Slideshow - címoldal

Kép: 
 

Belépés

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 36 vendég van a webhelyen.

Álláshirdetés

ÁLLÁSHIRDETÉS

Gyergyócsomafalva Polgármesteri Hivatala munkatársat keres közszolgálati adminisztrátor munkakörbe, a község Víz és szennyvíz szolgáltatásához.

 

A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási  keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

a)      román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;

b)      ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;

c)      az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;

d)      teljes cselekvőképességgel rendelkezik;

e)      az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;

f)       nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

 

A szerződéses állások elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:

 • Középfokú végzettség, érettségi diplomával
 • Román nyelv ismerete (beszéd és írás)
 • Minimum két év régiség a munka mezején
 • Számítógép-kezelői ismeretek
 • Szakirányú végzettség előnyt jelent

 

A versenyvizsga időbeli lebonyolítása:

2019. február 25.-én 12 óráig: Jelentkezés, a szakdolgozat leadása.

Az interjú időpontja utólag lesz meghatározva, tiszteletbe tartva a 286/2011-es Határozat 24. Cikkelyének 5. Bekezdését, amely szerint az interjú időpontja az írásbeli vagy gyakorlati próba után 4 munkanapon belül tartandó.

 

A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási  keretszabályzatának 6. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 1. A beiratkozási kérés, az intézmény vezetőjéhez címezve;
 2. A személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 3. A tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 4. A munkakönyv másolata, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
 5. A büntetlen előéletet bizonyító okirat, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 6. A családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 7. Szakmai önéletrajz
 8. Szakdolgozat „A csomafalvi víz és szennyvíz közszolgálat működési és fejlesztési koncepciója” címmel. Amennyiben a dolgozat tartalmaz idézett anyagokat, úgy a jelentkező köteles feltüntetni azok szerzőinek nevét. A forrás fel nem tüntetése plágiumnak minősül, és a dolgozatot nem fogjuk figyelmebe venni.

A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.

Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.

A 2. – 4. pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 

MEGJEGYZÉS: A szakdolgozatra kapott jegy számít az írásbeli próbán elért eredménynek. Ahhoz, hogy a jelentkező részt vehessen az interjún, legalább ötöst kell kapnia az írásbeli próbán.

 

További információkért és a könyvészetért érdeklődni a 0266351006-os telefonszámon vagy a Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehet.