahol bármennyi szemetet is rakjanak, ki azt mind elviszik. Javasolja, hogy gondolják át ezt a rendszert. Székely Álmos szintén elmond egy példát.

Márton László Szilárd: Javasolja, hogy akkor újra kerüljenek ki panaszládák, de csak úgy, hogy a nevüket vállalják fel.

Jánosi Borsos Attila elmondja, hogy a szelektív hulladékgyűjtés nem akar összejönni.

Korpos Levente: Elmond egy példát a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan. Olyan helyek vannak, kialakítva ahová csak be kell dobni a flakonokat. Javasolja, hogy mindenki tehesse ki a kukák mellé a szemetet, ha már nem fér és ne fizetős zsákba, inkább költségvetésből fizessék ki a többletet, mintsem gyűjtsük a szemetet.

Orbán Vilmos felajánlja segítségét, ha kell, akkor tud pl. gyárból hozni több kukát, akinek nincs, vagy nagyobb kellene.

Székely Levente: javasolja, hogy tegyék ki, hogy mikor viszik el a szelektív hulladékot.

Székely Levente: A temető utcánál bal oldalon (Csata Károlynál) van egy rész amely elég keskeny valamit lehet-e azzal csinálni, pl egy gyűrűt tenni?

Csata Jenő: Fog-e a tavaly halottak napjához képest változni a forgalom? Jánosi Boros Attila: Beszélt a rendőrökkel akik fogják segíteni az autósokat.

Székely Álmos: Hogy tudjátok van-e diszkó? Jánosi Borsos Attila: Elmondja, hogy úgy tudja most volt az utolsó diszkó, mert kapott egy nagy büntetést.

Korpos Levente: visszatér a hokipálya ügyére. Az alpolgármestert kérdezi, hogyan működött. Jánosi Borsos Attila, hogy a tavaly volt a legnehezebb több okot is felsorolt, ami a nehézségeket okozta.  Idén nem biztos, hogy lesz, akire bízni. Elmondja, hogy idén már nem tudja felvállalni. Korpos Levente elmondja, hogy eddig mindig volt meleg az öltözőkben és a jég is volt, köszönet érte. Jánosi Boros Attila Jó lenne egy kalákát szervezni és kitakarítani. Csata Jenő: Került-e valaki a jég szakosztályhoz? Benedek Árpád: Nem. Jánosi Borsos Attila: Székely László azt mondta nem tudja vállalni ingyen.

Csata Andrea: Hokipálya helyzete? Márton László Szilárd: Elmondja, hogy benne van a Közvagyonban, de Telekkönyvileg a Közbirtokosságé. De a közbirtokosság sose igényelte vissza.

Jánosi Borsos Attila kéri, hogy hozzanak össze egy kalákát.

Székely Álmos: Lehetőséget kell teremteni azoknak a gyerekeknek akik, szeretnének korcsolyázni, jégkorongozni.

Székely Álmos: A Kerektó utca végére kivitt töltésnek valót kérték, hogy szállítsák el, de mégsem történt meg egy ideig, idő elteltével elvitték egy részét és a másik fele pedig ott maradt. Nem tudom, hogy személyeskedésnek vegye vagy sem. Benedek Árpád ésOrbán Vilmos elmodják ők miként szoktak eljárni.

Márton László Szilárd elmondja, hogy nincs abban személyeskedés, hogy az a föld vagy a kő odakerült.

Korpos Levente: Van-e szerződés kötve hótalanításra? Márton László Szilárd: November közepétől szokták.

Az ülést bezárják.

Lejegyezte: Király Boglárka

 

Tanácsülés

December 18

 

 

Az ülésvezető Jánosi Borsos Attila ismerteti a napirendi pontokat.

 

Szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.

 

Balogh Zita községi jegyző nő ismerteti az utolsó tanácsülésen készült jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv módosított javaslatát szavazás alá bocsátja az ülésvezető. Mindenki egyetért.

 

 

 1. 1.       Határozattervezet a 2018-2019-es tanév iskolahálózatának jóváhagyására,

Csata Jenő elmondja, hogy összegyűltek a szakbizottsággal, megtárgyalták és elfogadták.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 83.számú tanácshatározat.

 

 1. 2.       Határozattervezet a vízbekötésekre és csatornázásra való rácsatlakozásokra elkészített műszaki terv jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy összegyűltek és összeszámolták a lakott és lakatlan házaknál is, hogy hány bekötés szükséges. Bemutatja az erre vonatkozó dokumentációt 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 84.számú tanácshatározat.

 

 1. 3.       Határozattervezet a belterületek zónákra való osztására, adózás szempontjából,

Márton László Szilárd elmondja, hogy a községben 1994-ben volt elfogadva, A és B kategóriára. Időszerűnek tartja, mind a négy kategória bekerüljön, mert fejlesztések voltak, új PUG van, stb.  Bemutatja A, B, C, D kategóriákat.

Csata Andrea: Összegekben ez mit jelent? Tudnál példát mondani rá. Márton László Szilárd válaszol.

Korpos Levente egy észrevételt oszt meg, a főúton az áthaladó forgalom miatt jobb pl. az Incelokában lakni. Javasolja, hogy azon lakóházak, amelyek szórakozó egységekhez közel vannak, azok kerüljenek be D kategóriában, mert zaj van, rongálások stb. Márton László Szilárd elmondja, hogy mindenik szórakozó egység működési engedélyéhez szükséges a szomszédi beleegyezés, nem találja megfelelő indoknak.

Korpos Levente elmondja, hogy a Drinkre, a Karavánra, az Andi kocsmára gondol, mert ez egy szimbolikus segítség lenne az ott lakóknak.

Orbán Vilmos: Egyetért a polgármesterrel, miszerint nem lehet tudni, hogy egy- egy ilyen egység meddig tud nyitva tartani.

Polgármester hozzáteszi, hogy mindenik zóna megállapításánál van egy-egy indoklás, miszerint megállapították azt és nem találja a felhozott indoklást elégségesnek.

Csata Andrea: nem lehet új kategóriát létrehozni azoknak, akik borvizet szolgáltatnak. Márton László Szilárd: Ezeket a kategóriákat törvény szabályozza.

Tőke Eszter: Töltésen, Maroshídon túl jobb felőli telkek. Maradnak az A kategóriába? Rég volt kitakarítva, mert nagyon fontos lenne.

Balogh Zita jegyzőnő ismerteti a törvényt, hozzáteszi, hogy egy ilyen kategória rendszert több évre kell elfogadni.

Korpos Levente javaslatát szavazás alá bocsájtja az ülésvezető. 1 mellette- Korpos Levente, 11 tartózkodás, 0 ellene

Csata Andrea javaslata: 3 mellette, 9 tartózkodás, 0 ellene

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja 1 ellene- Csata Andrea, 11 mellette. Megszületik a 85.számú tanácshatározat.

Korpos Levente: javasolja, hogy a D kategóriások kapjanak egy kiközlést miszerint tisztítsak ki a kedvezmény értelmében az őket érintő árkokat.

 

Az ülésre bejön a Vargyas Zsolt. A jegyzőnő ismerteti a törvényességét, hogy részt vehet-e az ülésen. Vargyas Zsolt elmondja az indoklását.

 

 1. 4.       Határozattervezet a 2018-as évre érvényes adók jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet. Javasolja, hogy a belterületekre vonatkozó, udvar jellegűeknél módosítást.

Székely Levente: Ház alatt levő terület is udvar-e? Márton László Szilárd: Igen.

A polgármester úr javasol módosítást külterületekre vonatkozólag is, és a plusz bevételeket pedig javasolná felmérésekre költeni.

Csata Jenő: Magánerdőnél semmi jövedelem nincs.

Korpos Levente: Elmondja a járműadóra vonatkozólag, hogy főleg a 2000 köbcenti felettieknél, de másoknál is sokkal nagyobb az adó, mint a környező településeken.

Jegyzőnő elmondja, hogy megkérdezte a szomszédos településeket és mindenhol nagyobbnak bizonyultak.

Korpos Levente javasolja, hogy a hibrid autóknak töröljék el az adót amennyiben megengedi a törvény. (Art 470 alin 3 75 helyett 100%)

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető 75 helyett 100% legyen a kedvezmény. Mindenki egyetért.

Korpos Levente: Art 475 alin (3) lit. a) – nál javasolja, hogy 100 lej helyett legyen 1 lej, mint szimbolikus gesztus. Szerinte érzelmi segítségnyújtás lenne azok számára akik érintve voltak a szemvevőszékes ellenőrzés során. Jánosi Borsos Attila szerinte azoknak nem járjon kedvezmény aki ezelőtt a 100 lejt sem fizette meg.

Orbán Vilmos elmondja, hogy ő nem tud érdemi döntést hozni, úgy hogy nem tudja, miről van szó. Márton László Szilárd tisztázza a helyzetet.

A jegyzőnő tisztázza a taxa és impozite közötti különbséget, amellyel magyarázatot ad a kialakult helyzetre.

A polgármester javasolja, hogy legyen 100 lej helyett legyen 10 lej.

Székely István kéri, hogy határozzák meg, kikre vonatkozik ez. Márton László Szilárd ismerti az erre vonatkozó törvényt, vagyis ide tartoznak a vendéglők, kocsmák, bárok.

Korpos Levente javaslatát szavazás alá bocsájtja 3 mellette, 6 ellene, 2 tartózkodás. Ezt sem fogadta el a helyi tanács.

Márton László Szilárd javaslatát szavazás alá bocsájtja 4ellene, 7 tartózkodás. Ezt sem fogadta el a helyi tanács.

Márton László Szilárd: Reklámadók. Jegyzőnő: Idetartoznak azon reklámtáblák, amelyek közterületről láthatóak.

elmondja, hogy art 489 alin (5)-nél 200% -ot javasol. Elhanyagolt, vagy rontja a látképet. Korpos Levente: A tavaly mennyi volt? A polgármester úr :100%.

Márton László Szilárd Art 493 alin3 lit a)-nál javasolja a 100 lejt eddig 72 lejt volt. Javasolja, hogy adó alá vallják be január 31-ig minden földet, amit használnak, aki nem vallja be annak ez után a dátum után 500 lejes büntetést javasol. 1670ha nincs bevallva adó alá, jövő évre ezek tisztázása lesz betervezve.

Csiki Csaba: Adás vételnél, ha kiderül, hogy nincs bevallva akkor mi az eljárás? Márton László Szilárd: Közjegyzőhöz mikor az adásvétel történik, akkor kell innen vinni, egy igazolást, hogy nincs tartozás. Jegyző az kell, fizesse az adót utána, aki eladta.

Csata Jenő: Aki mostanig is be volt vallva az most is kell, jöjjön. Márton László Szilárd: Adóosztályon kell érdeklődni.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 86.számú tanácshatározat.

 

 1. 5.       Határozattervezet a Szociális Központ nevének jóváhagyására,

Márton László Szilárd bemutatja a tanácshatározatot.

Csata Andrea elmondja, hogy a szakbizottság összegyűlt megvitatták, Székely Álmosnak volt egy hozzászólása miben nem tetszését fejezte ki. De részükről rendben van.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 87.számú tanácshatározat.

 

 1. 6.       Határozattervezet közvagyon módosításra, (a csatornázásra való rákötések munkálatainak értékét ré kell adjuk a csatorna hálózat leltári értékére)

Csata Jenő elmondja, hogy összegyűltek a szakbizottsággal, megtárgyalták és elfogadták.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja mindenki egyetért. Megszületik a 88.számú tanácshatározat.

 

 1. 7.       Határozattervezet a Dacia személygépkocsi átadására a Víz és Csatornázási Közszolgálatnak,

Polgármester úr elmondja, hogy sikerült megvásárolni egy SKODA Octaviát így felkérdezték a Víz és Csatornázási Közszolgálatot, akik elfogadták, az átírásától számított költségek már rá fognak hárulni.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja mindenki egyetért. Megszületik a 89.számú tanácshatározat.

 

 1. 8.       Határozattervezet egy ingatlan megvásárlására,

Csata Jenő elmondja, hogy összegyűltek a szakbizottsággal, megtárgyalták és elfogadták. 

Polgármester röviden ismerteti a határozattervezet. Szeretné célszerűen hasznosítani és várja idővel a javaslatokat. Bekerül a közvagyonba a terület és a magánvagyonba az épületek.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja mindenki egyetért. Megszületik a 90. számú tanácshatározat.

 

 1. 9.       Határozattervezet közvagyon módosításra, (a Borsos Miklós tér felújítási munkálatainak értékét rá kell adjuk a tér leltári értékére)

Csata Jenő elmondja, hogy összegyűltek a szakbizottsággal, megtárgyalták és elfogadták.

Márton László Szilárd bemutatja a határozattervezetet. Átvették a munkálatokat.

960000 lejbe került összesen. Saját hozzájárulás 233000 lej.

Csata Andrea: Mikor lehet módosítani? Márton László Szilárd: 5 év múlva. Csata Andrea Javasolja az állandó locsolású csöveket, mint pl. Alfaluban.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja mindenki egyetért. Megszületik a 91. számú tanácshatározat.

 

 1. 10.   Határozattervezet a polgármesteri apparátus dolgozóinak fizetés megállapítására, ami 2018.január 1-től lesz érvényes.

Máron László Szilárd ismerteti, a határozattervezetet, ismerteti a bérezési törvény erre vonatkozó részét.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 92. számú tanácshatározat.

 

 1. 11.   Határozatervezet költségvetés módosításra.

Márton László Szilárd bemutatja módosításokat jövedelmi oldalon iskolának jön be egy nagyobb összeg, közösségi asszisztencia, kiadások oldalon, bevételek oldalon.

Csata Andrea, ha így tervezünk, akkor mennyi marad az év végéig? Márton László Szilárd: Még nem látjuk pontosan. Csata Andrea jövőben csökken a jövedelmi adó, akkor ez egy kiesést jelent. Hogy látod, hogyha az ingatlan megvásárlásával együtt a jövő évi költségvetést milyen lesz, esetlegesen akadályozhatná a pályázatok, rendezvények, egyéb költségek kifizetését, illetve az intézmények működését. Márton László Szilárd válaszol.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 93. számú tanácshatározat.

 

 1. 12.   A számvevőszéki ellenőrzés nyomán készült jegyzőkönyv ismertetése

Márton László Szilárd 2014, 2015, 2016, 2017-es éveket ellenőrizte. Nagyrészt a bevételi oldalon lettek kiszedve. 6 szabálytalanságot állapított meg, ebből 2 helyben lett kijavítva. A jegyzőkönyv nem lett megtámadva. Van lehetőség a korrigálásra.

Csata Andrea: Ha van ilyen sok kő akkor miért nem javítottuk meg pl. a Kicsilok fele vezető utat? Márton László Szilárd: Már többször esett szó erről, még garanciában van így nem lehetséges.

Korpos Levente: Pénzügyi büntetés van-e? Márton László Szilárd: Nincs. Szakértőt kell bevonni, hogy kő kőben vagy kő pénzben kamatozik.

Székely Álmos: Szárhegy példáját mondja el a kategóriákkal kapcsolatosan.

Csata Andrea: Ha Polgármesteri Hivatal a hibás azért, hogy nem jól lett kifizetve akkor az embereknek miért csak 15 napja van befizetni ezt.

Korpos Levente: A külterületeknél mekkora összeg kell bejöjjön? Márton László Szilárd:  72 ezer lej.

Csata Andrea: Az is kötelező volt, hogy 15 napon fizessék be. Márton László Szilárd: Ezalatt az idő alatt nem kamatozik, november 30-ig.

 

 1. Határozatervezet  GOSPOD SERV KFT személyzetének fizetésmegállapítására

Jelen van Gál Attil a  GOSPOD SERV KFT adminisztrátora, ismerteti a szükségességét a módosításnak.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, Mindeki egyetért. Megszületik a 95 számú tanácshatázrozat.

 

 1. Határozatervezet  Víz és csatornázási közszolgálat személyzetének fizetésmegállapítására

Gál Attila a SPAC adminisztrátora, ismerteti a szükségességét a módosításnak.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, Mindenki egyetért. Megszületik a 94. számú tanácshatározat.

 

 1. 15.   Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

.

a)      Tanácsosi tiszteletdíjak megállapításra vonatkozóan volt egy tanácshatározat, amelyet a Prefektúra kéri egyértelműsíteni. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Modificarea 65/2017 hcl

b)      Márton László Szilárd: Fő útmentén építendő járdát elfogadta a megyei tanács, december 6-i gyűlésen. 7 esetben lógott bele a magánterületbe 2 esetben van gond amelyből azegyik megoldódni látszik, jöhet a kiviteli terv.

c)       Borsos Miklós Térre visszatérve, sajnálatos, hogy a pin pong asztalról leszakították a hálót, és a zöld övezetet gyalogos övezetnek használják.

Székely Álmos észrevételezi az egyik feljáróval valamit kellene kezdeni.

d)      Székely Levente javasolja, hogy a meglévő járdáinkat hótalanítsuk. Felvállalja, ha beleegyeznek, hogy elmegy személyesen és felkeresi az érintetteket. Jánosi Borsos Attila hozzáteszi, hogy ő is kötelességének tartja. Márton László Szilárd: Azon vagyunk, hogy jó példával járjunk elől. A járdák kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy a napos oldalra kerüljenek. Csata Andrea: Lehet-e igényelni hóolvasztó gépet? Pl. a hótalanítás közbeszerzésével egyidőben. Székely Álmos: belterületeken kell lenyomja a havat? Márton László Szilárd: Prioritás szerint kell letakarítaniuk.

e)      Jánosi Borsos Attila: ismerteti a diszkó ügyét.

f)        Csata Andrea, szemétgazdálkodással kapcsolatos kérdésire várja a választ. Jánosi Borsos Attila elmondja, hogy kb. 10% nem fizette be. Elmondja, hogy más napot javasolnak a szelektív hulladék elszállítására. Székely István: Hány zsák fogyott el? Jánosi Borsos Attila: Nem tudom. Korpos Levente nem ért egyet, hogy más napon vigyék el a szelektív hulladékot.

Székely Álmos észrevételezi, hogy egy háznál több alkalommal is otthagyták a szemetet.

g)      Csata Jenő észrevételezi, hogy kimaradt a tanácsülési jegyzőkönyvből egy javaslata a fekvőrendőrrel kapcsolatosan. Erre még mindig várja a megoldást. Van-e szükség rá? Domokos Árpád elmondja, hogy meg kell nézni a hátrányait is pl egy nagykocsi esetében. Székely Álmos elmondja Nyárádszereda példáját. Székely Levente kiemeli a prevenciós jellegét a fekvőrendőr használatának.

h)      Korpos Levente: Bartalis Imre bácsival találkozó után valami előrelépés volt-e? Márton László Szilárd: Nem

i)         Korpos Levente: Építendő óvoda ügye. Márton László Szilárd: A tél folyamán szeretnék kilicitálni a munkálatot.

j)         Korpos Levente: kamerarendszer. Márton László Szilárd: Megvalósíthatósági tanulmányt javasol, az a cég, akivel egyeztetett az nem tud SF-t készíteni.

Az ülést bezárják.

Lejegyezete: Király Boglárka


 

 

 


Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (32)